Extrase din Almanahul Mare Ilustrat al cotidianului Aradi Közlöny pe anul 1910
Primari aleși ai Aradului între 1792-1917

Schwob Bonaventure                        1792–1802 

Reiner Laurentz                                   1803–1805

Constantinovici Emeric                    1806–1808

Matlekovics Ferenc                           1809–1813

Sava Arsici                         1814–1815, 1821–1823 

Klein Nándor                      1816–1819, 1824–1826 

Mick Franz                                            1820 

Schirmer Thomas                               1827 

Heim Domokos                  1829–1842, 1850–1852 

Scharfeneder Franz          1843–1848, 1862–1863 

Török Gabor                                      1848, 1861 

Horváth Ádám                                  1853–1860 

1861–1867 a fost perioadă de provizorat cu primari numiți de autoritățile austriece: Schmerling, Scharfeneder, Weisz 

Atzel Péter                                          1867–1871 

Vörös Pál                                            1872–1875 

Salacz Gyula                                     1875–1901 

Institoris Kálmán                              1901–1905 

Varjassy Lajos                                   1905–1917 


Extras din:  Ujj János, Din istoria urbanizării Aradului, Editura Gutenberg Univers, 2011, Arad, p. 199.

 Extrase din Almanahul Mare Ilustrat al cotidianului Aradi Közlöny pe anul 1910 - Aradi Közlöny Nagy Képes Naptára 1910. évre, 456 P. 

© versiunea în limba română ©Arad.zone

(citarea sursei - link spre www.arad.zone este obligatorie în caz de reproducere/copiere parțială sau totală)


Nomenclatorul străzilor

Denumirile străzilor în ordine alfabetică. Semnificaţia cifrelor romane: Sectorul (Circumscripţia de vot) în care era arondată strada.

         

Atilla-piaţă II 

Atzél Péter-stradă I 

Aulich Lajos-stradă II 

Árok-stradă II 

Árpád-piaţă I 

Batthyány-stradă III 

Bem-stradă II 

Béla piaţă IV 

Bercsényi Miklós-stradă (fosta Alsómolnár) II 

Besze János-stradă I 

Birkás-vii III 

Boczkó-stradă I 

Bocskay-piaţă I 

Borju-stradă IV 

Borona-stradă III 

Boros Béni-piaţă I 

Bolond-stradă II 

Cartierul ţigănesc IV 

Chorin Áron-stradă I 

Csalán-stradă II 

Csatorna-stradă II și III 

Csálai-stradă IV 

Cserép-stradă III 

Csernovics P.-stradă I 

Csiky G.-stradă III 

Csorda-stradă (Șega) IV 

Csorda-stradă (Gai) IV

Dohány-stradă    IV

 

 
 
Akác-stradăIICsutora stradăIIIHal-piaţăI
Alsó-MarospartsorIIDamjanich-stradăIHasszinger-stradăII
Andrássy-piaţăIDarányi J.-stradăIIHatár-stradăII
Angyal-stradăIIDeák Ferenc-stradăIIIHáromveréb-stradăI
Aranykéz-stradăIIDessewffy-stradăIIIHeim Domokos-stradăII
Arad- CetateaIDezső-stradăIVHoltmaros-stradăIV
Asztalos Sándor-stradăIDobó-stradăIVHomok-stradăIV
 

 

Edelspacher-stradă IV 

Eke stradă                 IV  

Erdély-bulevard      IV  

Erzsébet-bulevard  I 

Erzsébet-stradă      IV 

Eötvös-stradă         I   

Fa-stradă                I   

Falerakóhely – Depozitul de  lemne   I   

Farkas-stradă        I   

Fábián-stradă       II   

Fácán-stradă        II 

Fejsze-stradă        III  

Ferdinánd-stradă IV 

Ferenc-piaţă         IV 

Félkerék-stradă    II 

Flórián-stradă      II   

Forray-stradă      II   

Fürj-stradă           II 

Gaál László-stradă  IV 

Gizella-piaţă       IV  

Gizella-stradă    IV   

Görbe-stradă     II 

Gyár-stradă       II 

György-stradă  III  

Hajó-stradă       I    

Halász- (acum Thököly Imre-stradă) I

Hunyadi-stradă I 

Huszár-stradă IV 

Illés-stradă III 

Ilona-stradă II 

Iskola-stradă IV 

Jókai-piaţă I 

József főherceg-Bulevard I 

Juhász-stradă IV 

Kalász-stradă IV 

Kapa-stradă III 

Karolina-stradă IV 

Kasza-stradă III 

Kazinczy-stradă II 

Kálmán-stradă II 

Kápolna-stradă III 

Kelemen-piaţă II 

Kis-stradă IV 

Kiss Ernő-stradă III 

Károlyi Gyula gróf- stradă III 

Kismolnár-stradă II 

Knézich-stradă II 

Kosár-stradă III 

Kossuth-stradă III 

Koszoru-stradă (Centru) II 

Koszorú-stradă (Şega) IV 

Kovács-stradă IV


 

Kölcsey-stradăIIOrovil-stradăIVSzoros-stradăIV
Könyök-stradăIÓvár-stradăISzőlő-stradăIV
Közép-stradăIIÓvár-piaţăITabajdi-stradăI
Kurta-stradăIVPart-stradă (Centru)IITehén-stradă (Centru)I
Kurticsi-caleaIVPart-stradă (Grădişte)IVTehén-stradă (Şega)IV
Kut-stradăIVPályaudvarIVTeleky-stradăII
KülhatárIVPerényi-stradăIIITemplom-stradă (Gai)IV
Lahner stradăIIPetőfi-stradăITél-stradăI
Lajos-stradăIIPécskaiIVThököly-piaţăII
Lázár Vllmos-stradăIIPéter-stradăIIKinizsi-stradăII
Legelősor (Gai)IVPöltenberg-stradăIIIThököly Imre
Lehel-stradăIVRadnai-caleaI(fosta Halász) stradă I
Leiningen-stradăIVRákóczi-stradăIITöltés-stradă (Rațfertai)III
Lenkey-bulevardIVRégi temetőIVTörök Gábor-stradăIV
LibásdüllőIVRét-stradăIVTörök Ignác-stradăIII
Lipót-stradăIIRévay-stradăIITrombita-stradăII
Lovarda-stradăIIRózsa-stradăIVUj-stradă (Rațfertai)IV
Lövész-stradăIVRövid-stradăIIIUj-stradă (Gai)IV
Luther-piaţăIISalacz-stradăIIVadászkürt-stradăII
Lujza-stradăIISarló-stradăIIIVarjassy József-stradăIV
Magyar-stradă (Centru) IISarok-stradăIVVas-stradăIV
Magyar-stradă (Gai)   IVSár-stradăIIIVágóhíd-stradăIII
Margit-stradă               IISárossy-stradăIIIVálasztó stradăIII
Maaros-stradă               ISchweidel-stradăIIIVárl
MarospartSimándiIVVárosház-piaţăI
(Erzsébetváros)         IIISimon-stradăIIIVásárállásIV
Marostáj                     IIISimonyi-stradăIVásártéri-caleIV
Mező-stradă               IVSina báró-stradăIIVásártérIV
Mély-stradă                 IISpitzer Ignác-stradăIVVendel stradăII
Mihály-stradă             IIISörház-stradăIVVerbőczy-stradăIV
Mikes KelemenSüveg-piaţăIIVécsey-stradăIII
(Újterem-stradă)         IISzabadság-piaţăIVilmos-stradăII
Miklós-stradă             IIISzeglet-bulevardIVVirág-stradăII
Miksa stradă              IVSzarvas-stradăIIVölgy stradăII
Mocsár-stradă             IISzekeres-stradăIVörösmarthy-stradăI
Munkácsy-stradă       IVSzent István-stradăIIWeitzer János-stradăII
Nagykörút                    ISzent János-piaţăIVWesselényi-stradăIV
Nagy Sándor-stradă   IIISzent László-stradăIVZimándi-stradăIV
Nagyváradi-calea       IVSzent Pál-stradăIZrínyi-stradăII
Névtelen-stradă         IVSzent Péter piaţăIIZoltán-stradăI
Nyúl-stradă                IVSzerb-stradăIVZsidótemető-stradăIV
Oláh-stradă                IVSzéchenyi-stradăIVZsófia-stradăIV
Ormai-stradă              IVSzél-stradăI

Orczy-stradă              IVSzénapiacI

 


Harta Aradului 1910
Administrarea justiţiei

 

   

Tribunalul Regal Arad (Erzsébet királyné-körut 38. – Bulevardul Elisabeta nr.38/Astăzi Bd. Vasile Milea) 

Tribunalul Regal Arad funcționează în circumscripția Curții Regale de Apel din Oradea, președinte fiind: ba- ron Szentkereszty Zsígmond, iar pre- ședinte al consiliului: Medvigy Mihály. Spețele privind delictele de presă sunt de competența Curții din Oradea, iar spețele conexe mineritului de compe- tența Tribunalului Regal din Satu Mare. Președintele instanței și al juriului este dr. Fábián Lajos. Judecători: Köller János judecător de apel, Gallu József judecător de apel (președintele consiliului de acuzare și al instanței penale de apel), Ribiczey Ferenc – cauze civile (președintele con- siliului de apel), dr. Schartner Sándor, dr. Nagy József, dr. Kovács Marcell, dr. Aknay Andor, Domokos László (jude- cător regal de cameră), dr. Szalay Béla, Lehrmann Viktor, dr. Heller Mór, Bittó József, Mészáros Dániel, Szabó István, dr. Jakó Sándor, Ornstein Árpád, Hor- váth Árpád. Judecător supleant: Lukáchy Miklós. Notari: dr. Pósz Henrik, dr. Seybold Kálmán, Sommer Nándor, dr. Széll La- jos, dr. Ottrubay Dezső, dr. Ferenczy Ti- bor, dr. Farkas Zoltán, dr. Riedl Zoltán, Bod Kálmán. Stagiari: Nagy Ferenc, Gitta Ágoston, dr. Tompa Gyula, dr. Boros Béni Directorul biroului; Petrowszky Dezső.

Cartea Funciară: Martinu Gábor, Schütz Péter, Papp István. Personal/Ofițeri de birou: Mihajlovits Tódor, Dobsa Ferenc, Schannen Béla, Szucsu Péter, Roda Ferenc, Gartner Jó- zsef, Bálint Imre, Ottahál Jenő, Perényi Viktor, Klimberger Miksa, Nemarun Jenő, Péchy István, Németh Imre Medici legiști: dr. Auszterweil László și Pozsgay István. Cauze comerciale și judecători suple­ anți: Éles Ármin, Steiner Ferenc, Walder Gyula consilier comercial regal, Wall- fisch Ármin. Traducători/Interpreți: dr.Suciu Já- nos (limba română), Mersieu Jusztin, dr. Jancu Kornél (limba română), Grafologi: Almási T. Pál, Szathmáry István. Experți judiciari: Baross Dezső, Révész Nándor. Chimist judiciar: dr. Rozsnyai József 

Procuratura Regală Arad (Erzsébet királyné-körut 38. – Bulevardul Elisabeta nr.38/Astăzi Bd. Vasile Milea) 

În subordinea Procuraturii Regale Principale din Oradea Prim-procuror regal: Staniszlavszky Adolf, locțiitorul Prim-procurorului: Kurovszky Ferenc, Conducătorul procuraturii: Szakol- czay Lajos procuror regal Procurori: Pogonyi Nándor, dr. Fik- ker Károly, Kovács József. Notar: Morócza Dénes. Ofițeri și adjutanți: Szántó Ödön șef birou, Pálfi Imre grefier, Bor Imre și Bálint Mihály, Potornay Lőrinc arhivar, Comisar închisoare: Dezsőfi Mihály. Gardieni închisoare: Szabó János, Tar István (titular) și Lengyel András (titu- lar) Ineu Coordonator muncă silită: gardian Kiss István Coordonator muncă litografie: gar- dian Domokos József 

Judecătoria Regală Arad (Erzsébet királyné-körút 38. Bulevardul Elisabeta nr.38/ Astăzi Bd. Vasile Milea) 

Președinte judecătorie: Babó Iván ju- decător regal Judecători: dr. Kálmán Ferenc, Haty Adolf, Révay Kálmán, Eles Simon, Uray József, dr. Bozóky Mátyás (judecător în materie penală), Zih József (judecător în materie penală) Notari: dr. Spiroch Lajos, dr. Farkas Győző Împuterniciți ai procuraturii: Moró- cza Dénes notar, Gruber Géza judecător supleant pensionar, dr. Vajda Iván avocat Stagiari: Verzsényi Zsolt. Executori judecătorești: Győrffy Ar- nold, Najmányi Béla, Törők Dénes. Personal birou: Lacsny István, Drá- gits János, Borlodán György, Drescher Árpád, Győrfy Mihály, Panián György, Kapitány Béla, Oláh Imre. Diurniști permanenți: Czigler István, Hartmann Kálmán, Schwartz Jolán și Nádasy József. 


JUDECĂTORII PE TERITORIUL COMITATULUI ARAD

Judecătoria Ineu Judecători: Pap-Takáes István, Szé- kely Ferenc, Diószegi Győző, Fekete Sándor. Împuternicit procuratură: dr. László Gyula avocat.Cartea Funciară: Moyszin Lajos. Grefieri: Szilágyi István, Trippa Já- nos, Haglauer György, Fleischer György, Rehák Aurél. Executor Judecătoresc: Nagy Lajos. 

Judecătoria Chișineu Criș Judecător; Tabajdy Sándor judecător regal de apel Judecător: Kovács Mihály. Judecător supleant: Szalay Dezső. Notar: Kolthay Kornél. Împuternicit procuratură: dr. Popo- vits György avocat Cartea Funciară; Zacharias Ernő, Szabó Géza. Grefieri: Nusser Ede ofițer, Karaszy Ferenc, Gottlieb Gyula, Kozma András, Réti Lipót Executor judecătoresc: Balassa Béla. 

Judecătoria Mariaradna Judecători: Polgár Béla, Popovits Péter. Judecător supleant: Nyisztor Sándor. Notar: dr. Papp Kornél împuternicit procuratură Cartea Funciară: Német Dezső, Fo- dor Domokos Grefieri: Burgmann Antal, Arató András, Koch Rezső Executor Judecătoresc: Smikál János. 

Judecătoria Buteni Judecători: Seress Ferenc judecător de apel, Budai Zoltán judecător supleant, Imets Illyés Notar: cavaler Berks Lajos Împuternicit procuratură: dr. Grozda Aurél avocat Cartea Funciară: Koczka Gyula Grefieri: Tomits János, Győrffy Gyula Executori Judecătorești:  Schuszter Henrik, Walder Izsó temporar

Judecătoria Hălmagiu Judecători: Frits Layos și Gálffy Lajos Împuternicit procuratură: dr. Román István avocat Cartea Funciară: Szántó Gyula Grefier: Csehák Imre Executor Judecătoresc: Riedl Ákos. 

Judecătoria Pecica Judecători: Szőke Lajos și Moldoványi László Notar: Stachó Lajos Împuternicit procuratură: dr. Kará- csonyi Sándor avocat Cartea Funciară: Nachtnébel Ferenc. Grefieri: Cs. Nagy Bálint, Papp László, Imrik Aladár Executor Judecătoresc: Tichy Árpád. 

Judecătoria Șiria Judecători: Nagy Dezső, Halászi Béla, Povolni Milán Notar: Móritz István Împuternicit procuratură: dr. Czégka Zdenkó avocat Cartea Funciară: Kajaba Tihamér Grefieri: Juhász Endre, Mózes István Executor Judecătoresc: Thuránszky Sándor. – – – Avocaţii. Tabloul avocaţilor

 

Baroul Arad (strada Deák Ferenc 33–34) Circumscripție teritorială: orașul Arad și teritoriul comitatelor Arad, Békés și Hunedoara Președinte: Szalay Károly. Vicepreședinte: dr. Parecz Béla, Secretar: dr. Schütz Henrik, Trezorier: dr. Mandl Vilmos Consilier juridic: dr. Szalay Károly jr. Ofițer: Mayer Ede. Membrii comitetului ales: dr. Bogdán Virgil, dr. Czédly Károly, dr. Köpf János, dr. Mittler Izidor, dr. Pop C. István, dr. Priegl István, dr. Tolnai János, Trutia Péter, membrii obișnuiți, dr. Králitz Lajos, dr. Szalay Károly jr., dr. Reisinger Ferenc, dr .Velcsov Géza, membrii supleanți 

Avocații înscriși în tabloul circum­scripției baroului Arad

Avocați în Arad Avarfy Ferenc Eötvös-utca 5 dr. Böns Károly Boros Béni-tér, dr. Berger Ernő Szabadság-tér 13, dr. Bogdán Virgil Széchenyi-u. 1, dr. Csiky Ödön, dr. Czédly Károly József főh, 10, dr. Deutsch Izsó Andrássy-tér 14, dr. Éles Béla Deák Ferenc-u. 42, dr. Kényes Kálmán Kazinczy-u. 10, dr. Fischer Jenő Széchenyi-u. sarok, dr. Gabos Jenő, dr. Grossmann Alfréd Petőfi-u, dr. Hanthó Sándor Andrássy-tér 7 dr. Heitz Nándor Erzsébet-körút, dr. Ispravnik Szever József főh. 2, dr. Jancu Kornél József főh. 6, dr. Jegesi Károly (procuror orășenesc adjunct), dr. Jellinek Henrik Szt. László-u. 1, dr. Kárász Győző Deák F.-utca, dr. Kócsvay Pál, dr. Keresztes Gyula Ferdinánd-u. 1a, dr. Kertész Miksa Minorita-palota, dr. Köpf János Erzsébet-körut 20, dr. Králitz Lajos Szabadság-t. 20, dr. Krenner Zoltán Luther Marton u, dr. Kuttn Alfréd Hasszinger-utca, dr. Lenthe Gusztáv Ludig István, Lukács Lajos Deák Ferenc-u. 32, Lukácsy Lajos Forray-utca 2, dr. Mandl Vilmos Erzsébet-körút 9, dr. Marsieu Jusztin Széchenyi-u 1, Monczer Ferenc Sárossy-u 1, dr. Mittler Izidor Szabadság-tér 20, dr. Momák Döme Karolina-utca 5, Müller Károly Kazinczy-utca 5, dr. Nagy Sándo József főh.-ut 12, dr. Nemess Zsiga Szabadság-tér 10, dr. Németh János Karolina-utca 9, Nikolits Döme Széchenyi-utca 9, dr. Opre Péter Tököly-tér 1, Papp Vazul Szt. Pál-utca 14, dr. Parecz Béla Battyhány-u. 26, Pavlovits Szvetozár Erzsébet-k. 20, dr. Páris Lajos Fábián-utca 6a, Pénzes Ákos Árpád-tér 3, dr. Popp C. István Fábián-utca, dr. Prekupás Illés József főh.-ut 13, dr. Priegl István Kazinczy-utca 4, dr. Radó Károly Batthány-utca, Reicher Károly (prim-procuror oră- șenesc), dr. Reisinger Ferenc Szabadság-t. 3, dr. Révész Mór. Neuman-palota, dr. Ring Béla Batthyány-utca 31, dr. Robitsek Ágos Weitzer-utca 10, dr. Rosenberg Miksa Asztalos S.-u. 2, dr. Salgó Miksa Deák F.-u. 33–34, dr. Schwarz Jenő Szabadság tér 17, dr. Schmidt Sándor, dr. Schütz Henrik Eötvös-utca 1, Simon Jenő Batthány utca 19, dr. Somló Ármin Salacz-utca 7, dr. Steinhardt Mór Neuman-palota, dr. Seidner Frigyes, dr. Steinitzer Pál Andrássy-tér 17, dr. Suciu János Luther Márton-utca, dr.Sugár Jenő Atzél Péter-u. 3, dr. Szabó Frigyes, dr. Szabó Károly József főh.-ut 10, dr. Szalay Arnold Deák Ferenc-u. 42, Szalay Károly Fábián-utca 8, dr. Szalay Károly Weitzer-utca 2, dr. Szathmáry Béla Eötvös-utca 8, Szathmáry Gyula Boros Béni-tér 10, dr. Szegő Hugó Szabadság-tér 20, dr. Székely Ferenc, dr. Szende Tivadar Szabadság-t. 12, dr. Szilvássy László Fábián-u. 6a, dr. Tagányi Sándor Batthyány-u. 4, dr. Tamasdán Livius József főh. 17, dr. Tolnai János Petőfi-utca 1, Trutia Péter József főherceg-ut 8, dr. Vajda Iván, dr. Vajda István Szabadság-tér 18, dr. Vadász Ármánd Atzél Péter-u, dr. Velecsov Géza Sárossy-utca 7, dr. Veliciu Rom. György, Vincze Miklós Nagykörút 2, Vizer Lajos Kazinczy-utca 2, dr. Wolf Mihály Karolina-utca 2, Winter Adolf Deák Ferenc-utca 40, Zubor Gyula Teleky-u. 24 

În comitatul Arad

Ineu: dr. Burdán Tivadar, dr. Barbura Szevér, Fejér György, dr. Fülöp György Géza, dr. László Gyula, dr. Mérő Samu, dr. Sebestyén József Buteni: dr. Dénes Jakab, dr. Grozda Aurél, dr. Popa György, dr. Kozma Antal Chișineu­Criș: dr. Ardeleán Kornél, dr. Glück Géza, dr. Grósz Endre, dr. Lázár Zoárd, dr. Popovics György, Velics Mihály, dr. Petrucz Jusztin, dr. Szkalák Gyula Máriaradna: dr. Avramescu Vazul, dr. Bodó Albert, dr. Morár Valér, dr.Ur- su János Hălmagiu: dr. Papp Teodor, dr. Ro- mán István Pâncota: Domsa György, dr. Zoltán Emil, dr. Staubesand Keresztély, dr. Ros- ti Rezső Pecica: dr. Ghebeles Lázár, dr. Isse- kutz Marcell, dr. Lengyel János, dr. No- vák Aurél, Novák István, dr. Szöllősi Zsigmond, dr. Karácsonyi Sándor, Sântana: Nogáll Károly. Șiria: dr. Czégka Zdenko, dr. Hotorán Jakab, dr. Vajda Jakab, dr. Montia Emil, Kishalmi Ferenc. 

În comitatul Békés

Békés: dr. Bleuer Sándor Lajos, dr. br. Drechsel Gyula, dr. Igaz Pál, dr. Szegedi Kálmán, dr. Telegdy Lajos, Török Gábor. Békéscsaba: dr. Fábry Károly, dr. Fáy Samu, Haan Béla, dr. Herzog Henrik, dr. Hoffmann Lajos, dr. Kerényi Soma, dr. Láng Frigyes, dr. Linder Károly, dr. Margócsy Miklós, dr. Pandy István, dr. Sailer Vilmos, dr. Tardos Rezső, dr. Urszinyi János, dr. Vértes Andor, dr. Weisz Frigyes Endrőd: dr. Uhrin Endre Füzesgyarmat: dr. Orbán Lajos Gyoma: dr. Christián Kálmán, dr. Halász Aladár, dr. Tabak István Gyula: dr. Berényi Ármin, dr. Bíró Béla, Dutkay Béla. dr. Felföldy Sándor, dr. Follmann János, dr. Hoffmann Károly, dr. Jancsovits Emil, dr. Keppich Frigyes, dr. Kohn Mór, dr. Ladits László, dr. Major Simon, dr. Martos József, dr. Máriusz Mihály, dr. Simonka György, dr. Schröder Kornél, dr. Zöldy Géza Körösladány: dr. Török Ödön Mezőberény: Kollár János sen, dr. Liszka Nándor, Grünvald Dezső, dr. Ku- czián Géza Orosháza: dr. Bertóthy Károly, dr. Bikády Antal, dr. Hauser Mór, dr. Mül- ler Jenő, Herczeg Géza, dr. Kökély Mi- hály, dr. Külley Páll, dr. Nagy Elemér, dr. Perger Elemér, dr. Schiff Jenő, dr. Singer Béla, dr. Vangyel Tibor Öcsöd: dr. Oláh Antal Szarvas: dr. Dancs Szilárd, dr. Fisch- bein Soma, dr. Fuchs Béla, dr. Gerő Oszkár, dr. Glasner Adolf, dr. Hajas József, Haviár Dániel, dr. Lengyel Sán- dor, dr. Mázor Elemér, dr. Nagy Béla, dr. Reiszmann Adolf, dr. Salacz Aladár, dr. Sámuel Viktor, dr. Szemző Gyula, dr. Sziráczky János Szeghalom: Bertin Pál, dr.Csánki Dezső, dr. Grósz Mátyás, dr. Makai Márton Vésztő: Kolozsváry Elek. Tótkomlós: Vas Nándor. 

În comitatul Hunedoara

Geoagiu: dr. Margita János, dr. Szegő Henrik, dr. Rafael Miksa Brad: dr. Kugel Rezső, dr. Papp János Deva: dr. Apády Árpád, dr. Gerey Gyula, dr. Glück Ede, dr. Horváth Kamilló, Hosszú Ferenc, dr. Hosszú Sándor, dr. Haragos Ádám, Imecs Ignác jr., dr. Issekutz Gergely, dr. László Lázár, dr. Leitner Mihály, dr. Meskó Miklós, dr. Oláriu Virgil, dr. Popp Jusztin, dr. Schulhof Zsigmond, dr. Tolnay Lajos, dr. Ulain Ferenc Hațeg: dr. Ajtay Aladár, dr. Bontescu Viktor, dr. Deák Lajos, dr. Déri Jakab Jenő, dr. Heppes Ferenc, dr. Hika János, dr. Straitiariu Ágoston, dr. Suciu Gábor, dr. Vajna Farkas Baia de Criș: dr. Baternay Károly, dr. Baumgarten János, Náraczky Gyula, dr. Nemess Viktor, dr. Oncu Nerva, dr. Veress Jenő Ilia: dr. Fischer Lajos, dr. Káro- lyi József, dr. Komlós József, dr. Maior János, dr. Rozvány István Petroșani: Ábrahám József, dr. Hal- mos Brunó, dr. Olariu Miklós, Ro- senberg Ignác. Pui: dr. Jenciu Tamás, Szilágyi Ferenc, Szilágyi Károly, dr. Vasinka Ta- más Orăștie: dr. Antoni Ede, dr. Boca Romulus, dr. Deák G. Ágost, dr. Klein Ármin, dr. Martini Ágost, dr. Moldován Silvius, dr. Munteán Aurél, dr. Pataky Dániel, dr. Popiu Aneas, dr. Radó Izidor, dr. Schull Győző, Szabó Károly, dr. Szöllősy János, dr. Vlád Aurél Hunedoara: dr. Duhlesiu György, dr. Gerasim Viktor, dr. Reisz Béla, dr. Strauss Árpád


reclama hotel crucea alba


RECLAMĂ

Hotel Crucea Albă

CASĂ DE RANGUL ÎNTÂI 

60 de camere amenajate în stil strălucitor 60

RESTAURANT, CAFENEA 

SALĂ DE CONCERTE ȘI DE BALURI CU CAMERE MICI ȘI MARI 

BRAUN GUSZTÁV, HOTELIER.Notari regali

Camera Regală a Notarilor Arad 

Circumscripția camerei cuprinde te ritoriile arondate Tribunalelor Regale din Arad, Deva, Gyula și Alba Iulia.  Comitetul Camerei Președinte: Folyovich Sándor, Secre­tar: Beles János Membrii obișnuiți: kétegyházai Kirileszku Gyula, Török Árpád, dr. Gyarmathy Ernő, Membrii supleanți: dr. Halász Ákos (unul neocupat.) Comisia de disciplină: Beles János, dr. Gyarmathy Ernő, dr. Márki János 

Membrii Camerei Notari Regali Abrud: în curs de vacantare Arad: dr. Mülek Lajos Salacz-utca 2. Arad: Beles János Andrássy-tér 24–25 Blaj: dr. Nánássy László Békés: Kratochwil Gyula. Békéscsaba: Omazta Gyula. Ineu: dr. Gyarmathy Ernő. Deva: dr. Farkas Béla Gyula: dr. Márki János, Alba Iulia: dr. Téri Ödön Hațeg: dr. Kőlgyessy Adrián Antal Chișineu­criș: Kirileszku Gyula. Baia de Criș: dr. Susich István Ilia: dr. Halász Ákos Aiud: Folyovich Sándor. Orosháza: Szakáll Adorján. Pecica: Kripp József. Szarvas: dr. Haviár Gyula Orăștie: Sárói Szalló Péter. Szeghalom: dr. Nekula Gyula Hunedoara: dr. Nemes József Șiria: Török Árpád. Locțiitori ai notarilor Arad: dr. Szabó István Arad; dr. Pálmai Lajos Gyula: Rutkai Béla, Aiud: Jovián Jenő. Ilia: Fischer Ákos. Nominalizați pentru funcția de notar Aiud: Gerey Gyula. Aiud : Kozina Gyula. Aiud: Folyovich József. Aiud: Ikrich Arnold. Șiria: Török Árpád jr. Ineu: dr. Csillag Aladár Hațeg: Kölgyessy Adrián Mihály. Szarvas: Lukács Béla.Sistemul de sănătate

 

Sucursala orășenească Arad și sucursala comitatului Arad a Asociației Naționale a Medicilor 

Președinție asigurări: dr. Vas Sándor, dr.Pozsgay Lajos, dr. Parecz Gyula Jr., Președinte: dr. Lővinger Miksa Vicepre­ ședinte: dr.Kiss Dávid, dr.Werner Miksa Secretar: dr. Hecht Arnold Trezorier: dr. Keppich Jakab Consilier juridic: dr. Grosmann Emil Membrii comitetului: dr. Borsos Béla, dr. Csillag Ignác, (Ineu) dr. Lőw Mihály (Sebiș), dr. Issekutz László, dr. Kabdebo János, dr. Leitner Ernő, dr. Hermann Károly, dr. Singer János, dr. Parcez Gyula, dr. Posgay István, dr. Tisch Mór

 Asociația medicilor Arad

Președinte: dr. Parcea Gyula Vicepre­ ședinte: dr. Posgay Lajos, dr. Vass Sándor Secretar: dr. Lőwinger Miksa Trezorier: dr. Warner Miksa Membrii comitetului: dr. Hecht Adolf, dr. Issekutz László, dr. Kabdebó János, dr. Posgay István, dr. Tisch Mór, dr.Köpf Kálmán 

Colegiul medicilor din orașul Arad 

dr. Avarfy Imre Kápolna-utca 2, dr. Auszterweil László Andrássy t. 17, dr. Bácskay Béla Erzsébet-körut, dr. Borsos Béla József főherceg-ut 14, dr. Demián Aurél Deák Ferenc-u. 30, dr. Fényes Soma Kiss Ernő-u. 3, dr. Fleischer Samu Zrinyi-u. 2, dr. Fodor Ödön Deák Ferenc-u. 37, dr. Grossmann Emil Erzsébet-körut 32, dr. Grossmann Jakab Petőfi-u. 7, dr. Hecht Adolf Tököli-tér 5 dr. Herman I. Károly Andrássy-tér 20, dr. Herz Andor Simonyi-ut 14, dr. Issekutz László Széchenyi-u. 2, dr. Kabdebó János Szabadság tér 10, dr. Keppich Jakab Asztalos Sándor-u. colț cu Szabadság-tér, dr. Kiss Dávid Petőfi utca 11, dr. Köpf Kálmán Kossuth-u. 64, dr. Kronstein Vilmos Neuman-palota, dr. Lakatos Izidor Fábián 8, dr. Leitner Ernő Erzsébet-kőrút, dr. Lőwinger Miksa Ferenc-tér 4, dr. Mann Ábrahám Salacz-utca 7, dr. Mészáros Gábor – Gai, dr. Parecz Gyula Batthyány-u. 3, dr. Polonyi Jenő Andrássy-tér 22, dr. Posgay István József főh. u 8, dr. Posgay Lajos József főh. u. 8, dr. Prohászka László Szabadság-tér, dr. Schreiber Vilmos Erzsébef-körut 7, dr. Schuszter Henrik Szabadság-tér 16, dr. Schuszter Illés Szabadság-ter 16, dr. Simó Károly Ferdinánd-u 7, dr. Singer János Weitzer J. u. Min-pal, dr. Singer Emil, dr. Székely Inigó Neuman-palota, dr. Tisch Mór Salac utca 7, dr. Vass Sándor Eötvös-u. 6, dr .Viski Pál Batthyány-utca 7, dr. Warner Miksa Andrássy-tér, dr. Wiener Gyula Forray-utca, dr. Ferenczi Ármin spitalul public 

Medici stomatologi 

Dr. Graur Viktor Andrássy-tér 22, dr. Kabdebo János Szabadság-tér 10, Pap Lajos Andrássy-tér 20 dr. Székely Inigó Neuman palota, dr. Székely Károly Batthyány-u 29, dr. Wiener Gyűlő Forray utca, Vajda Benő József fhg-ut 1 

Tehnicieni dentari Morgenstern Gyula Weitzer J.-u. 

Medici veterinari Biszterszky Kázmér, Egry Gyula Kiss Ernő u. 9, Erdős Ignác Tököly-tér 6/b, Kellner György. 

Asociații ale farmaciștilor

Asociația farmaciștilor din Ungaria– filiala Arad. Director: Csiky Lukács (Șimand). Director adjunct: Ring Lajos (Arad). Asociația farmaciștilor arădeni. Președinte: Ring Lajos, Vicepreședinte: Vojtek Kálmán. Secretar: Krebsz Géza. Trezorier: dr. Rozsnyói József, Membrii comitetului: Berger Gyula, Földes Kelemen, Hajós Árpád, Breuer Sándor, Hehs Vilmos, Krebsz Géza, Kárpáti Já- nos, Rozsnyai Kálmán. 

Farmacii

Berger Gyula (la Sf.Elisabeta) colțul străzilor Választó- și Borona Földes Kelemen (la Mântuitorul) colțul străzilor Deák Ferenc- și Lázár Vilmos Hajós Árpád (la Providența) Andrássy-tér 22., peste drum de Casa Comitatului Breuer Sándor (la Crucea de Aur) Gai, Pécskai-ut 18. Kárpáti János (la Sf. Maria) Boros Béni-tér 15. Krebsz Géza (la Sf. Ștefan) colțul străzilor Batthyány- și Kossuth- Ring Lajos (la Îngerul) la colțul străzilor Asztalos Sándor- și Simonyí- Rozsnyai Mátyás a (la Sfânta Treime) la colțul Szabadság-tér și Eötvös-utca. Szokoly Sándor, Kelemen-tér. Vojtek Kálmán (la Coroana Ungară) la colțul Andrássy-tér și Petőfi- utca Farmacia Gărzii locale, (în Cetate) Conducător: Gregora Ernő. 

Drogherii

Vojtek și Weisz (Andrássy-tér 14, pa- latul Hermann) Hánzu Nesztor (Weitzer János-utca 2.)

Salon de cosmetică 

Varga Jusztina Forray-utca 3. 

Moașe 

Moașe de sector orășenesc: Ábrahámné Wetzer Magdolna, Hőgyéné Ivánka Mária Morvin Franciska, Románné Paulik Regina Moașe private: Andrássyné Nagy Lujza, Bábosné Stoll Máris, Baumé Petendra Borbála, Baumgärtnerné Kikédi Etelka, Bardóczné Kulik Matild, Bíróné Turcsányi Katalin, Bártáné Högye Eszter, Brunnerné Benedek Róza, Burkusnő Giczi Mariska, Böröczné Rozália, Doroginé Márton Erzsébet, Fábriné Tibai Jusztin, Felföldiné Horváth Teréz, Fleischmann Schweiger Zsófia, Flezsárné Vas Mária, Feketéné Tóth Hermina, Fischerné Tokai Júlia, Hermanné Rosenfeld Fridi, Hinglerné Hubert Róza, Hirlingné Jekel Amália, Hirschlné Tóth Julia, Janovitsné Kádár Mária, Kissné Horák Johanna, Kisfaludiné Bulicsek Mária, Klein Fülüpné Hermin, Kosekné Szűcs Róza, Lebovitsné Goldberger Mária, Lilienbergné Politzer Sarolta, Löwné Reich Gizella, Marzsinánné Karácsonyi Róza, Misenszkiné Klein Jozefa, Nagyné Ovtsek Helén, Nagyné Sziebig Mária, Nagyné Szentesi Júlia, Nagyné Szűcs Ilona, Nyáriné Hajós Anna, Olsánszkyné Huba Ágota, Osgyánné Otrok Erzsébet, Paduránné Budai Julia, Palkóné Petrovits Alexandra, Pereiné Tordai Zsuzsanna, Pirovszkyné Szlavkovszky Mária, Prunner Sinkó Mária, Rohovánszkyné Majeranovszki Borbála, Recskiné Bauer Teréz, Schefferné Farkas Etelka, Sósné Vas Juliánna, Sonn Dávidné Róth Fánny, Szabóné Bába Julianna, Szabóné Fogarasi Anna, Szeilerné Kovács Vilma, Szekeresné Pruszek Mária, Takácsné Bertus Katalin, Takácsné Varga Lídia, Toldiné Kiss Veron, Tóthné Patai Erzsébet, Vargáné Kovács Anna, Veresné Botta Anna, Vasangné Plank Irma Instituții filantropice

Spitale 

Spitalul Public al Comitatului Arad Director – Medic șef: dr. Parecz Gyu- la, Medici șefi de secție: dr. Lőwinger Miksa, dr. Pozsgay István, Medic de sec­ ție onorific: dr. Simó Károly Medici: dr. Ferenczy Ármin, dr. Korányi Samu, dr. Ehrenfeld Ernő, dr. Németh Károly, dr. Stauber Andor, dr. Korányi Barnabás Administrator: Benda János Cenzor: Krá- litz Antal. Scrib: Kádas Imre. Diurnist: Pálffy István. Comitetul Spitalului Public al Co­ mitatului Arad: Președinte: dr. Dálnok Nagy Lajos subprefect. Membrii: Honda János, Blaskovich Ernő, dr. Csernovits Diodor, Friebeisz Miklós, Haberéger György, Heinrich Sándor, dr. Issekutz Marcell, Keller Izsó, dr. Králitz Lajos, dr. Parecz Gyula, Purgly János, dr. Soly- mossy Lajos, dr. Suciu János, Vásárhelyi Dezső. 

Spitalul de Pediatrie Arad Fondat și construit din donațiile lui Andrényi Károly. Se află în proprietatea și administrarea orașului. 

Spitalul Izraelit (Vadászkürt-utca 8.) Operat și întreținut de Comunitatea Chewra Kadischa din Arad Director spital: Hegyi Albert Medic:      dr.      Schuszter      Illés Administratorul spitalului: Weisz Adolf. 

Spitalul orășenesc de boli contagioase Arad (la capătul străzii Fejsze) Funcționează  fără       personal permanent Protecția copilului 

Orfelinatul orașului Arad (Kiss Ernő-utca 4/b.) Director orfelinat: Balázs Ferenc. Institutori și îngrijitori: Supka Károly, Beck Pál. Administratoare: Vanniss Gyuláné văduvă. Educatoare: Kolumbán Katalin. Comitetul director al Ofrelinatului orașului Arad: Președinte: Varjassy Lajos primar; Locțiitor președinte: Kádas Kálmán viceprimar, Membrii: Bing Vil- mos, Domonkos Lajos, Hoffmann Antal, Kohn S. N., Kovács Vince, dr. Mülek Lajos, dr. Posgay Lajos, dr. Robitsek Ágoston, dr. Tisch Mór, Vass Mátyás, Notar: Balázs Ferenc.

Orfelinatul izraelit Arad Operat și întreținut de comunitatea izraelită din Arad Director administrativ: dr. Nemess Zsigmond președintele comunității reli- gioase Vicepreședinte: Ottenberg Tivadar locțiitorul președintelui comunității religioase Membri administrativi bărbați: Ás- sael József, Bing Vilmos, Deutsch Mór, Funkelstein József, Guttmann Samu, Glück Károly, Holländer Ignác, Kohn S. N., Leopold Zsigmond, dr. Mandl Vil- mos, Neuman Adolf de Végvár, Neuman Dániel de Végvár, dr. Schuster Illés, dr. Tenner József, dr. Tisch Mór. Membre ale administrației: Deutsch Bernátné, Deutsch Mórné, Éles Ármin- né, Fodor Zsigmondné, Glück Károlyné, Goldschmidt Sándorné, dr. Grossman Alfrédné, dr. Grossmann Emilné, Hol- länder Ignácné, Kohn S. N.-né, Leopold Zsigmondné, végvári Neuman Dániel- né, Neuman Alfrédné, Ottenberg Tiva- darné, Reisinger Sándoré, dr. Rosenberg Sándorné, dr. Somogyi Gyuláné, Schul- hof Károlyné, dr. Steinhardt Mórné, Tenner Józsefné, dr. Tolnai Jánosné, dr. Vágvölgyi Lajosné. Consilierul juridic al administrației: Vajda József consilierul comunității re- ligioase Trezorierul orfelinatului: Ditrichstein Bernát trezorierul comunității religioase Educatorul orfanilor: Klein Márton. 

Orfelinatul Regal de Stat (situat între Pădurice și piața Târgului) Inspector pe țară: dr. Ruffy Pál consi- lier ministerial Director Medic­șef: dr. Leitner Ernő, Administrator: Szathmáry Géza, Supervizor: Kutni Gyula Dactilografe; Schauer Mariska. dr. Poorné văduvă Medici de teren: Arad: dr. Grossman Emil și dr. Fodor Ödön, Kevermes: dr .Rosenberg, Bătania: dr .Hoffmann I. Antal, Turnu: dr. Kra- usz Ferenc, Pecica: dr. Friedman Jó- zsef și dr. Villányi Izidor, Ghioroc: dr. Klein Béla, Pădureni (Chișineu-criș): dr. Hubai Pál, Mezökovácsháza: dr. Bemer, Magyarbánhegyes: dr. Balog Benő, Kunágota: dr. Morvai Ödön, Csanád- palota: dr. Hangel Géza și dr. Fenyves Soma, Zerind: dr. Kulcsár Péter, Domb- egyháza: dr. Veil Izsó, Pâncota: dr. Verner, Deva: dr. Mailand 

Comitetul adăpostului pentru copiiPreședinte: Friebeisz Miklós. Vice­ președintă: contesa Károlyi Gyuláné, Neuman Adolf de Végvár Lector: dr. Leitner Ernő director Medic-șef Notar: Keller Lajos secretarul Asociației Crucea Albă 

  • Membrii din oficiu: contele Károlyi Gyula prefect, dr. Dálnoki Nagy Lajos subprefect, Nachtnébel Gyula președinte orfelinat, dr. Institóris István medic-șef, Varjassy Lajos primar, Csiky Károly vicepreședinte orfelinat, dr. Posgay Lajos medic-șef orășenesc, Murády Álmos tutore public orășenesc
  • Membrii aleși: a) Delegați din co­ mitetul de teren. Arad: Boros Béniné văduvă, Salacz Gyula consilier regal Pecica: Árkossy Istvánné, Marossy Ká- roly învățător. Bătania: Jurenák Károly- né văduvă, dr. Hoffmann Antal medic de raion. Kovácsháza: Kádas Mihályné, Kádas Mihály. Bánhegyes: Kontró Györgyné văduvă, Fazekas Ferenc. Ke- vermes: dr. Rosenberg Sománé, Kiss Vilmos notar. Pădureni (Chișineu-criș): Hollósy Kálmánné, Bokor Sándor pastor.  Kunágota: Biró Albertné, Bíró Albert. Ghioroc: Avarffy Gyuláné, dr. Klein Bé- la. Turnu: Lovits Istvánné, Lukács Imre. Csanádpalota: Buja Lajosné, Buja Lajos. Csanádapáca: Kucor Imréné, Sulyok István paroh. 
  • Delegații asociațiilor. Orfelinatul orășenesc Arad: Domonkos Lajos, Hoff- mann Antal. Asociația de protecție a copilului Crucea Albă din Arad: Boros Béniné văduvă, dr.Mülek Lajos. Aso- ciația elevilor săraci din Arad: Hau- ser Károlyné văduvă, Kovács Vince. Orfelinatul Izraelit Arad: dr. Nemess Zsigmond, Leopold Zsigmond.
  • Delegații administrației publice. Comitatul Cenad: Sármezei Antal, Ver- tán Lukács. Comitatul Arad: Vásárhelyi Dezső, Szathmáry Gyula consilier re- gal. Orașul Arad: Domány József, dr. Lukácsy Lajos,
  • Delegații comitetului pe țară: Friebeisz Miklós, Hauser Károlyné vă- duvă, dr. Mülek Lajos, Vásárhelyi Dezső.
  • Comisia de cenzori a orfelinatului. Președinte: Contesa Károlyi Gyuláné. Membrii: Nachtnébel Gyula, dr. Posgay Lajos, Boros Béniné văduvă, Avarffy Gyuláné, Kovács Vince, Domonkos Lajos.

 Corpul ofițerilor Asociației pentru protecția copiilor „Crucea Albă” din Arad Președinte: contele Károlyi Gyula. Președintă: contesa Károlyi Gyuláné. Locțiitor președinte: Müller Károly. Loc­ țiitoare președintă: Mülek Lajosné. Vice­ președinți: dr. Dálnoky Nagy Lajos, Var- jassy Lajos, Vicepreședinte femei: Neuman Dánielné, Avarffy Gyuláné. Director: dr. Leitner Ernő Secretar administrativ: Keller Lajos. Medici: dr. Fodor Ödön, dr. Visky Pál, dr. Grossmann Emil. Tre­ zorier: baron Exterde Kálmán, Consilieri juridici: dr. Keresztes Gyula, dr. Hanthó Sándor Supervizor: Szánthó Gyula. Co­ misia de inspecție: Președinte: Schill Jó- zsef. Membrii: Szathmáry Géza, Kilényi János. Membrii Consiliului Director: Var- jassy Árpád, Audrényi Károly, dr. Pos- gay Lajos, Neuman Adolf jr., Friebeisz Miklós, Lőcs Rezső, dr. Fábry Sándor, dr. Barabás Béla, dr. Parrecz Gyula, ba- ron Bohus Lajos, baron Solymossy La- jos, Wittmann János, dr. Lakatos Ottó, Gutzjahr Mihály, Nachtnébel Gyula. Comitetul de femei: Andrényi Károly- né văduvă, Andrényi Károlyné jr., Agg- völgyi Jánosné, Ábray Lajosné, Baross Boriska, dr. Baross Ferencné, baroneasa Bánhidy Antalné, Blaskovits Ernőné, Boros Béniné văduva, Boros Ivánné, contesa Bréda Viktorné, dr. Borsos Bé- láné, Bogdánffy Béláné, Bing Béláné, Czárán Mártonné, Csernovits Diodorné, Drescher Gizella, Darányi Jánosné jr., Éles Árminné, baroneasa Exterde Kál- mánné, Frater I-né, Feldmann Györgyné văduvă, Fenyves Ignácné văduvă, Fábián Lászlóné, Fetter Gézáné, Földes Jánosné, Friebeisz Miklósné, Gutzjahr Mihályné, Glück Károlyné, Gellényi Ernőné, Gold- schmidt Sándorné, Habereger Györgyné, Horváth Imréné, Halász Jenőné, Halmai Andorné, Hudetz Ferencné văduvă, Hász Sándorné văduvă, Hegedűs Lászlóné, Heinrich Sándorné, Hermann Gyuláné, Hecht Arnoldné, dr. Heitz Nándorné, Hajós Árpádné, Hegyi Albertné. Hehs Vilmosné, Issekutz Lászlóné, Jakabffy Dézsőné, Jankó Gyuláné, Jankó Imréné, Kintzig Gézáné, Kabdebó Béláné vă- duvă, dr. Kabdebé Jánosné, Kádas Kál- mánné, dr. Králitz Lajosné, Kintzig Jánosné jr., dr. Köpf Jánosné, Kristyóry Jánosné, dr. Keresztes Gyuláné, Keller Ivánné, Lejtényi Sándorné, Leitner Jan- ka văduvă, dr. Leopold Zsigmondné, Li- lienberg Sándorné, Lőcs Rezsőné, Mai- rovitz Emilné, Mayer Miksáné, Med- veczki Zsigmondné, Magyary Ferencné, dr. Mitler Izidorné, Montag Sándorné, Nachtnebel Ödönné, dr. Nagy Sándorné, Neuman Alfrédné, Ottrubay Károlyné, dr. Prohászka Lászlóné, Petrovits Mi- hályné văduvă, Priegl Istvánné, Probst Mihályné, Purgly Lajosné văduvă, con- tesa Porcia Lajosné, Purgly Lászlóné, Péterffy Andorné, Ransburg Béláné, Rónay Jánosné văduvă, Reicher Károly- né, Robitsek Gusztávné, Rázel Józsefné, Schill Józsefné, Sváby Pálné văduvă, Stankovits Milosné, Stauber Józsefné, Sármezei Andorné, Simó Károlyné, Si- mon Karolin, Schor Lajosné, Somogyi Gyuláné, Steiner Jakabné, Steiner Fe- rencné, Steinitzer Imréné, Steinitzer Luj- za, Szakolczay Lajosné, Szalay Antalné, Szöllősy Istvánné, Szathmáry Gézáné, Szathmáry Jánosné, Szathmáry Mihály- né, Szalay Károlyné, Székely Inigóné, Sármezey Ákosné, Szabó Zoltánné, Seid- ner Rezsőné, Steiner Józsefné, Tagányi Gusztávné, Tenner Lajosné, Töttössy Gézáné, dr. Tisch Mórné, Takácsy Sán- dorné văduvă, Urbán Ivánné, Varjassy Árpádné, Vásárhelyi Janka, Velcsov Gé- záné, Végh Aurélné văduvă, Vajda Zsi- gáné, Virág Lajosné, Viener Miksáné, Vass Gusztávné, Vásárhelyi Dezsőné, Wadowszky Gusztávné. Comitetul de bărbați: Ábray Lajos, dr. Baross Ferenc, Burián János, baron Bánhidy Antal, Boros Vida, Boros Iván, dr. Borsos Béla, Balázs Ferenc, dr. Bácskay Béla, Csernovics Diodor, dr. Csiky Tivadar, Csiky Károly, Darányi János, Fábián László, Greén Nándor, Glück Károly, Goldschmidit Sándor, Guta József, Hunyár Algernon, Hecht Arnold, Hoffmann Antal, Heinrich Sándor, Heppes Aladár, dr. Issekutz László, Joó Béla, Kiss Lajos, Kintzig Já- nos, Kristyóry János, Kovács Vince, dr. Baross Zsigmond, Keller Iván, Ká- das Kálmán, Leopold Zsigmond, Láng Mihály, Levieczky Tibor, dr. Mittler Izidor, dr. Mülek Lajos, dr. Nagy Sán- dor, Neuman Alfréd, Neuman Samu, Neuman Dániel, Nattland Bernát, dr. Nemess Zsigmond, Nesnera Aladár, Ottenberg Tivadar, Purgly László, Ran- sburg Sándor, Rosenberg Sándor, Ring Géza, Reisinger Sándor, Szudy Elemér, Szeidner Bernát, Szalay Antal, Sarlot Domokos, Solymosán Illés, Szabó Zol- tán, Szathmáry Gyula, Stauber József, dr. Tagányi Sándor, Virágh Lajos, Vásárhelyi József, Wadowszky Gusztáv, Weisz Már- kus, Zima Tibor. Comisia de baluri. Președintă: con- tesa Károlyi Gyuláné. Membri: Mülek Lajosné, locțiitoare președintă, Gutz- jahr Mihályné, Lőcs Rezsőné, Kádas Kálmánné, Kintzig Jánosné, Varjassy Árpádné, Tisch Mórné, Boros Béniné văduvă, Sváby Pálné văduvă, Tagányi Gusztávné, Prohászka Lászlóné, Her- mann Gyuláné, Petrovits Mihályné vă- duvă, Darányi Jánosné, dr. Köpf Jánosné. 

Comisia de teren pentru protecția copiilor abandonați Președinte: Institóris Kálmán, Con­ silier juridic: dr. Fodor Ödön, Lector: Leitner Ernő. Membri din oficiu: Primarul, Co- mandantul, Medicul-șef al orașului, co- misarii orfelinatelor, tutorii publici și medicii de sector. Comisia de cenzori: dr. Bogdán Virgilné, Boros Béniné văduvă, Hauser Károlyné văduvă, Hermann Gyuláné, dr. Hudetz Ferencné văduvă, Laczay Endréné văduvă, Madarász Antalné, Neuman Dánielné, dr. Posgay Istvánné, Simon Karolin, Tenner Lijosné, Urbán Ivánné, Csécsi Imre, Frint Lajos, Kovács Vince, Lejtényi Sándor, Millig József, Neuman Adolf, Neuman Dániel, dr. Posgai István, Salacz Gyula, Szathmáry Géza, Szathmári János, Tenner Lajos, Urbán Iván, Varjassy Árpád. 

Centre de zi pentru copii

Școala de băieți de pe strada Kossuth Condusă de: Marinkovits Péter director și corpul didactic al școlii de pe strada Kossuth. Școala din Erzsébetváros­Elisabetin Condusă de: Cziráky Márton director și corpul didactic al școlii din Elisabetin. 

Școala din Szentpétertér / piața Sfântul Petru Condusă de; Fülöp Endre director și corpul didactic al școlii din piața Sfântul Petru. 

Școala de băieți din Újtelep / ­Grădiște Condusă de; Czobor Ottó director și corpul didactic al școlii din Grădiște. 

Școala mixtă din Șega Condusă de: Szántó Lajos director și corpul didactic al școlii din Șega. Școala din Gai Condusă de: Nagy János director și corpul didactic al școlii din Gai. 

Asociația pentru ajutorarea deținuțilorPreședinte: dr. Fábián Lajos, Patron: contele Károlyi Gyula. Președinți onorifici: Fábián László, Urbán Iván, dr. Auszterweil Lzászló și Pogonyi Nándor. Președinte asociat și președinte al consiliului director : Szakolczay Lajos, Cenzori: Embey Iván director financiar, Kilyényi János auditorul-șef al orașului Arad și dr. Fikker Károly procuror regal. Trezorieri: Dezsőfi Mihály comandant al închisorii regale. Secretar: Bor Imre. Instructorii școlari ai închisorii: Moldo- ván József și Szökő Antal. Consiliul director: Köller János, dr. Auszterweil László, dr. Babó Iván, Halász Jenő, Greén Nándor, dr. Kovács Marcel, Domokos László, Szakolczay Lajos, Szathmáry Gyula, dr. Mitller Izidor, Kovács Vínce, dr. Fikkel Károly, Trutia Péter, Dezsőfi Mihály, Bor Imre și conducătorii judecătoriilor teritoriale. 


Ajutorarea nevoiașilor

 Comitetul Cantinei Populare (strada Zrínyi 2) Cantina populară este operată și întreținută de Asociația de caritate a femeilor izraelite. Președintă: baroneasa Neuman Dá- nielné de Végvár născută Fürst Mária. Conducerea; Tenner Józsefné, Wallfisch Árminné. Secretară: Vajda József. Comitetul Cantinei Populare: Abeles Zsigmondné, Assael A. Ábrahámné, As- sael Józsefné, dr. Barabás Béláné, Bosch Simonné, Csillag Lajosné, Deutsch Arthurné, Deutsch Mórné, Fischer Irén, Freud Fülöpné, Fényes Terka, Funkel- stein Józsefné, Glück Károlyné, Gold- schmidt Sándorné, Guttmann Samuné, Hajós Árpádné, Halász Jenőné, Halmai Andorne, Hegedűs Lászlóné, Hegyi Albertné, Herzel Bernátné, Holländer Ignácné, dr. Hudetz Ferencné văduvă, Jelinek Józsefné, Kell Manóné văduvă, Kohn Zsigmondné văduvă, dr. Kovács Marcellné, Kuttn Gyuláné, Lengyel Ma- nóné, Lengyel Tivadarné, Leopold Zsig- mondné, dr. Löwinger Miksáné, Löbl Gyuláné, Lőcs Rezsőné, Lukács Lajosné, Mairovitz Emilné, Montág Sándorné, May Jánosné, Mayer Miksáné, dr. Mittler Izidorné, dr Nagy Sándorné, Neumann Alfrédné, Neumann Hermanné, dr. Oncu Miklósné, dr. Pálmai Lajosné, Preisach Vilmosné, dr. Radó Károlyné, Ransburg Flóra, Reininger A. Samuné, Reisinger Sándorné, Révész Adolfné, dr. Robitsek Ágostonné, Seidner Bernátné, dr. Singer Jánosné, Singer Gyuláné, dr. Somogyi Gyuláné, dr. Schuszter Hen- rikné, Stauber Józsefné, dr. Steinhardt Mórné, Schreyer Viktorné, dr. Steinitzer Pálné, Szabó Albertné, dr. Székely Ini- góné, Tenner Ignácné, dr Tisch Mór- né, Tiszti Lajosné, dr. Tolnai Jánosné, Ungár Árminné, dr Vágvölgyi Lajosné, dr. Vajda Istvánné, Vörös Henrikné, Wadowszky Gusztávné, Weil Józsefné, Weisz Márkusné, dr. Wiener Gyuláné, Zádor Bertalanné. 

Asociația de ajutorare a elevilor săraci din Arad Președintă: Hauser Károlyné văduvă. Vicepreședinte: dr. Dalnoki Nagy Lajos Secretar: Kovács Vince. Consilier juridic: Czobor Ottó. Trezorier: Réthy Viktor. Comisia de audit: Președinte: Wadwszky Gusstáv. Membrii: Domonkos Lajos, Hoffmann Antal, Maresch Gyula. Con­ silier juridic: dr. Barabás Béla Membrele Comitetului de femei: An- drényi Károlyné văduvă, Avarffy Im- réné, dr. Barabás Béláné, Baross Boriska, br. Bánhidy Antalné, Boros Béniné văduvă, Boros Ivánné, Bogdánffy Béláné Csernovics Diodorné, Czárán Mártonné, Fábián Lászlóné, dr. Fábry Sándorné, Fischer Irén, Friebeisz Miklósné, Béla- vári Fekete Miklósné, Gersy Józsefné, Gellényi Ernőné, Gutzjahr Mihályné, Greén  Nándorné,   Geller           Izidorné, Gyulányi Rezsőné, Halmay Andorné, Habereger Györgyné, Halász Sándorné, Heinrich Sándorné, Hermann Gyuláné, dr. Haitz Nándorné, Hegedűs Lászlóné, Halász Jenőné, Iszpravnik Szevérné, Jakabffy Andorné văduvă, Junga Sán- dorné văduvă, Kabdebó Béláné, Ke- resztes Gyuláné, Kintzig Ferencné vă- duvă, Kintzig Gézáné, Kövér Béláné, Kristyóry Jánosné, Kádas Kálmánné, Kremmer Józsefné, Laczay Endréné, Lukács Lajosné, Lőcs Rezsőné, Lukácsy Lajosné,            Lukács  Gyuláné,  Lusztig Árminné, Marschall Lajosné, Millig Józsefné, Mülek Lajosné, Mokry Jenő, Oncu  Miklósné,     Ortutay Gyuláné văduvă, Polónyi Jenőné, Purgly Lajosné văduvă, Prichradny Henrikné, Reiher Károlyné, Reiber Emilné,  Rónay Jánosné văduvă, Robitsek Ágostonné, Russu Sirian Jánosné, Schoor Lajosné, Schuster Henrikné, Salamon Samuné văduvă , Sármezey Endréné, Simon Karolin, Stauber  Józsefné,  Steiner Ferencné, Steiner Jakabné, dr. Simó Károlyné, Szabó Zoltánné, Szabó Béláné, Szathmáry Gyuláné, Szalay Antalné, Tagánysi  Istvánné    văduvă,                                  Tiszti Lajosné, Tisch Mórné, Urbán Ivánné, Varjassy Árpádné, Vásárhelyi Janka, Végh Aurélné văduvă, Velcsov Gézáné, Virágh Lajosné, Vörös Vidorné văduvă , Walder Gyuláné, Wadowsky Gusztávné. Membrii comitetului de bărbaţi: Andrényi Károly jr., dr. Barabás Béla, Bánhidy Antal br., Baross Zsiga, Bing Vilmos, Bogdánffy Béla, Csernovics Diodor, Domokos Lajos, dr. Fábry Sándor, Heinrich Sándor, Hoffmann An- tal, Institoris Kálmán, Kövér Béla, Kris- tyóry János, Kilényi János, dr. Lakatos Ottó, Lőcs Rezső, Máday Mátyás, Ma- resch Gyula, dr. Mülek Lajos, Neuman Dániel, Nesnera Aladár, dr. Posgay Lajos, Ring Géza, Réthy Viktor, dr.Schuster Illés, Salacz Gyula, Sarlot Domokos, Schoor Lajos, Varjassy Árpád, Varjassy Lajos. 

Pâine gratuită (Fondată la iniţiativa redacţiei cotidianului Aradi Közlöny.) Preşedinte: Leopold Zsigmond, Tre­ zorier: Glück Károly. Auditori: Ring Vil- mos, Domonkos Lajos, Révész Adolf. Membrii comitetului: Andrényi Ká- roly, dr. Bácskay Béla, baron Bánhidy Antal, Beles János, Boros Vida, Braun Gusztáv, dr. Csernovits Diodor, Cs. En- des Dániel, dr. Dálnoky Nagy Lajos, Dobiaschi József, Domány József, Fejér Gyula, Fetter Gáza, Fényes Dezső, Funkelstein József, Greén Nándor, Ha- jós Árpád, Halász Jenő. Hegyi Albert, Heinrich Sándor, Herzl Bernát, Hirschl Zsigmond, Institóris Kálmán, Jellinek József, dr. Kabdebó János, Kiss Ferenc, Kohn S. N., Kristyóry János, Laczay Endre, Lázár György, Lőcs Rezső jr., Matzky Károly, Maresch Gyula, Mádai Mátyás, Mittner József, dr. Mülek Lajos, Müller Károly, Nagy Kálmán, Nagy Lajos, dr. Nagy Sándor, Nattland Bernát, Neuman Adolf jr., Neuman Dániel, dr. Oncu Miklós, dr. Opre Péter, Oratvetz Miklós, Ottenberg Tivadar, dr. Reicher Károly, Reinhart Gyula, Reisinger Sán- dor, dr. Robitsek Ágoston, Rozsnyai Kál- mán, Russu-Sirianu János, Schill József, dr. Schuster Illés, Simay István, Stauber József, Steigerwald Alajos, dr. Steinhardt Mór, Steiner Ferenc, Sziramai Antal, Tedeschir Viktor, dr. Tisch Mór, Varjassy Árpád, Wagner József, Walder Gyula, Wallfisch Ármin, Záray Ödön. 

Adăpostul bătrânilor Adăpostul civil (Nádor-utca 1.) Întreţinut de Asociaţia filantropică civilă din Arad. Medici: dr. Pozsgay Lajos, dr. Schuster Illés, dr. Kabdebó János Preşedinte: Sarlót Domokos. Vice­ preşedinte: Domonkos Lajos. Trezorier: Maresch Gyula. Secretar: Kovács Vin- cze. Consilier juridic: Péterffy Antal. Comisia de audit : Preşedinte: Kohn S. N. Membrii: Kilényi János, Steigerwald Alajos. Membrii comitetului director: Bing Vilmos, Dobiaschi József, Domány József, Dáni János, Fehér Gyula, Glück Károly, Institóris Kálmán, Kohn S. N., dr. Keresztes Gyula, Kilényi János, Kneffel Lajos, Kristyóri János, Magyari Ferenc, Mihalik József, Millig Mátyás, Müller Károly, dr. Mülek Lajos, Nagy Kálmán, Reicher Károly, Reinhardt Gyula, Salacz Gyula, Steigerwald Alajos, Steiner Ferenc, Tedeschi Viktor, Tulipán Sándor, Varjassy Lajos, Wadowszky Gusztáv. 

Casa orăşenească a săracilor (Aranykéz utca 1.) Administrator: Denczig Béla. Antre­ prenor alimentar: Blazsovits Jánosné văduvă . – Casa servitorilor (Instituţie orăşe- nească în curs de proiectare).


Artă şi literatură

 

Societatea artiştilor şi formatorilor de artă arădeni Patroni: contele Apponyi Albert ministrul cultelor şi al educaţiei publice, contesa Apponyi Albertné. Preşedinte onorific: contele Károlyi Gyula prefect. Preşedinte: Kintzig János moşier. Preşe­ dinte asociat: baron Bohus László. Vice­ preşedinţi: Ring Géza director de bancă, Csánk Lajos moşier, Lukácsy Lajos avo- cat, Stauber József redactor. Director ad­ ministrativ: Jankó Gyula artist plastic. Secretar: Ufferbach Jenő pictor. Ajutor de secretar: Weisz Hugó. Operator galerie de artă: Balla Frigyes pictor. Trezorier: Barsy Aurél funcţionar public. Comisia de audit: Preşedinte: Dániel Endre. Faragó Rezső, Szende Lajos, Consilier juridic: dr. Sugár Jenő Membrii comitetului de conducere: Urbán Iván, Nesnera Aladár, Fodor Gyula, Albert Andor, dr. Barabás Béla, dr. Baross Ferenc, dr. Csernovits Diodor, dr. Dálnoki Nagy Lajos, Doman Sándor, Heinrich Sándor, Kintzig Béla, Lengyel Manó, Leopold Zsigmond, Matusik Márton, dr. Müllek Lajos, Müller Károly, Nattland Bernát, Neuman Adolf, Otten- berg Tivadar, Pataky Sándor, Petrovics Arzén, Reinhart Kálmán. Steiner Jó- zsef, Stengl Andor, Szabó Zoltán, Szán- tay Lajos, Tabakovits Emil, Töttösy Gé- za, Varjassy Árpád, Varjassy Lajos, dr. Velcsov Géza, Wadowszky Gusztáv, Zima Tibor, dr. Auszterweil László, Kovács Vince, Purgly János, Wagner Ágoston, Lőcs Rezsőné, Steinitzer Jenny, dr. Prohászka Lászlóné, dr. Fábry Sán- dor, Steiner Ferencné, Kintzig Jánosné, Haller Józsa, Kozma Ilona, dr. Varjassy Lajos, Nagy Sándor, Réti Ödön, Benedek Etel, Nagy Jánosné, Szabó Zoltánné, Kabdebó Jozefin, Sima Dezső, Fenyves Károly, dr. Széll Lajos, Boross Emma, Magyari Ilma.Societăţi civile şi asociaţii cu caracter social

 

Societatea arădeană „Casino” Director social: Fábián László. Pre­ ședinte: Urbán Iván. Directori: dr. Fábry Sándor, contele Breda Viktor, Kapdebó Géza. Comisia de audit: Dániel László, Herman Gyula, Steinitzer József jr. Consilier juridic: dr. Köpf János Secretar: Szathmáry István. Comitetul de conducere: Andrényi Károly, Babó Iván, Baross Zsiga, dr. Ba- ross Ferencz, dr. Bánhidy Antal br., ba- ron Bohus Lajos, Bokor Alajos, Boros Vida, dr. Dálnoki Nagy Lajos, Petrovits Arzén, Heinrich Sándor, dr. Institoris István, Institoris Kálmán, Jakabffy Gyu- la, Kintzig János, Laczay Gyula, Nacht- nébel Gyula senior, Neuman Adolf, Parecz György, Schill József, Purgly László, Purgly János senior, dr. Robitsek Ágos, Szalay Antal, Szathmáry János, Szathmáry Mihály, Tagányi Gusztáv, Tedeschi Viktor, Varjassy Árpád, Var- jassy Lajos, Vass Gusztáv, Vásárhelyi Dezső, Vásárhelyi János, dr. Visky Pál, Walder Gyula. 

Prima societate arădeană de asistenţă şi bucătărie comunitarăPreşedinte; Botka István, Locţiitor preşedinte: Kohányi Róbert. Secretar: Schöner Ferencz. Administrator: Boka Károly. Găzdoaie: Boka Károlyné. Direcţiune: BorosVida, Kultsár Ist- ván, Lányi Pál, dr. Bedő Árpád, dr. Wág- ner József, Papp János. Membrii suple­ anţi: Medveczky György, Pareán János. Comisia de cenzori: Székely Salamon, Palotay Antal, Martzy Béla, Szakáts Lajos. 

Cercul Social Orăşenesc Arad (Fondat în memoria lui Boros Béni) Preşedinte: Szabó Zoltán. Preşedinte asociat: Róka József. Vicepreşedinţi: Arvaffy Géza, Csánk Lajos, Botka István, Rozvány Pál, Director: Berzsenyi Béla. Majordom: Kohányi Róbert. Secretar: Győrfy Ernő. Consilieri juridici: I. Szent- pétery István, II. Sschöner Ferencz. Tre­ zorier: Kádár Jenő. Cenzor: Szántó Gyula. Consilier; dr. Velcsov Géza Bibliotecar: Fülöp Endre. Comisia de audit: Martzy Béla (preşedinte), Kecskés József, Wally György (membrii). Comitetul de conducere: dr. Borsos Béla, Grallert Rezső, Greén Nándor, Halmay Andor, Hajós Árpád, dr. Hecht Adolf, Hollóssy Jakab, dr. Hermann J. Károly, Hehs Vilmos, Joó Béla, Krebsz Géza, Kovács József, Keller Iván, Lá- nyi Pál, dr. Lejtényi Sándor, Lőcs Rezső, Holdonner Ottó, Müller Gyula, Mészá- ros Dániel, Probszt Mihály, Révay Kál- mán, dr. Rozanyay József, dr. Singer János, Sponner Adolf, Schreiber Róbert, Vásárhelyi János, Varjassy Lajos, Tumó Lajos, Timkó Lajos, Verbos Nándor, Vojtek Kálmán, Vojtek Alajos, Winkler József. 

Asociaţia cooperativă orăşenească de întrajutorare a poliţiştilor şi pompierilor arădeni Directori: Green Nándor, Berecz Ferenc, dr. Tisch Mór, Kováts Antal, Molnár Mihály, Riedl János. Director general: Zubor Andor. Contabil­şef: Moldován Ödön. Trezorier: Szczepkov- szky Theofil. Comisia de cenzori: pre- şedinte Kress Emil, membrii; Vidéky Gusztáv, Murádi Álmos. 

Cercul din Arad al Asociaţiei Naţionale a Funcţionarilor de Stat Preşedinte social pe viaţă: Kosinszky Viktor (Budapesta), Preşedinte: Róka Jó- zsef. Preşedinte asociat: Jánossy Győző. Secretar: Schweigert Péter jr. Trezorier: Miskovits István. Cenzor: Barsy Aurél. Consilier juridic: Szondy György. Auditori: Abaffy Gyula, Rétfalvy Gyula senior. Comitetul de conducere: Simonffy Aladár, Botka István, Pogonyi Nándor, Keller Izsó, Réthy Ödön, Kohányi Ró- bert, Harmath Ferenc, Varjassy Árpád, dr. Schartner Sándor, Stengl Andor, Katona Béla, Székely Salamon, Szél Er- nő, Szigethy Elek, Péterffy Andor, Páll Miklós, Pánián György, Pókay Dezső. Membrii supleanţi: Ufferbach Jenő, Mäi- nertz Géza, Papp Ferenc, Láng Mihály, Palotay Antal, Kovács Béla, dr. Bajtay Mihály 

Cooperativa de consum a funcţionarilor şi a personalului contractual public şi privat Preşedinte: Róka József. Vicepreşedin­ te: Greén Nándor. Secretar administrativ: Schweigert Péter jr. Trezorier: Miskovits István, Cenzor: Szilágyi György, Comitetul director: Lőcs Rezső, Ma- tusik Márton, Lejtényi Sándor, Leviecz- ky Tibor, Kohányi Róbert, Kiss Ferencz, Martsy Béla, Schulde Frigyes, Ferch Ödön. 

Asociaţia naţională a funcţionarilor fiscali regali – organizaţia comitatului Arad (Sediul: Arad) Preşedinte: Sweigert Péter jr.: Secretar: Szántó János. Trezorier: Kaba Gyula. Comitetul director: Jakab Ignác (Chi- şineu Criş), Vitályos Ákos (Buteni), Koszó György (Mariaradna), Cziszer Ábel (Şiria). Auditori: Wolf Géza, Szabó György. 

Cooperativa de consum a feroviarilor Direcţiune: Preşedinte: Szentiványi Elek. Locţiitor preşedinte: Kemény Antal. Membrii: Szántó Mihály, Vincze Endre. Szijj Pál, Timkó Lajos, Busa Pál, Lányi Pál, Engel Ignátz, Pálfy Viktor, Baum Fererncz, Búzás Vilmos. Comisia de cenzori: Jeney László, Nádray Aurél, Schmidt György, Thémes Rezső, Székely Károly, 

Societatea arădeană Kossuth Comitetul de conducere. Preşedinte: Nagy Kálmán, Membrii: D. Szabó Mihály, Vidulovics Izidor, Huzó István, Sófalvy György, Borhegyi Károly, Grünwald Simon, dr. Bedő Árpád, Nagy Alajos, Vannay Ká- roly, Blum Sándor, Dick Jakab, Czirkal Géza, Erdélyi István, Faragó Béla, Schwartz Zsiga, Hőnig Ottó. 

Corpul ofiţeresc al cercului paşoptiştilor şi luptătorilor pentru independenţă Preşedinte: Nagy Kálmán. Vicepre­ şedinţi: Sebessy Ferenc, Schwarcz Zsig- mond, Secretar: Czirkál Géza. Notar: Faragó Béla, Ferdinánd Ferencz. Tre­ zorier: Ferch Ödön. Cenzor: Szántó Pé- ter, Várfalvy Antal: Consilier juridic: dr. Somló Ármin. Auditor: dr. Baruch Hu- gó, Endre Géza, Lits Antal. Comitetul director: Balogh Dávid, Bartlenszky József, Benkő Gyula, Bogsán Gyula, Barta István I., Georgiádesz Jó- zsef, Krausz Mór, Kuszalik József, dr. Leitner Ernő, Magyary Ferenc, Mihalik József, Panker Viktor, Pölczl Miksa, Ra- vasz Imre, Poppé Sándor, Stark Sándor, Szabó János, D. Szabó Mihály, Schäf- fer József, Szúdy Elemér, Tafrov József, Zima Tibor. Arbitri: dr. Mülek Lajos, dr. Vizer Lajos, dr. Nagy Sándor, dr. Szalay Arnold, dr. Keppich Jakab, Tenner Alfréd Pál, Sófalvi György.

Asociaţia Funcţionarilor Privaţi din Arad Preşedinte: Bódy Bódog. Preşedinte asociat: Kellér Iván. Vicepreşedinte: Zá- dor Bertalan. Consilier: dr. Székely Ká- roly jr. Secretar: Kaszab Géza, Notari: Fe- nyő László, Hacker Adolf, Reich Gyula. Trezorier: Raucher Emil. Cenzor: Stoll Rezső. Majordom: Kresz Emil. Locţii­ torul şefului de secţie: Eisler Ede. Bibli­ otecar: Halmos Dezső. Comisia de audit: Bechnitz Ábor preşedinte, Rónay Ödön, Hartmann Béla, Mandel József membrii. Westmann Gyula membru supleant. Membrii comitetului director; Arn- stein Gusztáv, Balázs Kálmán, Boros János, Doka Miklós, Deller Simon, Fa- ragó Rezső, Fodor Gyula. Fried Lipót, Fuchs Ignác. Gerő Gyula, Hehs Béla, Heinrich Sándor, Joób Gusztáv, Kopp János, Lichtig Hermann, Lénárt Vilmos, Laufer József, Ráskai Miksa, Révész Ig- nác, Sági Henrik, Salgó Pál, Schöffer Izidor, Schattelesz József, Schmidt Zol- tán, Schiessel Lajos, Szilárd Miksa, Stern Zsigmond, Szűcs L. Pál, Schwarcz Sá- muel, Schwarcz József, Szende Lajos, Székely Lipót, Tichy Lukács, Tenner Jó- zsef, Vészi Károly, Wally György, Weisz Mór, Weichherz Lipót, Wolf Gusztáv 

Societatea Kossuth Preşedinte: Nagy Kálmán. Vicepre­ şedinte: dr. Keppich Jakab, Tumó Lajos. Consilier juridic: dr.Vadász Armand, Secretari: Schwarz Zsiga, Zabb István. Trezorieri: Monár Lajos, Jakabffy István. Cenzori: Weisz Farkas, Schäfer József, Kuszalik Ferenc, Cirkál Géza Auditori: Moskovits Izidor, Sági Henrik, Kákonyi Sánd. Comitetul director: dr. Bedő Árpád, Erdélyi István, Gaal József, Grünwald Simon, Kovács Vincze, Kőrösi Mihály, Máté János, Pölzl Miksa, D. Szabó Mi- hály, Sófalvy György, Albert Andor, Benkő Gyula, Borbély János, Barta Ist- ván. Bánhidy László, Hakker Mór, Igaz Sándor, Bécsi Sándor, Szudy Elemér, Fa- ragó Béla, Faragó Rezső, Sebessy Ferenc, Vajda Benő, Zachariás István, Balla Fri- gyes, Endre Géza, Hunyady József, Lu- kács Sándor, Mohos Ágoston, dr. Baruch Hugó. 

Asociaţia arădeană a apărătorilor patriei din 1848­-49 (Fondată în 1868). Preşedinte: Simay István, preşedintele onorific al asocaţiei naţionale a apără- torilor patriei din 1848/49. Preşedinte social: Salacz Gyula. Vicepreşedinte: în curs de vacantare. Notar: May Soma. Trezorier: Dőry Jenő. Membrii comite­ tului director: Dániel László, Persa Ede, Simon Tamás, Szíj Sándor, Tiszti Lajos. Dintre membrii asociaţiei care tră- iesc la Arad aflaţi în evidenţele filialei arădene a asociaţiei luptătorilor pentru independenţă mai sunt în viaţă următo- rii treizeci (în ordinea gradului): Căpitan: Jankó Mihály. Locotenenţi: Horváth Gábor, Fülöp István, May So- ma, Simon Gábor, Simon Tamás. Sublo- cotenenţi: Duschek István, Salacz Gyula. Sergenţi: Benyei Nándor, Dániel László, Persa Ede, Caporali: Böszörményi Jó- zsef, Tiszti Lajos, Soldaţi: Babos András, Böhm Mihály, Csincsura János, Csontó János, Hunyadi Mátyás, Karikó István, Ketzenmacher Antal (garda naţională), Kovács Pál, Petyán Henrik, Petricskov János, Simay István, Schlögl Alajos, Szíj Sándor, Weisz Sámuel, Zachar Pál, Apărători ai patriei legitimaţi din provincie, soldaţi: Seres Mihály, Gom- bos István, Járdek Márton, Jager Mihály, Krempánsky István.

Societatea Asztalos Sándor (Clădirea teatrului) Patron: Varjassy Lajos. Preşedinte onorific:Szendy János. Preşedinte execu­ tiv: Sófalvi György. Preşedinţi asociaţi: dr. Bedő Árpád, Reinhart Gyula, Magyari Ferenc, Vidulovits Izidor, Várady Kál- mán, Vicepreşedinţi: Gásza Béla, Szabó Zoltán, Glück Károly, Steigerwald Ala- jos, Tumó Lajos, Jakabffy István. Se­ cretar: Záray Jenő. Notar: Zabb István. Funcţionari sociali: Korom József, Som- mer Nándor, Moravek Elemér. Trezorier: Schäffer József. Secretar social pe viaţă: Szarka László, Gazdă: Reiner Ede. Cen­ zori: Varga Kálmán, Jeney Béla, Geor- giades József. Consilieri juridici: dr. Ba- rabás Béla, dr. Nagy Sándor. Membrii comitetului de conducere: Ábrahám Gábor, Balogh Dávid, Bartha István, Bene Gyula, Balla Frigyes, Bán- hidy László, Kiss Ferenc, Radocsányi János, Szendrey Mihály, Koszta János, Szőke Antal, Berecz Ferenc, Lukácsy Lajos, Müller Károly, Joanovits Antal, Schwarz Zsigmond, Masztig Pál, Rediger Károly, Éber Nándor, Nagy Zsigmond, Levieczky Tibor, Nachtnébel Ödön jr., Balatoni Mihály, Kalmár Árpád, Balassa Ernő, Hőnig Ottó, Szudy Elemér, Nagy Kálmán. Weinberger Ferenc, dr. Kepiich Jakab, Zima Tibor, Holländer Ignác, Hoffmann Győző, Borhegyi Károly, Bin- der Gyula, Dávid Antal, Farkas Ferenc, Frank Leó, Georgiades József, Grallert Rezső, Hajdu János, Kell Lajos, Erdélyi Gyula, Maresch Gyula, Molnár Lajos, Ravasz Imre, Stéger István, dr. Somló Ármin, Sebesy Ferenc, Schleifer Antal, Szállasy Aladár, Szilágyi Jakab. Tencz- linger Károly, Varga Kálmán, Varfalvy Antal, Weisz Farkas. Comisia de audit: Preşedinte: Schwarz Zsigmond. Membrii:  Kürthy Fülöp, Faragó Béla. Auditor; Vidor Sándor. 

Casa secuilor din Arad Preşedinte: Koncz Gyula. Vicepreşe­ dinţi: I. Vég István, II. Szép János. Direc­ tor: Baron Imre Secretar: Szegheő Ernő. Notar şef: Buda Elemér. Notar adjunct: Hank Albert. Trezorier: Jakabffy István. Cenzor: Farkas Ábrahám. Consilier: dr. Barabás Béla Membrii comitetului director. Csernyi Bálint, Csík Dezső, Dávid Antal, Farkas János, Gedeon János, Gébhardt Domo- kos, Hoits Márton, Hoits Mihály, Igyártó Sándor, Jánosy János, Kovács Ferenc, Milosevics György, Molnár Sándor, Moskovítz Izidor jr., Nagy Ferenc, Nagy Zsigmond, Nádler Lajos, Pál Miklós, Pálffy Domokos, Pöhm János, Rédiger Károly, Schulde Frigyes, Schulik Lajos, Staut Miklós, Szikszay Antal, Szilágyi György, Tóth István, Tóth Zsigmond, Uray János. Versényi Zsolt. Comisia de audit: Gedeon János, Nádler Lajos, Zabb István. Comisia de bilanţ: Farkas János, Nagy Zsigmond, Pöhm János. 

Asociaţia proprietarilor de case şi terenuri din Arad Preşedinte: Lukácsy Lajos. Vicepreşe­ dinţi: Kristyóry János senior, Neuman Adolf jr. Trezorier: Glück Károly. Cen­ zor: Stengl Andor. Consilier juridic: dr. Gabos Jenő, Secretar executiv: Kaszab Géza. Membrii comitetului de conducere: dr. Barabás Béla, Dengl Rezső, Domán Sándor, Éles Ármin, Fodor Zsigmond, Fischer József, Kelemen Pál, Kohn Jó- zsef, Nesnera Aladár, Sebesy Ferenc, Schönstein Albert, Sarolt Domokos, Stauber József, Varjassy Lajos, Lőcs Re- zső, Kilényi János, Odray Antal, Sági Henrik, Róth Zsigmond.

Cercul subofiţerilor feroviari Patron: Stankovits Miklós adminis- trator general. Preşedinte onorific: Far- kas Ernő comisar. Membru onorific: Kliegl Rezső. Preşedinte: Fehér Imre. Vicepreşedinţi: Varga Károly, Hajas Illés. Notari: Péterfi Pál, Hrempanszki Ervin. Bibliotecar: Szirmai Sándor. Gazdă: Apa- uszky Pál. Cenzori: Honffi Jenő, Kovács János, Juhász Ferenc, Balogh András. Membrii comitetului de conducere: Cseri Károly, Incze Sándor, Beleznay József, Farsang Pál. Kiss Lajos I., Nádai József, Rózsa György, Tóth Károly, Gaál Imre, Rónai Simon. Kovács Jó- zsef, Balogh Mihály, Sipos József, Koz- ma Gusztáv, Marosi József, Rónai István, Szűcs Mihály, Kövesdi Gyula, Imbrono- vics Illés, Varga Sándor, Kajtor Pál, Kán- tor Ferenc, Nánási Mihály, Toth Gábor, Bacskai József, Kemény István, Murányi Ferenc, Polgár Antal, Nagy Sándor. 

Societatea Rákóczy (la Restaurantul „Regele Ungariei”) Patron: Müller Károly, Preşedinte onorific: Cejtei Varjassy Lajos. Preşedinte executiv: Zuhor Andor. Preşedinţi aso­ ciaţi: Meisztrovits János, Sófalvi György. Vicepreşedinţi: Sebessy Ferenc, Gérecz Károly. Director: Kiss Ferenc. Notari: Laszka Ferenc, Jeney Béla. Consilier juri­ dic: dr. Krenner Zoltán. Auditori: Kürthy Fülöp, Grallert Rezső, Erdélyi Gyula. Cenzori: Radocsányi János jr., Berán Béla. Trezorier: Varga Kálmán. Gazde: Breuner Vilmos, Reiner Ede. Colector taxă: Schwelenberger Gyula. 

Asociaţia inginerilor şi constructorilor arădeni (la Hotel Central. Fondată în 1896.) Preşedinte: Sármezey Endre. Vice­ preşedinţi, Lőcs Rezső jr., Schor Lajos. Director: Nachtnébel Ödön. Trezorier: Tabakovits Emil. Gazdă: Péterffy An- dor. Bibliotecar: Hánn Alajos. Consilier juridic: dr. Velcsov Géza. Secretar: Dö- mötör Bertalan jr. Membrii comitetului de conducere: Dörner János, Fábry Sándor, Fényes Dezső, Finta Lajos, Heinrich Sándor, Hegedűs László, Katona Béla, Keller Izsó, Laczay István, Neuman Adolf jr., Papp Ferenc, Reinhardt Kál- mán, Rozvány Pál, Stengl Andor. Virágh Lajos, Tüdős Béla, Reisinger Sándor. In­ giner privat: Dömötör Bertalan Ferdi- nánd-utca 5. 

Societatea „Bucuria” din Arad (Választó-utca/str. Andrei Șaguna, Restaurantul Schliffert ) Preşedinte onorific: Nagy Kálmán. Preşedinte: Borhegyi Károly. Locţiitor preşedinte: Schwarc Zsiga. Vicepreşedinţi: Gutt Antal şi Georgiadesz József. Vice­ preşedinte onorific pe viaţă: Huzó István. Trezorier: Valentin József jr. Cenzori: Galló István şi Papszt Rezső. Trezorieri: Pucsera János, Bibliotecar: Pucsera Ma- riska. Secretar: Erdélyi István, Consilier juridic: dr. Vadász Ármánd 

Societatea profesională a tipografilor din Arad (Teleky-utca 15.) Preşedinte: Czinczér József. Vicepre­ şedinte: Schneé Adolf. Trezorier: Maj- thényi Gyula. Notar: Baloghy Bálint. Bibliotecari: Ruppert György, Ujj Lajos. Cenzori: Burger József. Auditor: Deák Ágoston. Administrator: Szőke Sándor. Membrii comitetului de conducere: Bartos Antal, Basal Andor, Beke Ferenc, Berger Bernát, Eibenschütz Adolf, Fehér Imre, Grünfeld Sándor, Holló János, Káplán Sándor, Maniu Vaszilie, Mádi Sándor, Molnár Kálmán, Reismann Samu, Strengár D. Száva, Szabó Lajos, Theodor Péter, Varga Ferenc, Erdélyi Mariska, Erdélyi Irénke. Membrii suple­ anţi: Baloghy Sámuel. Papp Romulusz. 

Loja arădeană a Ordinului independent Goodtemplar din Ungaria Loja “Rezistenţa” s-a constituit în luna mai a anului 1908. Ambasadorul lojei: dr. Auszterweil László Templier şef: dr. Szondy György, Secretari: dr. Schuster Ödön şi Hacker Adolf. Loja are 80 de membrii până acum

Societatea Bur Preşedinţi onorifici: Glück Károly, Ravasz Imre. Preşedinte pe viaţă: Szilágyi Jakab. Vicepreşedinte pe viaţă: Ritter Dániel. Preşedinte executiv: Grünvald Si- mon. Preşedinte asociat: Ditl Lajos. Vi­ cepreşedinţi: Zimmermann János, Her- czeg Gábor. Consilieri: Institoris János (Consilier pe viaţă), Brodánovics Döme, Angyal Gábor (Consilieri locţiitori). Secretar: Blum Sándor. Notar: Koch Menyhért. Casier: Herfer Ferenc. Cen­ zori: Szivolits János. Seibl Ignátz, Fehér J. Comisia de audit: Nádor Bernáth (Pre- şedinte), Schárle József. Membrii comitetului de conducere: Apró István, Bródi Lipót, Böhm Áron, Bleier Ignátz, Deutsch Salamon, Engl Henrik, Forgách József, Fischer József, Gáll József, Grünstein Dávid, Gábor György, Horváth József, Hírth József, Helfer Vilmos, Hoffmann Jakab, Hász Rezső, Klár József, Kubina Béla, Karp Ig- nátz, Lusztig Ignátz, Löwenberg Sámuel, Kempf Emil, Reiner József, Steiner Vil- mos. Weisz Antal, Weisz Adolf, Reiner Ede, Schwarz Ignátz, Laczkó Ferenc

Societatea de caritate din oraşul unguresc (la Restaurantul Cserebogár) Preşedinte onorific: Müller Károly. Preşedinte: Huzó István. Locţiitor pre­ şedinte: Borbély János. Vicepreşedinţi: Kresztucz Gyula, Valentini Lajos. Secre­ tar: Dick Jakab. Casier: Várkövy János. Cenzori: Erdélyi István, Szappanos Ágos- ton. Auditori: Schwartz Zsiga. Kenderes- sy Ferenc. Membrii comitetului de conducere: Radocsányi János senior, Losonczy La- jos, Borhegyi Károly, Nagy Alajos, Tumó Lajos, Parell Károly, Lengyel János, Kri- zsán Péter, Tafrov József, Murzsi Károly. 

Asociaţia naţională a maiştrilor Sectorul VII. Arad. Preşedinte: Tumó Lajos maistru. Vi­ cepreşedinte: Müller Vilmos maistru. Se­ cretar: Pemsel János funcţionar. Trezo­ rieri: Orbán Ferenc funcţionar, Faragó József mecanic de locomotivă. Cenzori: Staufer Károly senior, inginer şef, Fritz Ferenc Trezorier-șef al Uzinei de va- goane şi Máris Sebők inspector de cale rulare. Membrii comitetului de conducere; Besesek Ferenc, Brenner Mátyás, Be- reczki János, Krenmayer Antal, Blasko- vits János, Blaskovits Lajos, Bogár Jó- zsef, Besesek László, Kardos Károly, Zöl- di Róbert, Bécsi Sándor és Enczinger Já- nos. Membrii supleanţi; Kondor Sándor, Róna János. 

Biblioteca muncitorească Sediul la Şcoala de băieţi din Grădişte. Bibliotecar: Czobor Ottó. 

Loja masonică „Solidaritatea” (Palatul nou al lojii este amplasat în vecinătatea Şcolii de industrializare a metalelor).

Asociaţia salvatorilor voluntari din Arad (în curs de constituire).

Comitetul de juniori pentru organi- zarea manifestărilor patriotice (sub pat- ronajul Societăţii Kossuth).


Sport

 

Societatea de vâslaşi „Mureşul” din Arad Sediul oficial se află în clădirea de la debarcader. Fondată în 1890 Preşedinte: dr. Fábry Sándor Vicepre­ şedinte: dr. Dalnoki Nagy Lajos Secretar: Vannay Gyula. Notar: Zubor Imre. Şef de atelier: Jankó Imre. Adjunctul şefului de atelier: Grob Jenő. Casier: Isztrav Géza, Magazioner: Czédly György. Membrii comitetului de conducere: Apor Gyula, Dániel Endre, Dániel Péter, Domonkos Gyula, dr. Jegessy Károly, Kneffel Béla, Laczay Gyula, Laczay Ist- ván, dr. Parecz György, Schor Lajos. Szakolczay Lajos, dr. Velcsov Géza. Au­ ditori: Mategovszky Károly, Kopp János, Domonkos Gyula. 

Societatea vânătorilor din Arad (Fondată în 1884) Preşedinte: Szalay Károly senior, Vicepreşedinte: Lőcs Rezső jr. Secretar: dr. Szalay Károly Casier: Bund Henrik. Consilier: Simon Jenő. Membrii comitetului: Ávarfy Géza, dr. Dalnoki Nagy Lajos, Fábián László, Institóris Kálmán, Nachtnebel Ödön senior, Őry Aladár, Probst Mihály, Vas Mihály, Virágh Lajos, Földes Kelemen. 

Societatea competiţională arădeană (Fondată în 1894) Preşedinte: contele Károlyi Gyula Vicepreşedinţi: Freiebeisz Miklós, Purgly László. Secretar: Persa Péter. Comitetul director: baron Bánhidy Antal, Bíró Albert, Blaskovich Erneszt, dr. Csernovics Diodor, dr. Dálnoki Nagy Lajos, Dániel Endre, Fejér József, Gutz- jahr Mihály, Habereger György, Kintzig János, Matskássy Ferenc locotenent co- lonel la huszari, Paikert Henrik, contele Porcia Lajos, Purgly János, baron Soly- mossy Lajos, Ubán Iván, Urbán Péter, Vásárhelyi Józsi, Verzár Márton, cavaler Worafha Tivadar colonel la huszari, baron Zech Colbert maior la huszári. 

Asociaţia arădeană de patinaj (la Pavilionul de patinaj din Pădurice. Fondată în 1874) Preşedinte: Parecz György. Vicepre­ şedinte: Boros Vida. Directori: Tedeschi Viktor şi Boros Iván. Consilier juridic: dr. Páris Lajos. Secretar: dr. Szalay Károly Casier: Szilágyi György. Cenzor: Toncs Ferenc. Notar; Neidenbach Ödön, Membrii comitetului: Aknay Andor, Dálnoki Nagy Lajos, Dániel Endre, dr. Kabdebó János, dr. Köpf János, Nachtné- bel Ödön inginer, Őry Aladár, dr. Parecz Béla, dr. Steinitzer Pál, Szathmáry János, dr. Steinhardt Mór, Vannay Gyula. Membrii supleanţi ai comitetului: Dániel Péter. Keller Iván, Laczay Gyula, dr. Sza- lay Dezső Comisia de audit: Probst Mi- hály preşedinte, Hegyi Albert, Singer Gyula. 

Clubul arădean de vânătoare Preşedinte: Szalay Károly senior Vicepreşedinte: Lőcs Rezső jr. Secretar: dr. Szalay Károly Casier: Bund Henrik. Consilier: Simon Jenő Membrii comitetului: Avarffy Géza, dr. Dálnoki Nagy Lajos, dr. Fábián La- jos, Földes Kelemen, Institóris Kálmán, Nachtnébel Ödön jr., Probszt Mihály, Vass Mátyás. Virágh Lajos. 

Asociaţia civilă arădeană de tir (Poligonul de tragere din Pădurice. Fondată în 1831) Maestru Instructor de tragere: dr. Mü- lek Lajos Instructori de tragere: Domon- kos Lajos, Nagy Kálmán. Secretar: Ko- vács Vince. Casier: Kosztka Emil. Cen­ zor: Klein Ignác. Consilier: dr. Keresztes Gyula Comitetul de conducere: Andrényi Károly, Barabás Béla dr., Dobiaschi Jó- zsef, Domány József, Fejér Gyula, Feszler Károly, Hendl Ödön, Joó Béla, Kristyóry János, Laczay István, Maresch Gyula, Millig Mátyás, Müller József, Müller Károly, ifj. Nachtnébel Ödön, Nikolics Sándor, Nyáry Vilmos, Panker Viktor, dr. Posgay Lajos, Probst Mihály, Reicher Károly, Réthy Viktor, Rosmanith Albert, Sarlot Domokos, Secherhag Jakab, Tedeschi Viktor, Weisz Dávid. Auditori: Maresch Gyula, Scherhag Jakab. 

Asociaţia Atletică Arădeană (Sala de sport a Liceului. Fondată în 1879.) Preşedinte: Sármezey Endre. Vice­ preşedinte: dr. Steinitzer Pál. Secretar (maistru principal): Balázs Géza. Casier: Kőmives József. Consilier juridic: dr. Groszmann Alfréd Cenzor: Szílárd Győző. Medic: Schuszter Henrik. Ma­ gazioneri: Nádray Aurél (secţia de gim- nastică). Comitetul de conducere: dr. Angel István, dr. Auszterweil László, Bauer Gyula, dr. Czédly Károly, dr. Dálnoky Nagy Lajos, Darányi János, Dobsa Fe- renc, Földes Soma, Grabner Károly, dr. Groszmann Emil, Hehs Vilmos, Jancso- vics Ferenc de Végvár jr., dr. Kell József, Kopriva Vince, Laczay István, Lamzer János, Lantos Miksa, Nachtnébel Ödön jr., Neuman Adolf, Neuman Alfréd de Végvár, Neuman Samu de Végvár, Neu- mer József, Reiniger Samu, dr. Reisinger Ferenc, Steiner Ferenc, dr. Sugár Jenő, Szántay Béla, Szántay Lajos, Szántó Mi- hály, dr. Szeghő Hugó, Szél Emő, Tif- fert György, Tüdős Béla, Varjassy Lajos, Waller József, Weiman József; Weisz Hugó, Weisz Izidor, Weisz Mór. Co­ mitetul de supleanţi: Buzás Vilmos. dr. Schuszter Ödön, dr. Vadász Ármánd, Schreyer Viktor, Lexen Walter. Comisia de auditori: Kell Lajos Preşedinte, mem- brii: Binder Gyula, Faragó Alfréd. 

Asociaţia Turistică Arădeană (str. Deák Ferenc, Hotel Vass, etaj I. În curte.) Preşedinte onorific: Fábry Károly din Almaş. Preşedinte social pe viaţă: Te- deschi Viktor. Preşedinte: Schill József. Preşedinte asociat: Záray Ödön. Pri­ mul vicepreşedinte; Róka József, Al doi­ lea vicepreşedinte: Nachtnébel Ödön jr., Secretar principal: Darányi János. Loc­ ţiitorul secretarului principal: Thémes Rezső. Cenzor: Szablóczky János. Direc­ tor: dr. Schmidt János Secretar: Ritt Gyu- la. Notar: Erdélyi Gyula. Casier: Virth János. Gazdă: Steinitzer Dezső. Consi­ lier: dr. Lukács Lajos Inginer: Szabó Ist- ván. Medic: dr. Auszterweil László Comitetul director în centru: Andor Béla, dr. Angel István, Bogsán Károly jr., Balassa Emő, Bíró Nándor, dr. Bodó Albert, Buzás Vilmos, Kapdebó Géza, Cziráky Alajos, dr. Dalnoki Nagy Lajos, Dáni János, dr. Frankel Miksa, Faix Jakab, Horváth József, Kecskés József, Korom József, Kohányi Róbert, Markovich György, Medveczky W. Lajos, Pareán János, dr. Rozsnyai József, Schmidt Gyula, dr. Siproch Lajos, Stei- gerwald Alajos, Sófalvi György, Schrei- ber Róbert, Szabó Norbert, Szél Ernő, Tagányi Gusztáv, Thémes Rezső, Tomas- tyik János, Székely Károly,Varjassy Lajos, dr. Vass István, Vecsey Jenő, Virág Kál- mán, Wiezer Aladár, Rényi Miklós. În provincie: Ajtay Sándor (Iacobini, lângă Gurahonţ), Adler Gyula Lajos (Pecica), Lovich Gyula (Hălmagiu), Hajdu Jó- zsef (Pecica), Mairovitz Emil (Sebiş), Possevitz Géza (Şoimoş), Rezik Albert (Ghioroc), Stéger Vendel (Şiria), Seidner Mik1ós (Săvârşin), dr. Bock Róbert (Bă- tania), Bolyos József. Membrii Comisiei de Auditori: Preşedinte social: Bund Henrik. Preşedinte: Kovács Gyula. Audi­ tori: Szilárd Győző, Ditrichstein Bernát. Numărul de membrii: 600. 

Asociaţia lucrătorilor arădeni din serviciile de poştă şi telegraf Fondat în 1906. Are complex sportiv propriu permanent localizat între aba- tor şi cazarma apărătorilor patriei şi husarilor. Sala de sport pentru durata sezonului de iarnă este situată la Şcoala civilă de băieţi de pe strada Weitzer János. Preşedinte onorific: Siket Traján Di- rector Poşta-Telegraf. Patron: Szél Ernő inspector –şef de Poştă-Telegraf , şef de birou. Preşedinte: Balogh István inspector –ofiţer principal de Poştă-Telegraf, şef de birou. Director: Fritz Zsigmond ofiţer de Poştă-Telegraf Vicepreşedinte: Jakab Dezső ofiţer principal de Poştă-Telegraf şi Dávid Antal ofiţer de Poştă-Telegraf Secretar: Groszmuk József. Locţiitor se­ cretar şi notar: Erdélyi Ferenc. Casier: Denhoff Sándor. Cenzor: Kovaly Géza. Magazioner: Zalay Sándor. Conducătorul secţiei de atletism: Balázs József. Medic: dr. Hecht Arnold Consilier juridic: dr. Vadász Armánd Comisia de Audit: Preşedinte: Jakab Dezső ofiţer principal de Poştă-Telegraf , Fritz Lipót ofiţer de Poştă-Telegraf Székely Károly ofiţer feroviar. 

Clubul Atletic Arădean (Fondat în 1899. Are complex sportiv permanent în Pădurice.) Preşedinte: (vacant). Preşedinte execu­ tiv: (vacant). Vicepreşedinte: Szakolczay Lajos. Consilier juridic: dr. Momák Dö- me Medic: dr. Borsos Béla Inginer: Moli- torisz József. Comitet director: Alt János (campion), Apor Gyula, Banovits László, Bogsán Károly (Casier), Boros Vida, Dörner Emil, Báró Exterde Kálmán, Gaál József, Gaál Zoltán (maistru), Grumáz László, Heeger Antal, Holló István. Hoffmann János (campion), Isztray Géza, Lészay Ottó (consilier sportiv), Mistéth Sán- dor, Nyáry László, Neidenbach Emil (consilier sportiv şi administrator bază sportivă), Palotay Antal, Pataky János, Pataky Sándor, Preisinger Béla (notar. Şeful secţiei de fotbal). dr. Széll Lajos, Székely Károly, Szalárdy Géza, Szath- máry Géza (majordom), Vas Gusztáv jr. (Secretar), dr. Vass István, Ziffer Sán- dor, Boros Károly (notar). Instructor maestru de scrimă: Malone Vincenzo. Servitor: Cseli Kálmán. 

Clubul Atletic Toldi (Fondat în 1904. Sediul la Şcoala Izraelită de băieţi). Preşedinte: Neumer József. Preşedinte executiv: Albert Andor. Casier: Neu- länder Endre. Secretar, maistru: Balázs József. Maiştri: Zaránd Ferenc, Verebély István,

Clubul Arădean de Şah (Cafeneaua Centrală) Preşedinte onorific: dr. Barabás Béla Membrii onorifici: dr. Schuszter Illés, dr. Tabakovits György Preşedinte: Ta- bakovits Emil. Prim­ vicepreşedinte: Kontz Gyula. Vicepreşedinte secund: Schlesinger Farkas. Secretar: Dávid An- tal. Majordom: Nádler Lajos. Notari: dr. Fuchs Albert și dr. Schuszter Károly Ca­ sier: Berta Kálmán. Cenzor: Bruckner Sándor. Comitet director: dr. Bogdán Virgil, Bokor Alajos, Jakabffy István, Klein Márton, dr. Leitner Ernő, Moskovitz József, Murádi Álmos, Pénzes Ákos. Póttag: Engel Gyula, Mohos Ágoston, dr. Priegel István , Redl Mór. 

Clubul Automobilistic În curs de proiectare. Proiectant: Asociaţia arădeană a inginerilor şi constructorilor. 

Şcoli de scrimă Şcoala de scrimă a lui Maione Vin- cenzo (Crucea Albă). Şcoala de scrimă a lui Neumer József (sala de sport a Şcolii Elementare Izra- elite).Viaţa teatrală şi actoria

 

Comisia arădeană pentru actorie Preşedinte: contele Károlyi Gyula pre- fect. Locţiitor preşedinte: Varjassy Lajos pri- mar. Notar: dr. Angel István vicenotar. Membrii comitetului de conducere: Andrényi Károly negustor engrosist. dr. Barabás Béla parlamentar. dr. Kabdebó János medic Lukácsy Lajos avocat Lőcs Rezső consilier dr. Mandl Vilmos avocat dr. Mülek Lajos notar public Müller Károly parlamentar dr. Nemess Zsigmond . Reicher Károly prim-procuror Sarlot Domokos comandant Stauber József redactor Tedeschi Viktor director dr. Tisch Mór medic-şef Varjassy Lajos primar Wadowszky Gusztáv 


Teatrul Național Arad 

(str. Atzél Péter- 5. Teatrul de vară: la intersecţia Bulevardului mare cu strada Simonyi).

Director: Szendrey Mihály. Regizori: Kesztler Ede, Polgár Sándor, Kulcsár Lajos. Dirijori: Tilger Árpád și Csányí Mátyás. Director orchestră: Mülhaus János. Trezorier: Gonda László. Director împuternicit: Kulcsár Lajos. Supraveghe­ tor: Ajtay Ödön. Sufleur: Bizza Károly. Medicii teatrului: dr. Kabdebó János, dr. Tisch Mór Actrițe Benkőné Litzenmayer Poldi comediantă H. Harmath Józsa artist naiv K. Kápolnay Juliska eroină, personaj Dióssy Nusi cântăreaţă operetă Kun Irén cântăreaţă Novák Irén dramaturg, artist naiv Sz. Rontay Boriska cântăreaţă de operetă H. Fekete Aranka cântăreaţă Follinusné Cs. Etel dramaturg Wlassák Vilma cântăreaţă de operă Zalai Margit cântăreaţă Actori Delli Lajos actor, bonvivant Cavaler Ferrari d’Albaredo tenor operă Boda Ferenc tenor operetă B. Szabó József cântăreţ, bonvivant Beregi Sándor artist liric Kesztler Ede erou, personaj Kulcsár Lajos tată, comediant Leövey Leó comediant Ditrói Mór jr. actor Polgár Sándor bufon, personaj Szendrei Mihály actor Várnay Jeno actor, tată, personaj Personal de suport şi asistenţă. Instructori Bocskay Józsa,  Ajtay Ödön B., Szentessy Vilma, Belinsky József, Faludy Berta  Kiss, Sándor, Lászy Etel,  Endrey Gyula, Molnár Ilona,  Keller István, Szegedy Józsa, Gerő János, Pataki Ilona, Szabó Lajos, Tilgerné Teréz Horváth, Viktor Várnayné Clolid, Szabó Sándor, Nádasi J. Szabó László, Abay Ilonka, Zöldi Ármin, Szépey Vilma, Vihary Béla, Aranyosi Gizi, Nagyiván István, Aranyosi Manci, Bánhidy József, Bizza Piroska, Szabó Gyula, Gerő Vilma, Nagy Károly, Szabó Böske, Szappanos 1. Bartel Margit, Szalay Antal


Prețuri bilete pe locuri 

Teatrul Naţional Arad

 Teatrul de vară /Teatrul de iarnă - Seara, cu începere de la ora 19,30

 

 
 
Lojă centrală la etajul I13.—
Lojă la parter sau la etajul I11.—
Lojă mare la etajul II10.—
Lojă la etajul II6.—
Fotoliu în primele trei rânduri2.80
Fotoliu în rândurile 4. 5. 6. şi 7.2.20
Fotoliu în rândurile 8, 9. 10.11. şi 12.1.80
La etajul II în rândul 1.1.80
La etajul II în rândul 2.şi 3.1.20
La etajul II în rândul 4.şi 5.1.—
La etajul III în rândul 1. La mijloc1.—
La etajul III în restul rândurilor la mijloc—.60
Fotoliu în galerie, central—.40
Fotoliu în galerie, lateral—.20

După­amiază, începând cu ora 15,30

Lojă Proscenium, la parter sau la etajul I 8.—
Lojă centrală la etajul I7.—
Lojă la parter sau la etajul I6.—
Lojă mare la etajul II5.—
Lojă la etajul II4.—
Loc în lojă la parter şi la etajul I1.50
 

 

Lojă Proscenium, la parter sau la primul etaj    15.— 0 

  

Fotoliu în primele trei rânduri1.50
Fotoliu în rândurile 4. 5. 6. şi 7.1.20
Fotoliu în rândurile 8. 9. 10. 11. şi 12.1.—
La etajul II în rândul 1.—.80
La etajul II în rândurile 2. şi 3.—.60
La etajul II în rândurile 4. şi 5.—.50
La etajul III în rândul 1. central—.50
La etajul III în restul rândurilor—.40
Fotoliu în galerie, central—.30
Fotoliu în galerie, lateral—.20

 

Seara, cu începere de la ora 20,00 

Teatrul de vară

După­amiază, începând cu ora 15,30

  

Lojă parter10.—Lojă parter5.—
Lojă etaj I.8.—Lojă etaj I.4.—
Fotoliu în rândurile 1—4.2. —Fotoliu în rândurile 1—4.1.20
Fotoliu în rândurile 5—10.1.40Fotoliu în rândurile 5—10.—.80
Fotoliu în rândurile 11—14.1.20Fotoliu în rândurile 11—14.—.70
Fotoliu în rândurile l5—22.1.—Fotoliu în rândurile l5—22.—.60
Balcon, rândul 1.1.20Balcon, rândul 1.—.30
Balcon, rândul 2—6.—.90Balcon, rândul 2—6.—.50
Balcon, rândul 7—10.—.60Balcon, rândul 7—10.—.40
Locuri civile în picioare—.60Locuri civile în picioare—.40
Bilet elevi, studenţi, soldaţi—.40Bilet elevi, studenţi, soldaţi—.30
Pridvor orhestră—.20Pridvor orhestră—.20

 

  Teatrul Uránia strada Simonyi nr. 1 –


Instituţii de cultură

 

Asociaţia Kölcsey

(Casă de raport orăşenească, etaj II, Fondată în 1881.) Preşedinte onorific: Urbán Iván. Pre­şedinte: Varjassy Árpád consilier re- gal, inspector şcolar. Vicepreşedinte: Dr. Krenner Miklós. Secretar, paznic bibli­ otecă şi muzeu, casier: Szöllősi István. Cenzor: Zima Tibor. Consilier juridic: dr. Barabás Béla. Auditori: Fischer Antal, Kneffel Lajos, Maresch Gyula. Comitetul director: Almásy Pál, Abrai Lajos, Bohus László báró, Boros Vida, Burján János, Buja Sándor, Csécsi Imre, dr. Dalnoki Nagy Lajos, Ditrichstein Bernátné, Darányi Jánosné, Eckhart Ede, Faragó Rezső, Fábrián László, Frint Lajos, Fehér Alfréd, dr. Fábry Sándor., Fényes Dezső, Heinrich Sándor, Halmay Andor, Institóris Kálmán, dr. Issekutz László, Jancsovics Ferenc, dr. Kell Lipót, Kollányi Róbert, Keller Izsó, Kilényi János, Kovács Vince, Lejtényi Sándor, Láng Mihály, dr. Mandl Vilmos, Nagy Károly, Nesnera Aladár, Neumann Adolf jr., Nikolics Döme, Ottenberg Ti- vadar, dr. Posgay Lajos, Pogonyi Sán- dor, dr. Prohászka László, Prohászka Lászlóné, Ring Géza, dr. Robitsek Ágos- ton, Réthy Viktor, Róka József, Reisin- ger Sándor, dr. Rozsnyay József, Schill József, dr. Somogyi Gyula, Stauber Jó- zsef, Szathmáry Gyula, Szántay Lajos, Stankovits Miklós, Székely Salamon, dr. Tolnai János, Uferbach Jenő, Varjassy Lajos, Vas Gusztáv, Wallfisch Ármin, Wagner János, dr. Wagner József, Zádor Bertalan, Záray Ödön, Zerkovitz Rudolf. 


Muzeul relicvelor Revoluţiei din 1848­-49 

(Casă de raport orăşenească, etaj II.) Muzeul relicvelor Revoluţiei din 1848-49, colecţie de relicve şi alte vestigii, bibliotecă. Toate constituie patrimoniul Asociaţiei Kölcsey din Arad. Muzeul este deschis zilnic în intervalele orare 8– 12,30 şi după-amiză între 1,30 şi 6. Secţia de împrumut a bibliotecii este deschisă pentru membrii asociaţiei luni, marţi, joi, vineri şi sâmbăta între orele 4 şi 5. Curator muzeu şi bibliotecă Szöllős István, secretarul Asociaţiei Kölcsey. Adjutant: Juhász Ferenc. Supraveghetor şi paznic Máté András. 


Asociaţia Naţională Arad 

(Primărie) Preşedinte: Institóris Kálmán, Preşe­ dinţi asociaţi: Boros Vida, dr. Csernovics Diodor, dr.Mülek Lajos, Tedeschi Vik- tor, Varjassy Árpád. Secretar: Sztojka József. Secţiunea socială: Vicepreşedinte: Reichert Károly. Notar: Czobor Ottó.

Secţiunea resurse umane: Vicepreşedinte; (în curs de vacantare). Notar: Cziráky Márton. Secţiunea naţionalităţi. Vice­ preşedinte: (în curs de vacantare). Notar: (în curs de vacantare) Comisia de supraveghere: Wadowszky Gusztáv preşedinte. Kohn S. N., Maresch Gyula şi Walder Gyula. Contabil­şef: (în curs de vacantare) Casier­şef: Szojka János jr. Auditor: (în curs de vacantare) Membrii secţiunii sociale: dr. Auszter- weil László, Ábrai Lajos, Fényes Dezső, Fetter Géza, Faragó Rezső, Halmai An- dor, Hajós Árpád, Lejtényi Sándor, Mil- lig József, dr. Nagy Sándor, dr. Priegl István, Révész Adolf, Sarlot Domokos, Székely Salamon, dr. Szöllősi István, dr. Steinhardt Mór, Steiner Ferenc, Steiner József, Tiszti Lajos, dr. Tisch Mór, Var- jassy Lajos, Vajda István, Virágh Lajos. Membrii secţiunii pentru naţionalităţi: dr. Bácskay Béla, dr.Czédly Károly, Fejér Gyula, dr. Kabdebó János, Kristyóry Já- nos, Kara Győző, Lőcs Rezső, Magyary Ferenc, Nagy Kálmán, Stanity Mátyás, dr. Szalay Károly, dr. Tolnay János. Membrii secţiunii resurse umane: Czeiler István, Feszler Károly, Glésinger József, Hollander Ignác, Kilényi János, Kiss Ferenc, Mittner József, Neuman Adolf, Oravetz Miklós, dr. Parec Béla, Róth Lajos, Reiniger A. S., Simay István, Steigerwald Alajos, Schwarcz Zsigmond, Sugár József, Weil Alajos, Weinberger János.


Organe de presă

Cotidiene politice 

Aradi Közlöny 

(Cel mai mare şi mai difuzat cotidian politic din provincie. Apare zilnic şi cuprinde 14–24 pagini, ediţiile din zilele de sărbătoare şi cele tipărite cu ocazii speciale cuprind 40–100 pagini. Luptă pentru liberalism, promovează valorile democratice și este independent de orice formaţiune. Anul douăzecişicinci. Redacţia şi oficiul editorial: József főherceg-út 22-Bulevardul Arhiducele Josepf 22., în palatul Căilor Ferate Unite Arad-Cenad. Telefon redacţie 357. Telefon oficiu editorial 151.) Redactor­şef: Stauber József. Editor responsabil: Bolgár Lajos. Membrii redacţiei: Faragó Rezső, Teller Kálmán, Vécsey M:, Bródy B., Horovitz G., Graficieni şi caricaturişti: Balla Frigyes, Illenc Lipót, Dolga Imre. Corespondenţi la Budapesta: Kéry Gyula (şeful subredacţiei din capitală), Bródy Arnold, dr. Molnár Jenő, Róna Lajos, Illés István. Corector: Szűcs Mihály. Editor: Societatea tipografică pe acţiuni din Arad. Şeful oficiului editorial: Boros János. Casier: Neulinger Piroska. Contabil­şef: Neulinger Béla. Şef atelier: Buday Gyula. Contabili adjutanţi: Messer Sándor. Fuchs Ede, Farkas Ede, Hell Erzsi. 


Arad és Vidéke 

(Cotidian politic independent/ simpatizant al paşoptiştilor). Redactor responsabil: Szudy Elemér. Editor: Kalmár Nándor şi asociaţii. 


Függetlenség 

(cotidian politic simpatizant al paşoptiştilor şi al curentului pentru independenţă). Redactor responsabil: Zima Tibor. Editor: Zlinszky István şi asociatul. 


Aradi Újság (cotidian politic cu crăiţari) Redactor responsabil: Zsigmond Miklós. Editor: Kalmár Nándor şi asociaţii. 


Săptămânale şi periodice

Aradi Hiradó (Săptămânal politic). Redactor responsabil şi Editor: Cs. Endes Dániel.

Aradi Hétfői Ujság Redactor responsabil: dr. Krenner Zoltán 

Hétfő Redactor    responsabil:   Gallovich Károly. 

A hadsereg (Publicaţie lunară ilustrată a armatei) Redactor responsabil: Hehs Aladár. Editor: Hehs Vilmos. 

Aradvármegye hivatalos lapja (Jurnalul oficial al Comitatului Arad) Redactor responsabil: Hanhtó Jenő vicenotar. 

Aradi Gazda (Publicaţie economică de specialitate) Redactor     responsabil:     Keller Iván. Editor: Asociaţia Economică a Comitatului Arad. 

Füles Bagoly (Săptămânal satiric) Redactor   responsabil   şi    Editor: Horvát K. Vilmos. 


Publicaţii în limba română

Tribuna (Cotidian politic). Redactor responsabil: Georgi Gyula. Editor: Nichin György, 

Biserica si Şcoala (Revistă bisericească, şcolară şi economică) Ciorogár Román. Editată de Sfânta Eparhie Română de Rit Oriental


Comercianți și antreprenori

 

Comercianții orașului Arad


Negociatori Asbóth Gyula str. Eötvös nr. 7 Hermann Béla str. Kossuth nr. 34 

Negustori de apă minerală Bartha Dezső piața Szabadság nr. 12 Staudt Miklós piața Boros Béni nr. 21 

Magazine bancare şi de cecuri Banca Industrială Populară Arad piața Andrássy nr. 12 Goldschmidt Sándor piața Andrássy nr. 13 Wallfisch Ármin str. Atzél Péter nr. 1 

Negustori de orătănii Bartos Ede str. Kapa nr. 7/a Dürr Gusztáv str. Radnai nr. 13 Jenes Pál és neje str. Kapa nr. 30 Kádár Ernő str. Wesselényi nr. 36 Kohn Lipót Mészáros Erzsébet str. Mihály nr. 85 Riszterer Gáborné piața Tököly Schneider László Weigl Vilmos str. Asztalos Sándor nr. 1 

Bazaruri Brüller Lajosné piața Szabadság nr. 22 Fischer Simonné piața Szabadság nr. 12 Schwarcz Ilonka piața Boros Béni nr. 9 

Negustor de maţe Klein Gábor str. Boczkó nr. 10 

Magazin de bluze şi halate Winternitz Jenő piața Szabadság nr. 3 

Comercianţi de vinuri Barta Salamon piața Szabadság nr. 21, Bauer Károly str. Fábián nr 5/a Bing Ede B-dul József főherceg nr. 5 Bingl és Löbl (patron: Löbl Gyula) str. Zrinyi nr. 4/b Dittrichstein Móric str. Teleki nr. 3 Domány József és Fia piața Szabadság nr. 16 Farkas Ábrahám str. Lázár Vilmos nr. 1 Feszler Károly piața Boros Béni nr. 13 Friedmann Ede str. Perényi nr. 8 Grabner P. piața Árpád nr. 1 Hay József str. Deák Ferenc nr. 22 Hirschmann Albert str. Kölcsey nr. 5 Kaufmann Lajos str. Simonyi nr. 9 Kremmer József str. Eötvös nr. 8 Leopold Adolf str. Széchenyi nr. 4 Messer Ede str. Rákóczi nr. 24 Pick Fülöp str. Deák Ferenc nr. 33 Ransburg M. és Fia str. Zrinyi nr. 4 Szabó György str. Kurticsi ut 2 Thiesz Károlyné văd.. str. Radnai nr 24 

Producători şi negustori de vinuri Ávarfy Géza str. Deák Ferenc nr. 10 Berán Antal str. Forray nr. 6 Bisztriczky József str. Eötvös nr. 10 Edelmüller J.-né văd., str. Batthyányi nr. 9 Felchtaller Mártonné özv., str. Tököly I. nr. 9 Friedrich György piața Boros Béni nr. 25 Gyenge Ferenc str. Borona nr. 50 Házi Ferenc str. Kossuth nr. 1, Kádas Antal str. Orczy nr. 7 Meistrovits János str. Hajó nr. 6 Mericskay Sándor str. Választó nr. 26 Mihalik József str. Csernovics nr. 25 Michlbauer János str. Szt-István nr. 8 Münster Ernőné gr.-né str. Forray nr. 2/b Poppé Sándor str. Aulich Lajos nr. Quirini Sándor str. Aulich Lajos nr. 1 Rozsnyay fivérek str. Eötvös nr. 1 Simay István str. Petőfi nr. 7/b Szalay Károly str. Fábián nr. 8 Tagányi István str. Batthány nr. 24 Winter Adolf str. Deák Ferenc nr. 40 

Agenţi pentru revânzarea de vinuri şi palincă Büchler Mór str. Kápolna nr. 4 Deutsch Márton str. Széchenyi nr. 4 

Negustori de piei: Beck Gyula str. Bercsényi Miklós nr. 18 Bineth Ignác str. Petőfi nr. Bogsán és Iványi piața Szabadság nr. 10 Floreszku György str. Tököly Imre nr. Leichter Lipót str. Asztalos Sándor nr. 4 Löwinger Miksáné piața Tököly nr. 7 Lorch Mátyás str. Weitzer János Rogenberg és Weisz piața Szabadság nr. 2 Steiner A dőli és Társa str. Vörösmarty nr. 2 Weisz Farkas str. Deák Ferenc nr. 1 

Negustori de mobilă Asociaţia producătorilor industriali de mobilă din Arad str. Atzél Péter nr. 2 Herzfeld Gyula piața Árpád nr. 5 Bruckner Lipót Palatul Neuman Gintner Árpád str. Weitzer nr. 15 Késmárky István str. Ferdinánd nr. 3 Lengyel Lőrinc piața Andrássy nr. 21 Mencer Márton piața Árpád nr. 5 Reinhart Fülöp piața Andrássy nr. 17 Rosmanith Albert és fia piața Andrássy nr. 9, Roth A. Albertné str. Asztalos Sándor nr. 5 Róth Izidor piața Árpád nr. 4. Steigerwald Alajos piața Andrássy nr. 15 Varga József str. Kápolna nr. 6 Verbos Ádám Fiai piața Andrássy nr. 6 

Depozitul fabricii de ciment Ohrnstein Simon str. Batthyány nr. 2 

Negustori de pantofi Asociaţia producătorilor arădeni de încălţăminte piața Szabadság nr. 14 Buchsbnüni B és Tsa str. Atzél P. nr. 3 Guttmann és Berger piața Andrássy nr. 21 Kutányi J. str. Vörösmarty nr. 1 Kuttn Gyula piața Szabadság nr. 19 Lányi Marcell str. Atzél Péter nr. 1 Porjesz Lázár piața Andrássy nr. 6 Turul cipőgyár raktára Palatul Minoriţilor Weinberger János piața Andrássy nr. 20 

Plasatori de servitori şi intermediari locuri de muncă Asociaţia de plasare şi ajutorare a ospătarilor arădeni Asociaţia profesională a proprietarilor de restaurante şi cafenele arădeni, piața Szabadság nr. 21 Iritz Izidor str. Forray nr. 5. 

Negustori de oase Hartmann Samu piața Boros Béni nr. 1 Hirsch Mihályne Szt. Péter nr. 5 

Negustor de delicatesuri Záray Géza piața Andrássy nr. 14 

Negustori de ornamente şi articole decorative Brunner Béla piața Szabadság nr. 21 Brüller Lajosné piața Szabadság nr. 22 Eisele János str. Deák Ferenc nr. 42 Fischer Simonné piața Szabadság nr. 13 Maresch Gyula str. Atzél Péter nr. 2, Seindl Metail str. Forray nr. 5 Zimmermann Ignác piața Szabadság nr. 21 

Tutungerii Bauer Gyuláné özv., Palatul minoriților Bászler Anna str. Weitzer J. nr. 3 Cserghő Gyuláné özv. str. Weitzer nr. 13 Dohány nagytőzsde (Lészai Sándor) piața Andrássy nr. 21 Hammerschlag L. piața Andrássy nr. 15 Különlegességi nagytőzsde Bursa de specialităţi (Husserl) str. Atzél Péter nr. 1 

Comercianţi de bijuterii Assal H. és Fia str. Atzél Péter nr. 1 Deutsch Izidor str. Weitzer J. nr. 2 Farkas Streicher J. piața Tököly nr. 1 Geller Izidor piața Andrássy nr. 24 Giller Róbert piața Andrássy nr. 5 Grallert J. és Fia piața Andrássy nr. 22 Igaz Sándor piața Szabadság nr. 8 Kintzler Zoltán piața Andrássy nr. 20 Kun József piața Andrássy nr. 17 Sámuel Katalin piața Szabadság nr. 13 Stolcz József str. Weitzer János nr. 2 Weinberger Ferenc piața Andrássy nr. 20 Zinner Vilmos str. Forray nr. 2/b 

Comercianţi de alimente Klein Gábor str. Boczkó nr. 11 Messer Illés piața Szabadság nr. 13 Schuch Ferenc str. Arany kéz nr. 1/a Eisele János str. Közép nr. 14 

Depozitul fabricii de drojdie Neuman Testvérek Palatul Neuman 

Comercianţi de flori vii şi artificiale Kemény Józsefné str. Forray nr. 5 Klein Sándor str. Forray nr. 7 Neumann Bernátné str. Asztalos Sándor nr. 10 Vettorel Jánosné str. Trombita nr. 10

Comercianţi engros materiale de construcţii Szilágyi és Társa piața Béni nr. 15 Szirmai és Társa piața Szabadság nr. Vas és Társa piața Boros Béni nr. 6 Weisz és Társa piața Boros Béni nr. 8 

Negustori de lemne Societatea arădeană de gatere S.A. str. Radnai nr 2 Braun Ede piața Béla nr. 1 Berger és Hartl (dongafa) piața Roros B. nr. 11 Braun Frigyes str. Nagyváradi nr. 8 Cukor László piața Boros Béni nr. Einwag János str. Marospart sor 4 Faller Gyula piața Óvár nr. 10 Hack Frigyes str. Nagyváradi nr. 11 Holländer Ignác és Fia str. Marospart Jelinek és Schlesinger str. Radnai ut Kádár és Böhm str. Radnai nr 22 Klein B. Vilmos str. Siana nr. 1/b Kotzander Ignác piața Boros Béni nr. 13 Ländler Aladár piața Boros Béni nr. 4 Molnár József str. Radnai ut Nacht Viktor str. Nagyváradi nr. 2/a Novák Péter piața Óvár nr. 10 Oravetz Miklós str. Alsómarospart 24 Puliczer és Temrner piața Boros Béni nr. 15 Reniger A S. str. Maros nr. Schlesinger Farkas str. Radnai ut str. 1/a Seidner Bernát és Fia str. Alsómarospart 3 Singer Gyula piața Boros Béni nr. 14 Singrr Sámuel str. Murospart Vas és Társa piața Boros Béni nr. 6 Vollák József és Társa str. Radnai nr 6 Vulcu J. Maxim str. Miksa nr. 2–3 Wuk M. és Fia str. Pécskai nr. 2 Weininger Zsigmond str. Szt. István u. 10 Zoltowski Szaniszló és Zsigm, Piața Óvárt. 5 Zelénski Róbert gr. str. Nagyváradi nr. 12

Negustor de scule din lemn şi pentru lemnărie Kuszálik József str. Fa nr. 4 

Negustori de lenjerie şi pânzăNemes Lipótné str. Deák Ferenc nr. 9 Schwarcz Zsigmond str. Deák Ferenc nr. 42 

Negustori de vopsele Braun N. A. piața Boros Béni nr. 9 Färber Lajos és Testvére str. Hunyadi nr. Glück József B-dul József főherceg nr. 7 Meer Mór és Fia piața Andrássy nr. 4 Németh Józsefné piața Arpád nr. 5 és str. Deák Ferenc nr. 10 Steinitzer M. piața Andrássy nr. 3 

Case de modă pentru bărbaţi Bellák és Deutsch piața Szabadság nr. 21 Bickel József, urmașul lui str. Forray nr. 2 Brunner Béla piața Szabadság nr. 20 Buchsbaum és Társa str. Atzél P. nr. 3 Fischer Simon piața Szabadság nr. 12 Guttman és Berger piața Andrássy nr. 21 Guttmann Izidor piața Szabadság nr. 15 Halpern Miksa piața Szabadság nr. 1 Hirschfeld Mór str. Deák Ferenc nr. 11–12 Hoffman Sándor Clădirea teatrului Jankovits György str. Forrai nr. 2/a Kutányi J. str. Vörösmarty nr. 1 Kuttn Gyula piața Szabadság nr. 19 Maresch Gyula str. Atzél Péter nr. 2 Meisl és Adler piața Andrássy nr. 14 Münz I. piața Andrássy nr. Singer Sándor str. Deák Ferenc Sommer József, urmașul lui, Palatul minoriților Wessel T. Asztalos str. Sándor nr. 10 

Comercianţi de articole vestimentare pentru bărbaţi Braun Miksa piața Szabadság nr. 20 Frank Leó piața Andrássy nr. 9, Herczfeld Gyula piața Árpád nr. 1 Holtzer József str. Vörösmarty nr. 1 Kohn Hermann str. Forray nr. 4 Kosminsky Károly piața Szabadság nr. 5/b Moskovitz Izidor piața Andrássy nr. 8 Moskovitz Zsigmond str. Vörösmarty Neuman M. str. Deák Ferenc nr. 42 Princz Mórné szül. Holzstein str. Asztalos Sándor nr. 2–3 

Comercianţi de condimente, mirodenii şi articole coloniale Adler Andor piața Andrássy-tér 25 Amtman Lajos str. Kossuth nr. 56 Belgráder K. és Társa piața Andrássy nr. 3 Burza Testvérek piața Boros Béni Daimel Lajos str. Asztalos Sándor nr. 10 Duzsek Ferenc str. Deák Ferenc nr. 30 Dürr Gusztáv B-dul. József főh nr. 2 Dürr Kocsárd piața Boros Béni nr. 15 Ederer Károly str. Forray nr. 19 Ehrenfeld Ignác str. Nádor nr. 2 Éles Ármin str. Weitzer János nr. 1 Färber Lajos és Testvére str. Hunyadi Fejér Gyula str. Weitzer János nr. 1 Guttmann Samu str. Forray nr. 6 Hoffmann J. piața Tököly nr. 7 Karácsonyi Antal str. Rákóczy nr. 1 Lázár Gyula piața Andrássy nr. 18 Licker Viktor str. Erzsébet nr. 18 Pollák József piața Boros Béni Özv. Preisach Vilmosné str. Bockó Prolich István str. Zrínyi nr. 4/c Ries J. és Tsa piața Szabadság nr. 5 Riesz Mátyás piața Boros Béni nr. 19 Rothstein Mór piața Szabadság nr. 3 Sziszka Imréné str. Weiter János Schwarz Dávid és Társa piața Boros B. nr. 9 

Comerciant de corseturi şi umbrele Merkler Samu piața Andrássy nr. 20

Intermediar în comerţul cu cereale Seidner Vilmos str. Salacz nr. 8 

Depozite de maşini industriale Cooperativa de consum a Asociaţiei Economice a Comitatului Arad piața Boros Béni nr. 9 Bäcker Rudolf és Társa B-dul József föh. nr. 9 Csernovsky és Társa piața Andrássy nr. 3 Gyenge Ferenc piața Boros Béni nr. 15 Hammer Zs. és Társa piața Boros Béni nr. 1 Kovács Soma és Tsa Palatul Neuman Magyari Ferenc str. Zrínyi nr. 6 

Comerciant de becuri şi corpuri de iluminat pe gaz Eiser Sándor str. Weitzer János nr. 2 

Confecţii pentru copii Melchner J. str. Deák Ferenc nr. 36 

Comercianţi de plante medicinale şi condimente Hanzu Nestor str. Weitzer János nr. 2 Vojtek és Weisz piața Andrássy nr. 14 

Negustori ambulanţi Matyuga Istvánné str. Választó nr. 1 Pavlás József str. Wesselényi nr. 13 

Comercianţi de fructe şi fructe tropicale Ifj, Balázs Gusztáv str. Aulich L. nr. 8/b Beck Józsefné str. Forray nr. 2 Debelák Mihály piața Boros Béni nr. 9 Demjén László str. Koszoru nr. 10 Hechtmam Márton str. Kossuth nr. 66 Hettmann József str. Zoltán Kiss Jánosné str. Szél nr. 1 Lacsnó Anna B-dul József főherceg nr. 1 Özv. Luczay Pálné str. Batthyány nr. 11 Kisk. Luttwák Irma str. Chorin Áron nr. 1 Meeser Jakab str. Bercsényi Miklós nr. 8 Rösch Róbert piața Andrássy nr. 4, Sponner Adolf str. Wesselényi nr. 16 Stéger E. str. Kossuth nr. 67 Ifj. Szalma István B-dul József főherceg nr. 1 Takács István str. Weitzer János nr. 7 Vaszitsek Julianna str. Forray nr. 3 Veszeli Anna str. Kossuth nr. 49 Weisz Julia Sala de aşteptare de pe str. Radnai Weszer Miklósné str. Margit nr. 8 Zelenkutyán György str. Boczkó nr. 11 

Negustori de pieptene Epstein József piața Szabadság nr. 12 Gotlieb Károly str. Tököly Imre Mondschein Sándor str. Vadászkürt nr. 4 Rosenfeld Henrik str. Határ nr. 40 Schwarc Manó piața Andrássy nr. 3 

Negustori de peşte Adamovits Miklósné str. Tököly Imre Antonovits Miklósné str. Damjanich nr. 5 Fischer Ignác piața Hal. Gordán József piața Hal Hits Simon piața Hal nr. 13 Özv. Lipován Péterné str. Határ nr. 21. Messer Illés piața Hal nr. 1 Nagy Mihályné piața Hal nr. 13 Widulovics Mária piața Hal nr. 13 Wolt Ádámné str. Ilona nr. 26 

Comercianţi de instrumente muzicale Keppich Zsigmond Palatul Neuman Krispin József str. Deák Ferenc nr. 28 Stöhr Mátyás str. Weitzer János nr. 2 Vasváry István str. Asztalos Sándor nr. 9 

Birouri de credit Asociația arădeană de încasări și cercetare Hehs Viktor piața Tököly 

Comercianţi de maşini de scris Somló Imre str. Salac nr. 1 Vas Imre str. Kápolna nr. 6 Ziffer és Molnár piața Szabadság nr. 16

Negustori de jucării Bickel József, urmașul lui str. Forray nr. 2 Ficher Simonné piața Szabadság nr. 12 Kilényi C. és Tsa B-dul József főherceg nr. 11 Maresch Gyula str. Atzél Péter nr. 2 Reich E. Clădirea teatrului Rosenberg József piața Szabadság nr. 3 

Negustor de gheaţă Grossmann Jakab str. Petőfi nr. 7 

Negustor de pălării Sztruhár György str. Deák Ferenc nr. 30 

Negustori de varză Bittner Lászlóné Csóthy Janka str. Gödör nr. 1 Iván János piața Ferenc nr. 6 

Comercianţi de cafea şi ceaiuri Atlantika (văd. lui Sándor Jakab) piața Andrássy nr. 20 Sn. Pacsiri Odry Lehel str. Batthyányi nr. 33a 

Negustori de perii Hegedűs Gyula piața Andrássy nr. 15 Hechtmann Márton str. Kossuth nr. 66 Tapolcsányi Gyula Palatul Neuman 

Comercianţi de covoare orientale Gabai Mairy piața Andrássy nr. 19 Schwarz Zsigmond str. Széchenyi 

Agenţi comerciali Braun Mór B-dul Apponyi Albert nr. 8 Galler Péter piața Tököly nr. 5a Kaufmann Sándor piața Boros Béni nr. 7 Kende Márton str. Orczy nr. 19b Kohn Adolf str. Szt. István nr. 13 Kornis Izsó str. Atzél Péter nr. 1 Havas Sándor piața Andrássy Mayer Edéné str. Rákóczy nr. 22 Robitsek Lajos Rónai Ödön str. Kölcsey nr. 3 Schenck S. és társa str. Batthyány nr. 13, Szemző Ármin piața Szabadság nr. 14 Weisz Simon str. Ferdinánd nr. 8 

Comercianţi de biciclete Ascher Ferenc és Tsa str. Deák F. Hámmer Zs. és társa piața Boros Béni nr. 1 Kalmár József str. Salac nr. 2 Koch Dániel str. Deák Ferenc nr. 42 Kovács Soma és Tsa B-dul József főherceg 

Comerciant de mănuşi şi bandaje Popovics Ilonka piața Szabadság nr. 18 

Negustor de vopsea albastră Weisz Istvánné str. Deák Ferenc nr. 88 

Comercianţi de tablouri Berkovits Jakab piața Hal nr. 12 Fischer J. str. Lázár Vilmos Klein Ignác str. Weitzer János nr. 2 Weizenkorn Szigfried str. Deák F. u. 33–34 

Negustori de articole lucrate manual şi macrameuri Glück Dezső str. Atzél Péter nr. 2 Scherhag H. és Fia Palatul minoriților Weisz és Benjamin piața Andrássy nr. 22 

Negustori de artizanat Brüller Lajos piața Szt. Péter nr. 9 Lantos József piața Andrássy nr. 20 Mandl Simon B-dul József főherceg nr. 7 Mautner R. str. Rákóczy nr. 1–2 Radó Gyula piața Andrássy nr. 10 Schwartz és Társa str. Weitzer nr. 5 Wátz József Asztalos str. Sándor Wittenberger Hermanné str. Lázár V. nr. 3 Wohlberg Lipót piața Boros Béni nr. 22 

Biblioteci de împrumut Kerpel Izsó piața Andrássy nr. 20 Krausz Paulin Clădirea teatrului Krispin József str. Deák Ferenc nr. 28 

Librării şi comercianţi de carte Ingusz I. és Fia piața Andrássy Kerpel Izsó piața Andrássy nr. 20, Klein Mór jn. piața Andrássy nr. 12 Kosminsky Lipót str. Weitzer nr. 11 Krausz Paulin Clădirea teatrului Pichler Sándor piața Szabadság Román egyházmegye – Eparhia Română – str. Deák Ferenc nr. 33 Weisz Leó piața Andrássy nr. 13 

Negustor de frânghii Reich B. Károly Fiai és Tsa piața Andrássy nr. 6 

Bişniţar Rózsa Mátyás str. Maros nr. 1 

Negustor de baloane Vostyinár Miklós str. Csernovits nr. 13 

Negustor de linoleu, feţe de masă, pânze şi articole din cauciuc Blum Lipót piața Andráasy nr. 24 

Negustori de făină Bienenstock Lipótné özv., piața Boros B. nr. 17 Bildhauer Alfréd piața Szabadság nr. 13 Blaha Ede str. Koszorú nr. 4 Csalogovits P. str. Weitzer Deutsch J.-né özv., str. Vörösmarty nr. 3 Deutsch Katalin piața Tököly nr. 6 Goldschmidt Mihály piața Boros Béni nr. 24 Herbstein Mór piața Szabadság nr. 10 Herbstein C. str. Boczkó nr. 2 Horn Nándor str. Chorin Áron Hum Ferenc str. Lázár Vilmos nr. 4 Kolb Nándor str. Lázár Vilmos nr. 9 Kosztka János piața Boros Béni nr. 16 Labdás Péter piața Boros Béni nr. 15 Lui József str. Forrai nr. 5 May János piața Andrássy nr. 9 Menráth József str. Fábián nr. 2 Neuman Testvérek Palatul Neuman Nix Józsefné özv. str. sztalos Sándor nr. 2 Raucher Adolf piața Boros Béni nr. 28 Róth Samu piața Szabadság nr. 2 Staudt Miklós str. Rákóczy nr. 1, Strumberger József str. Mikes Kelemen u. 26 Szokop József str. Bem nr. 1 Szőke Artúr és Társa piața Boros Béni Wandum Lajos piața Boros Béni nr. 22 Záray Ödönné str. Kossuth nr. 53 Zeitler Rudolf és Társai B-dul József főh 9 

Comercianţi de arme Borlodán János str. Boczkó nr. 8 Brodán Márton str. Bercsényi Miklós Brunhuber János piața Ferenc Dobró József str. György nr. 42 

Negustori cu var Engel Gyula piața Boros Béni nr. 29 Fodor Adolf str. Asztalos Sándor nr. 5 Glatz László str. Széchenyi nr. 12 Hebst Jakabné str. Thököly Imre Mairovitz Emil str. Deák Ferenc nr. 36 Niederländer str. Péter Aulich nr. 22 Tausch József str. Boczkó nr. 8 

Comerciant de instrumente şi articole de măsurat Kosztka Gusztáv és Fia str. Vörösmarty nr. 3 

Negustor de umbrele pentru ploaie şi soare Nassan Róza piața Andrássy nr. 19 

Galanterii Barta Jenő piața Boros Béni nr. 10a Bickel I., urmașul lui str. Forray nr. 2 Eisele János str. Deák Ferenc nr. 42 Fischer Simonné piața Szabadság nr. 12 Grünwald és Moskovitz piața Boros B. nr. 22 Hammer Adolfné str. Forray nr. 2a Hunyady és Ferdinánd piața Andrássy nr. 7 Jánocsik György str. Gyár nr. 1 Mondschein Manóné str. Forray nr. 1 Mihály és Bruckner piața Andrássy Roth Testvérek piața Andrássy nr. 7 Rosenberg Róza piața Szabadság nr. 8, Seindl Metall str. Forray nr. 5 Scherhag H. és Fia Palatul minoriților Schwartz Simon fiai és Tsa piața Andrássy nr. 9 Szállasy L., urmașul lui, str. Rákóczy nr. 23 Weigl Adolf és Tsa piața Andrássy Weisz és Benjamin piața Andrássy Zimmermann Ignác piața Szabadság nr. 21 

Case de modă pentru femei Angele Mátyás piața Szabadság nr. 13 Auszterweil Zsigmond piața Andrássy nr. l5 Bellák és Deutsch piața Szabadság nr. 21 Bickel Irma str. Forray nr. 2 Deutech Testvérek Palatul minoriților Glésinger József str. Forray Guttmann Izidor piața Szabadság nr. 15 Halpern Miksa piața Szabadság nr. 1 Halász Henrik piața Andrássy nr. 22 Hirschfeld Mór str. Deák Ferenc nr. 11–12 Hoffmann Antal piața Andrássy nr. 14 Hoffmann Sándor Clădirea teatrului Jankovits György str. Forray nr. 2a Kell Manóné özv. piața Andrássy nr. 12 Kilényi C. és Társa B-dul József főherceg Kopetkó Károly ifj. str. Weitzer nr. 2 Kohn Miksa str. Atzél Péter u. 1 Lantos József piața Andrássy nr. 20 Lengyel Testvérek piața Andrássy nr. Nagy János és Társa piața Boros Béni nr. 8 Nádler Lajos piața Andrássy nr. 20 Pick Ernő piața Andrássy nr. 17 Rosenblüh H. és Tsa piața Szabadság nr. 17 Singer Sándor piața Andrássy nr. 16 Soltz Mária piața Szabadság nr. 22 Stern, B-dul József főherceg nr 11 Wadovszky Gusztáv str. Atzél Péter nr. 4, Weszel T. str. Asztalos Sándor nr. 10 

Magazine confecţii femei Deutsch Testvérek Palatul minoriților Nagy János és társa piața Boros Béni nr. 8 Schwarzberger A. és Tsa str. Vörösmarty nr. 3 Stern M. A. piața Andrássy nr. 9 Winternitz Jenő piața Szabadság nr. 3 

Negustori de produse brute Adler Andor Bocskay nr. 2 Kasziba Mihály piața Andrássy nr. 5 

Comercianţi de instrumente de scris şi papetărie Bloch H. piața Andrássy nr. 18 Ingusz I. és Fia piața Andrássy nr. Keppich Zsigmond Palatul Neuman Kerpel Izsó piața Andrássy nr. 20 Klein Mór ifj. piața Andrássy nr. 12 Kosminszky Lipót str. Weitzer nr. 11 Krausz Paulin Clădirea teatrului Kubina testvérek str. Erzsébet nr. 13 Mandl Ignác str. Hunyadi nr. 1 Pichler Sándor piața Szabadság nr. 1 Réthy Lipót és Fia piața Andrássy nr. 6 Róth Testvérek piața Andrássy Weisz Félix str. Weitzer János Weisz Leó piața Andrássy nr. 13 

Comerciant de plăpumi, saltele şi covoare Domán Sándor piața Szabadság nr. 2 

Comerciant de parchet şi furnituri: Czettel Fülöp str. Hunyadi nr. 2 

Negustori de palincă Donáth Simon str. Boczkó nr. 5 Farkas Ábrahám str. Lázár Vilmos nr. 1 Goldschmidt Mihály piața Boros B. nr. 24 Guttmann Samu piața Thököly Leopold Adolf str. Széchenyi nr. 4 Weisz Mór és Fia str. Hunyadi

Intermediari împrumuturi financiare Berger József piața Andrássy nr. 8 Gyenge Ferencz piața Boros Béni nr. 15 Hercog Sándor str. Weitzer nr. 15 Klein József str. Radnai ut Rónai Ödön str. Kölcsey nr. 3 Szüts F. Vilmos piața Boros Béni nr. 22 Víg Lajos piața Árpád nr. 5 

Comercianţi internaţionali Augenstein Bernát str. Deák F.-u. 14 Braun Samu piața Hal nr. 5 Deutsch Hermann str. Forray nr. 4 Flesch Ignáczné str. Határ nr. 1 Friedmann Hermann piața Hal nr. 5 Glésinger József str. Damjanich nr. 10 Lippe Mórné str. Thököly Imre Müller Áron str. Zoltán nr. 4 Reier Sámuel str. Szent Pál nr. 13 Reich Mari str. Eötvös nr. 4 Rosenberg Samu piața Szabadság nr. 2 Schmierer Katalin str. Határ nr. 21 Schwarcz Józsefné piața Szabadság Schwatcz Katalin piața Árpád nr. 3 Singer Lajosné str. Chorin Áron Steiner Adolf str. Határ nr. 22 Stern Károly str. Határ nr. 8 

Parfumerii şi drogherii Éles Ármin str. Weitzer nr. 1 Hanzu Nestor str. Weitzer nr. 2 Hegedűs Gyula piața Andrássy nr. 15 Riedl Ödön B-dul József főherceg nr. 9 Vojtek és Weisz piața Andrássy nr. 14 

Negustori de bumbac Deutsch Testvérek Palatul minoriților Leichner és Fleischer piața Szabadság nr. 17 Nikolits Péter és fia str. Kossuth nr. 7 Schäffer Henrik piața Andrássy nr. Sugár József piața Andrássy nr. 20 

Negustori la metru Angele Mátyás piața Szabadság nr. 14 Bornstein Márton piața Boros Béni, Csatár Jenőné str. Zoltán nr. 4 Engel Henrik str. Tököly Imre nr. 20 Erber és Fleischmann piața Szabadság nr. 7 Friss Vilmos str. Mély nr. 4 Frischmann József piața Szabadság nr. 10 Glänzer Samu piața Tököly Glésinger József és Győző str. Forray Glück Ignác és Tsa str. Forray nr. 7 Heim Jánosné piața Szabadság nr. 20 Horovitz E. piața Boros Béni Illics Testvérek piața Szabadság. Kilényi C. és Tsa B-dul József főherceg nr. 9 Kraszner Pinkasz piața Árpád nr. 4 Klein Sándor str. Salac nr. 1 Kohn Mór str. Forray nr. 3 Kopetkó Károly ifj. str. Weitzer nr. 2 Kovács Arthur str. Lázár Vilmos nr. 3 Krausz József str. Asztalos Sándor nr. 9 Lickert Ferenc str. Miksa nr. 13 Lövy Ármin jn., urmașul lui piața Szabadság nr. 1 Mandelbaum Adolf str. Csernovics nr. 20 Maschauer Samu str. Lipót nr. 10/a Reich Julianna str. Szt. Pál nr. 14 Schwarcz Jakab str. Deák Ferenc. Schwarcz Testvérek piața Szabadság nr. 9 Stern József B-dul József főh. nr. 11 Szabadai Pálné piața Szabadság nr. 11 Tasch Gusztáv str. Asztalos Sándor nr. 1 Teszling Ferenc str. Asztalos S. nr. 1 Tschech József piața Tököly nr. 8 Watz József str. Asztalos S. nr. 

Comercianţi de împletituri, broderii şi accesorii vestimentare Barcsa János str. Pécskai nr 3 Bársony Andor piața Szabadság nr. 17 

Achiziţii şi vânzări de sorg pentru mături Török Jakab str. Weitzer nr. 7 

Negustori de porci Dobró Demeter str. György nr. 43, Meistrovics János str. Hajó nr. 6 Poboda János str. Csernovics nr. 19 Robitsek Lajos str. Eötvös nr. 18 Szekeres Albert str. Demetor nr. 32 Tesits György ifj. str. Fácán nr. 5 Tesits Sándor str. Boczkó nr. 3 

Comercianţi de monumente funerare Frank Vilmosné özv. piața Boros B. nr. 3 Menráth József piața Boros B. nr. 2 Mairovitz Emil str. Kossuth nr. 4 Stark Vilmos B-dul József főherceg nr. 12 

Negustori de sare Altmann Ede str. Wesselényi nr. 48 Bildhauer R. piața Szabadság nr. 3 Deutsch J. str. Vörösmarty nr. 3 Goldschmidt Mihály piața Boros B. nr. 24 Burza Testvérek piața Boros B. nr. 2 Herbstein Mór piața Szabadság nr. 10 Zeitler Rudolf és Tsai piața Boros B. nr. 4 

Depozite de bere Éles Ármin (Dréher) str. Forray nr. 5 Deutsch Mór (Kőbányai) str. Forray nr. 6 Reusz Sándor piața Boros Béni nr. Lőwy és Pollák (Haggenmacher) str. Spitzer Ignátz Ujaradi uradalmi sorház piața Boros Béni nr. 23 

Negustor de săpun Nagy Juliska str. Demeter nr. 97 

Băcănii Abrudán Károlyné str. Kosár nr. 1 Andrássy Ferencné str. Illés nr. 133 Árgyelán János str. Kapa nr. 20 Arnold Józsefné str. Kosár nr. 1 Baksa Istvánné özv. str. Orczy nr. 24 Balázs Antal str. Luther Márton nr. 2 Balázs István str. Szerényházdüllő 1 Balog Jakab str. Bockó nr. Barna Kálmán str. Borona nr. 4 Barta Józsefné str. Fejsze nr. 26 Baumann Ignác piața Boros B. nr. 22, Berger Sámuelné str. Hajó nr. 5 Berger Izidorné str. Deák Ferenc nr. 7 Békésy Gyula str. Weitzer nr. 15 Biermann Lázár str. Csernovits Péter nr. 1 Blaboli Frigyesné str. Borona nr. 50 Bognár Lajosné str. Kapa nr. 4 Borbély Jánosné str. Borona nr. 8 Boldizsár Szvetozár György (Cetate) Böhm Márton str. Borona nr. 10 Berger Izsák str. Weitzer nr. 2 Breibart Vilmosné özv. str. Vágóhíd nr. 3 Brosovszki Lipótné str. Kossuth nr. 67 Burger Péter str. György nr. 108 Búzáky Gyuláné piața Tököly nr. 1 Burza Testvérek piața Boros Béni nr. 1 Chrasztek Josefa str. Angyal nr. 20/a Cservenka János str. Tököly Imre nr. 54 Csizmás Lázár str. Templom nr. 23 (Gai) Czukker Sádor str. Orczy nr. 21 Csöpüs István piața Kelemen nr. 3 Csungán Arzén str. Fejsze nr. 40 Dávid Jakabné, urmașul lui str. Erdélyi nr. 11 Deutsch Sámson S. str. Határ nr. 14 Dorogi Mózesné str. Trombita nr. 1 Dragomir Gyula str. Csutora nr. 7 Elias Jakabné G. str. Szeglet nr. 18 Engel Gyula str. Miksa nr. Erbeszkern János str. Aulich nr. 2 Ékes József str. Kápolna nr. 19 Faragó Béla str. Mikes Kelemen nr. Farkas Jánosné str. Virág nr. 21 Farkas Hermanné str. Templom nr. 6 Farkas József str. Szerb nr. 13 (Gai) Farkas Lipót str. Gáj Csorda nr. 9/10 Fischer János str. Kossuth 42 Fischer József str. Erzsébet nr. 11/a Fischer R. str. Bercsényi Miklós. Fodor József str. Fejsze nr. 24/a Frankl Gerzson str. Mikes Kelemen. Fried Mór str. Péter nr. 3 Fritz József str. Választó nr. 26, Fuchs Emma str. Kossuth nr. 66 Fuchs Mór str. Thököly Imre. Führrer Simonné str. Kosár nr. 18 Gehl Károly str. Radnai-ut 13/a Gelcz János str. Borona nr. l6 Gelléri Józsefné str. Csíky Gergely nr. 6 Gondrovits Lajos str. Pesti-dülő Gerbner Lázárné str. Kiskarika nr. 8 Gerendi Judit str. Szt.-Pál nr. 12 Glück Sámuel str. Bockó nr. 6 Goldmann Samuné özv. str. Kasza nr. 50 Gorzó Antalné str. Kapa nr. 33 Görbe Amália str. Szt.-László nr. 8 Gregus Jenő str. Szegegyház düllő 1 Gróf László str. Kossuth nr. 4 Groglott J. str. Miklós nr. 26 Grosz Mór str. Kossuth nr. 50 Guttmann Cecília S. str. Borjú nr. 7 Hacker Lázár str. Maros nr. 1/a Havetits Jánosné str. Pöltenberg. Hegyesi Gézáné piața Bocskai nr. 4 Hentz Mihály str. Kapa nr. 2 Hirschfeld Márkus str. Flórián nr. 10 Benedek, str. Mikes Kelemen nr. Hold Ferencné str. Borona nr. 21 Hollerbach János ifj. str. Fejsze nr. 18 Iritz Sándorné özv. str. Weitzer nr. 17 Issekutz Károly str. Szent Pál nr. 3 Izsák Adolf str. Pécskai-ut 3 Jakabovits Mór str. Mikes Keicmen nr. Jäger Józsefné özv. str. Lujza nr. 2 Joanovits Sándorné str. Akác nr. 15 Kömerer Jánosné özv. str. Illés nr. 33 Keller Hermann str. Asztalos Sándor nr. 7 Keresztury Kálmán str. Deák Ferenc nr. 33 Keresztury Mihály str. Simándi-ut 8 Komor J. Károly piața Tököly nr. 3 Kiss Lajos str. Mikes Kelemen. Klein Jakabné str. Kapa nr. 27 Klein Sámuel str. Gyár nr. 1 Kling Jakab str. Fejsze nr. 17 Klug Józsefné str. Koszorú nr. 6, Kohanátz József piața Szabadság nr. 10 Kohn Béla str. Kossuth nr. 68 Kohn Lajos str. Kasza nr. 27 Kohn László wagongyár Kohn Mór str. Varjassy nr. 22 Kolb János str. Gyár nr. 1/b Kolozsi Róza str. Sarló nr. 20 Kontos János str. Kasza nr. 14 Korányi Péter str. Kosár nr. 15 Kovács Lajos str. Trombita nr. 24 Kovács Pál str. Lipót nr. 7 Krajcsik János str. Varjassy József nr. 13 Krajnák Lajos str. Trombita nr. 16 Kréc Vince str. Kossuth nr. 36 Krón Lipót str. Nagyváradi nr. 12 Lapuska Demeter str. Pécskai nr. 6 Lebovits Samuné str. Tököly Imre nr. 5 Lefor József piața Tököly nr. 2 Leicher Frigyes str. Deák Ferenc nr. 16 Lella József str. Péter nr. 3 Lingurár János str. Vajda nr. 74 Lérencz Károly str. Thököly Imre nr. 25 Macsán Jánosné str. Fáczán nr. 4 Macsinik János str. Fejsze nr. 36 Cooperativa de consum a asociaţiei feroviarilor din ţările Coroanei Ungare, Regionala Arad B-dul Erzsébet nr. 37 Mandl Áron str. G. Csorda nr. 9/10 Markovits Ida Ev. str. választó nr. 15 Markovics Kálmán str. Batthyány. Markovits Ignác str. Fejsze nr. Miklósi Jánosné str. Sarló nr. 20 Mittelmann Eszter str. Leiningen nr. 6 Mittelmann Flóra str. Radimi nr. 12/a Molnár Albert str. Karolina nr. 1 Mucsi Sándor str. Borona nr. 53 Munerantz Istvánné str. Kapa nr. 33 Muczi Kálmán str. Borona nr. 53 Nagy Endre str. Kápolna nr. 8 Nagy Györgyné str. Kápolna nr. 9 Nagy János str. Mikes Kelemen. Nagy Kálmán str. Sarló nr. 1, Nagy Károly str. Közép nr. 25 Németh Ignáczné str. Pécskai nr. 1/a Novák Gyula str. Aulich Lajos nr. 8 Nyiri Csatárné str. Kápolna nr. 4 Ősz Antal str. Fürj nr. 4 Pajnyi Lajos str. Fejsze nr. 35/a Pakszián Sándorné str. Hajó nr. 28 Papp Demeter str. Fejsze nr. 23 Papp Miklós str. Mocsár nr. 3 Pauli Miklós str. G. Templom nr. 58 Pelha Mátyásné str. Erdélyi nr. 12 Piblinger Lajos str. Kasza nr. 26 Pin nr. János str. Pesti-dűlő 3 Polónyi nővérek str. Sarló nr. 8 Quirini Lajosné özv. str. Aulich Lajos nr. 2 Rácz Sándor str. Mikes Kelemen nr. 8 Reich Gyuláné str. Csiky Gergely nr. Riess Vilmos str. Révay nr. 10 Richter Jánosné str. Deák Ferenc nr. 18 Riha Ferenc str. Orcy nr. 21 Ries N. B-dul József főherceg nr. 16 Robinek Antalné özv. str. Wesselényi nr. 39 Rónai Dávid str. Sarló nr. 50 Rosenberg Jakab piața Béla nr. 5 Özv. Rothmayer Józsefné str. Szt. Pál nr. 1 Rothmüller Ignácné str. Aulich L. nr. 8 Ruhm Mihály str. Cserép nr. 10 Özv. Reiwert Jánosné str. Weitzer nr. 9 Samstag Mária piața Boczkó nr. Sarlot Teréz str. Szél nr. 1 Sass Istvánné str. Miklós nr. 45 Sándor Rezső str. Kasza nr. 8/a Schinek József Br. str. Választó nr. 33 Schlesinger Béla str. Teleky nr. 6 Schmidt Mátyás str. Mikes Kelemen nr. 58 Schönberger Mihály str. Csorda nr. 10 Schulik Lajos str. Csiky Gergely nr. 10 Schultz Lajos str. Kapolna nr. 8/a Schupkegel Ádám str. Kapa nr. 33, Özv. Schwartz Lipótné str. (Gáj) Szeglet nr. 18 Schwartz Zseni piața Hal nr. 1 Silberberg József str. Petőfi nr. 14 Spielmann Áron str. Asztalos S. nr. 8 Springer Márton str. Mocsár nr. Stamberger Józsefné str. Kossuth nr. 43 Steiner Sándor str. Fábián nr. 9 Steinfeld Vilmos str. Kapa nr. Stern Hermanné str. Török Gábor nr. 11 Stern H. Knézich str. Károly nr. 1 Stern József str. Damjanich nr. 1 Stern Mór str. Orczy nr. 24 Stern Sándorué str. Borona nr. 17 Stern Vilmosné str. Maros nr. 1 Stéger Eszti str. Kossuth nr. 67 Straub Péter E. str. Választó nr. 1 Strebán János S. str. Borjú nr. 7 Szabó Gábor str. Dugonits nr. 18 Szabó Gyuláné str. Varjassy nr. 36 Szabó Sándorné str. Fejsze nr. 45 Szántó Józsefné str. Pesti-dülő 3 Szegfű Róza str. Kosár nr. 14 Szeicht Mátyásné str. Illés nr. 113/b Szeitelbach Salamon str. Gr Leininger nr. 10 Szeitz Péter (Arad vár) Szécsi Pál piața Tököly nr. 6 Özv Sznopka Jakabné str. Sarló nr. 14 Szöllősi Jánosné str. Sarló nr. Szűcs Mihály str. Angyal nr. 25 Tóth János str. Kapa nr. 44 Jfj. Tóth János str. Kapa nr. 38 Tóth Jánosné str. Határ nr. 4 Tóth Lajos és neje str. Orcy nr. 17 Tóth László str. Gyár nr. 1 Tregele Fülöp piața Boros Béni nr. 28 Tüzes Berta str. Sarló nr. 29 Vank István str. Gyár nr. 12 Vannay Károlyné str. Demeter nr. 64 Vári József str. Ilona nr. 1 Veres Imréné str. Gr. Leiningen nr. 10 Véber Károlyné str. Eötvös nr. 9, Weinberger Gy. János S. str. Koszoru nr. 34/a Werner Lajosné str. Trombita nr. 15 Wittenberger Izidor str. Pécskai nr. 13 Wlacsil Ferencné str. Gyár nr. 10 Zimmer Ádám str. Gr. Leiningen nr. 7/a 

Negustori de fân şi furaje Árgyelán János str. Kapa nr. 20 Csobán György piața Óvár nr. 5 Özv. Dán Jánosné piața Óvár nr. 9 Kiss János str. Marosparti fasor Klein Bernát str. Hunyadi nr. 1 Manyutz János piața Óvár nr. 3 Otyis János piața Széna Sztanity Mátyás str. Marosparti fasor 

Negustori de cărbune Altmann Ede str. Wesselényi nr. 48 Amigó J. és Tsa str. Vörösmarty nr. 2 Bildhauer R. piața Szabadság nr. 13 Erdélyi bánya r.-társ főraktára str. Karolina nr. 7 Kneffel K. és fia piața Boros Béni nr. 2 Krizsán János str. Nagyváradi nr. 12 Nacht Viktor str. Nagyváradi nr. 2/a Reusz Mór és fia piața Boros Béni nr. 12 Róth József str. Eötvös nr. 2 Tausch József str. Bockó nr. 8 

Producător şi vânzător de altoiuri viţă de vie Winkler József str. Batthyány nr. 13 

Negustori de cereale şi mărfuri agricole Adler Andor piața Bocskay nr. 2 Funkenstein József str. Petőfi nr. 1 Goldschmidt Mihály piața Boros Béni nr. 24 Holländer Ignác és Fiai str. Simonyi nr. 1 Hirschmann Albert str. Kölcsey nr. 5 Kirshaber Gyula str. Orczy nr. 20 Lichmann Manó József főh. nr. 26 Lilienberg Sándor piața Andrássy nr. 14 Löbl Gyula str. Atzél Péter May János str. Eötvös nr. 13, Mayer Dániel piața Szabadság Nemess Géza piața Boros Béni nr. 10/a Reusz Mór és Fia piața Boros Béni Seidner Rudi piața Szabadság nr. 1 Spielmann Ignác piața Boros Báni nr. 22 Staud t Miklós str. Rákóczy nr. 1 Stengl Dezső piața Boros Béni nr. 15 Steiner Ferenc B-dul Erzsébet nr. 20 Szőke Artur és Társa piața Boros Béni Teffner Ignác B-dul József főh. nr. 11 Werner Károly str. Hajó nr. 1 

Negustori de ouă Kolliner D. és S. piața Tököly nr. 2/a Riszterer Gáborné piața Tököly 

Negustori de pene Kisk. Reier Jenni str. Szt. Pál nr. 13 

Agenţii Asociaţia proprietarilor arădeni de restaurante şi cafenele piața Szabadság nr. 21 Bauer és Társa str. Asztalos Sándor nr. 1 Beck és Tsa piața Szabadság nr. 21 Colophon István str. Kápolna nr. 15 Czukor Albert piața Andrássy nr. 3 Deutsch Ármin str. Simonyi Deutsch Ignác str. Deák F. nr. 36 Deutsch M. A. str. Salac nr. 1 Deutsch Mór és Társa piața Andrássy nr. 12 Epstein Mór piața Szabadság nr. 13 Ficzay Ferenc str. Salac nr. 3 Fränkl József str. Eötvös nr. 8 Grossmaun Erich str. Szent László nr. 5 Herzog Sándor str. Weitzer János nr. 15 Kirle Antal str. Flórián nr. 30 Klein József str. Radnai nr. 10 Kornis Ármin str. Atzél Péter nr. 1 Lebovits Sámuel piața Andrássy nr. 6 Leipnicker Salamon piața Andrássy nr. 7 Lovas Károly piața Tököly nr. 2 Mayer Edéné str. Rákóczy nr. 22/a Oblath Béni str. Deák Ferenc nr. 4 Pásztó Ignácné piața Szabadság nr. 21, Pohl Ödön str. Weitzer Jáuos nr. 2 Reinholcz és Klug str. Orczy nr. 8 Robitsek Sámuel str. Weitzer nr. 1 Salgó Béla str. Karolina nr. 3 Schenk és Tsa str. Deák Ferenc nr. 12 Steinhausz Dávid str. Weitzer nr. 1 Szőke Arthur és társa piața Boros B. nr. 22 Schäffer Izidor piața Tököly nr. 6 Tenner József str. Asztalos Sándor nr. 6 Török Jakab str. Weitzer János nr. 17 Ungár Bernát str. Radnai-nr 1/a Weisz Ede piața Szabadság Wolf Sándor str. Gsiky Gergely nr. 22 

Negustori de sticlărie şi porţelanuri Fischer Mór piața Andrássy Hajek Antal ut Glück Károly str. Forray nr. 7 Herling Mihály str. Kossuth nr. 66 Kaszner Pinkász, str. Fony nr. 5 Permutter Ignác piața Tököly Rauch és Szathmáry B-dul József főh. nr. 9 Özv. Sütő Józsefné str. Forray nr. 22 Szabó Albert piața Andrássy Szemes Lajos str. Lázár Vilmos nr. 3 Urbán Endre piața Kelemen nr. 6 

Comercianţi de maşini de cusut Ascher Ferenc és Tsa str. Lázár V. Fábián és Tsa str. Forray Hammer Zs. és Tsa piața Boros Béni nr. 1 Koch Dániel str. Deák Ferenc nr. 42 Krausz Jenő str. Lázár Vilmos nr. 3 Samstag Adolf B-dul József főh. nr. l Singer varrógépraktár B-dul József főh. nr. 9 Stern Adolf piața Boros Béni nr. 8 Wellisz Sámuel és neje str. Deák Ferenc nr. 11 

Comercianţi de fierărie Andrényi Károly és Fiai piața Andrássy nr. 10 Berta Testvérek piața Andrássy nr. 3, Burza Testvérek piața Boros Béni nr. 1 Kosztka Gusztáv és Fia str. Vörösmarty Pöhm János piața Szabadság 

Magazine mixte Altmann Kde str. Wesselényi nr. 48 Baumann Benedek piața Boros Béni nr. 18 Barthel Ernő str. Szt. Pál nr. 6 Benedek Gizella str. Mikes Kelemen nr. 2–4 Berger Izidor str. Kossuth nr. 68 Billich József G str. Templom nr. 3 Özv. Dangl Károlyné piața Boros Béni nr. 2 Dávid R. és Tsa piața Béla Dengl Károly str. Nagyváradi nr. 10 Derestye Gyula Bv. str. Bercsényi M. Dichend Róbert str. Kápolna nr. 14 Dvorcsák János str. Weitzer nr. 10 Erbeszkern Béla str. Csernovits P. nr. 28 Özv. Feichthaller Mártonné str. Tököly Imre nr. 9 Geiszler Konrád str. Erdélyi nr. 5 Hoffmann József piața Tököly nr. 7 Hoffmann Irén piața Tököly nr. 7 Höfflich Emma str. Deák Ferenc nr. 31 Herzog Lipótné B-dul József főherceg nr. 7 Izsáky Emánuelné str. Kápolna nr. 8/a Kállay Mihályné özv. str. E.-Választó nr. 8 Kányády Forró Sándor str. Borona 49/a Keresztury Gyula str. Tököly Imre nr. Kisfaludy Károlyné str. Varjassy J. nr. 36 Ifj. Krebsz Gyula str. Szt.-Pál nr. 12 Kiécz Jánosné str. Kossuth nr. 36 Marosán Mátyás str. Kossuth nr. 67 Messer Testvérek str. Csernovits nr. 27 Molnár Istvánné str. Forray nr. 3 Neuländer F. és Tsa str. Lázár V. Orbán Ferencné B. str. Koszoru nr. 6 Paplitzky Antal piața Tököly nr. Pfeiffer Jánosné str. Radnai-ut 9 Politzer Miksa str. Wesselényi nr. 5, Prász Miklós str. Kápolna nr. 8/e Reich Dávid str. Fejsze nr. 41 Schwarcz M. és Tsa piața Andrássy nr. 3 Schwarcz Márton str. Radnai nr. 4 Schwarcz János str. Nagyváradi-ut 10 Spielmann Albert str. Karolina nr. 5 Steiner Sándor str. Mikes Kelemen nr. 45/47 Stolár Jenő Calea Radnai 10 Szántó Kornél str. Deák F. nr. 23 Terény Jenő piața Boros Béni nr. 22 Ungermann Ödönné str. Mikes Kelemen Vasváry Jánosné str. Pécskai-ut 1 Weinberger Manóné str. Vörösmarty nr. 1 Weisz Dávid str. Kossuth nr. 62 Weisz Mór ifj. str. Wesselényi nr. 23 

Negustor de saci şi procoviţe Klein Sámuel piața Árpád. 

Case de amanet Casa arădeană de economii şi credite S.A., str. Salacz nr. 6 Banca Industrială Populară Arad piața Szabadság 

Depozite de piane Faix Jaques str. Batthyány nr. 35 Krispin József str. Deák Ferenc nr. 28 

Servicii de împrumut saci Braun Miksa piața Boros Béni nr. 1/a Domán Ignác str. Hunyadi nr. 2

Negustori de articole folosite Bleier Ignác str. Szent Pál nr. 12 Baumann Fülöpmé str. Bockó nr. 11 Bródy Vilmosné str. Darányi nr. 4 Csabai Mátyás str. Borona nr. 7 Deutsch Hermanné özv. str. Damjanich nr. 23 Elias Adolf ut. str. Bockó nr. 8 Fürst Cecilia str. Szent Pál nr. 8 Grün Léni str. Csernovits nr. 18 Grünberger Heramanné piața Árpád nr. 4 Heller Adolf piața Bocskay nr. 2 Herbsten Józsefné piața Árpád nr. 4 Hersovits Ferenc str. Óvár nr. 7 Herzfeld Gyula piața Árpád nr. 5 Karpf Miksáné str. Deák Ferenc nr. 36 Klein Sámuel piața Árpád nr. 5 Kohut Józsefné özv. str. Bercsényi M. nr. 7 Kosminszky Mór piața Árpád nr. 4 Rácz József str. Zsófia nr. 9 Rosenfeld Franciska str. Szt. Pál nr. 1 Roth A. str. Bockó nr. 1 Roth Ábrahámné piața Árpád nr. 4 Spitzer Dávid str. Chorin Áron nr. 2 Steiner Herman str. Thököly Imre Weisz Jetta str. Boczkó nr. 1 

Negustori de untură Belgráder K. és Tsa piața Andrássy nr. 3 Hubert B. str. Hajó Riesz J. és Társa piața Szabadság nr. 7Antreprenorii orașului Arad

 

Spălători de geamuri Lovas Károly piața Tököly nr. 2 Miller és Altenburg str. Thököly Imre Soós János 

Constructori de teracote Balog Diávid str. Thököly Imre Borai Gyula str. Közép nr. 6 Szilágyi és társa piața Boros Béni nr. 15

Operator îndopare păsări (preparator): Posner Bódog piața Szabadság nr. 1 

Aurari şi argintari Assael József str. Petöfi nr. 14 Assael H. és fia str. Atzél Péter nr. 1 Bleyer Lipótné str. Asztalos Sándor nr. 3 Dusek Antal str. Thököly Imre nr. 16, Etterer Alajos str. Széchenyi nr. 1 Geller I. str. Salac nr. 1 Krenn Ágoston str. Forray nr. 7 Kun József piața Andrássy nr. 17 Löwy H. str. Weitzer János nr. 17 Morávetz Árpád piața Boros Béni nr. 15 Papp Kálmán, urmașul lui str. Forray nr. Róth Ignác str. Deák Ferenc nr. 41 Schvimmer Albert, urmașul lui piața Szabadság nr. 5/6 kk. Stolcz József str. Weitzer J. nr. 2 Waldmann Izidor piața Szabadság nr. 14 Weinberger Ferenc piața Andrássy nr. 19 Weisz Sándor str. Weitzer János nr. 2 

Aurari Herling Mihály piața Andrássy nr. 17 Tirmann Rezső str. Lázár Vilmos nr. 1 

Pictori de portrete Pick Ernő str. Weitzer János nr. 5 

Operatori asfaltări şi betonări Kemény Manó str. Batthyány. Neubauer M. str. Kossuth nr. 8 Rossl és Pelegrini str. Szt. Istváu nr. 3 Szirmai és Tsa piața Szabadság 

Tâmplari Albert Lajos str. Radnai-ut 12 Andrejkovits János str. Árok nr. 1 Balázs József str. Mikes Kelemen. Barkó József str. Batthyány nr. 3 Barna József str. Kápolna nr. l Bauer János str. Rákóczi nr. 5 Beljung és Tóth str. Fábiám nr. 1 Benjung Mátyás str. Trombita nr. 21 Bogdánovics Mihály str. Demeter nr. 37 Bogdán Mihály str. Csutora nr. 31 Bora Béla str. Fejsze nr. 15 Braun Irén str. Vörösmarty nr. 3 Brucker Lipót str. Csiky Gergely nr. 1 Burghart Károly piața Süveg nr. 1 Csatlós L. Károly str. Forray nr. 3, Ifj. Czeiler és Szathmáry str. Pöltenberg nr. 7., 8., 9. Czeiler Lajos str. Bercsényi Miklós. Czirkál Gyula piața Boros Béni nr. 23 Chotvás Gyula str. Weitzer János nr. 12 Czúmer Herman str. Kapa nr. 41 Delezsán János str. Demeter nr. 115/a Depold Ferenc piața Szabadság nr. 11 Dvorcsák Lajos str. Gyár nr. 8 Drössel Ferenc str. Kiskarika nr. 21 Fibinger Izidor str. Sina. Gantner Lajos str. Tököly Imre. Gärtner Ferenc str. Rákóczy nr. 5 Gintner Adám str. Weitzer nr. Gresch János str. Kasza nr. 31 Hafner Péter str. Vilmos nr. 3 Halász Károly piața Bocskay nr. 3 Helderer János str. Fábián nr. 1 Hrabovszky J. str. Wesselényi nr. 47 Inczédi Ákos str. Illés nr. 19 Janka Mihály str. Demeter nr. 68 Jekler Lajos str. Kapa nr. 41 Kádár Ernő str. Wesselényl nr. 36 Kenderessy Károly str. Batthyány nr. 14 Kenderessy László str. Deák Ferenc nr. 3 Kiss Gaál str. Batthyány. Kiss Gábor str. Sárossy nr. 7 Kiss János str. Angyal nr. 5 Kitajka János str. Választó nr. 38 Kovács Sándor str. Fejsze nr. 2 Kőnig Simon str. Karolina nr. 2 Kőrössy Mihály str. Schweidel József nr. 8 Kremmer János str. Deák Ferenc nr. 32 Kureczka Ferencz str. Vágóhíd nr. 2 Lengyel Lőrinc piața Andrássy nr. 21 Lipták Sándor str. Aranykéz nr. 7 Lobe János str. Bercsényi Miklós nr. 8 Makai István str. Zsidótemető nr. 1 Martin Aladárné str. Péter nr. 6 Márkus József str. Kapa nr. 19 Markovits Ágoston str. Szent Péter nr. 5 Márton Ferenc str. Mikes Kelemen. Matusz András str. Csiky Gergely nr. 23, Manczer Gyula str. Demeter nr. 49 Meczer Sándor str. Illés nr. 117 Mikolás István str. Illés nr. 30 Molnár Antal str. Part nr. 4 Müller Henrik str. Rákóczy nr. 5 Nagy Károly ifj. str. Kossuth nr. 64 Olmützer Károly str. Wesselényi nr. 1 Orbán János str. Választó nr. 54 Orth János str. Lipót nr. 12/a Paladics György str. Deák Ferenc nr. 33 Pápay Lajos B. str. Választó nr. 30 Petrik György str. Trombita nr. 1 Petrócóky Lajos piața Hal nr. 9 Pfiszter Márton str. Kossuth nr. 44 Pomázi Mária str. Szent Pál nr. 1 Pospischel Imre str. Kossuth nr. 45 Prakap Sándor str. Szent Pál nr. 9 Prizil Albert str. Kossuth nr. 58 Puskás György piața Kelemen nr. 6 Reinhart Fülöp piața Andrássy nr. 17 Reinich Gyula str. Koszorú nr. 1 Rosmanith Alajos str. Rákóczy nr. 17 Rosmanith Albert piața Andrássy nr. 9 Rosmanith Géza piața Bocskay nr. 3 Róth Mártonné özv str. Damjanich nr. 12 Salgó Gusztáv piața Szabadság nr. 12 Saeckl W. Antal str. Fa nr. 1 Sebesy Ferenc str. Deák Ferenc nr. 2 Seres András str. Virág nr. 16 Sonn Sámuel str. Aranykéz nr. 20 Steindl Károly piața Szabadság nr. 11 Steigerwald Alajos piața Andrássy nr. 15 Steigerwald Gyula str. Mikes Kelemen Szabó Balázs str. Aranykéz nr. 7 Szalai István str. Fejsze nr. 6 Szebenyi József str. Magyar nr. 1 Szekeres János str. Sarló nr. 40a Szentjobi László str. Szent Péter nr. 6a Szepesy József str. György nr. 48a Szilágyi Jakab piața Hal nr. 3 Szűcs István str. Ilona nr. 13 Tar Imre str. Aranykéz nr. l5 Topolovsek Károly str. Bockó nr. 11, Tóth János és Tsa str. Illés nr. 19 Tőke Gergely str. Bethlen nr. 1 Tömördi Mihály str. Gyöngy nr. 76 Tukacs Tamás str. Bercsényi Miklós Ullmann József str. Szent Pál nr. 1 Varga Endre str. Pécskai-ut 5 Varga József str. Kápolna nr. 6b Várna Gyula B-dul Erzsébet-körut 18 Verbos Ádám Fia piața Andrássy nr. 6 Vörös Károly str. Miklós nr. 14 Vulcu J. Maxim str. Miksa nr. 2–3 Wollák József és Tsai Bdul Erzsébet nr. 59 Weszely István str. Deák Ferenc nr. 20 Wessely József str. Rákóczi nr. 5 Zakar Pál str. Zoltán nr. 5 

Fabrici de prelucrare a lemnului ifj. Czeiler és Szathmáry str. Pöttenberg nr. 7–9 Varga József str. Kápolna nr. 6b 

Industria automobilului Publicul oraşului Arad 

Dulgheri Barcza István str. Kapa nr. 45 Baumgartner Antal piața Boros Béni nr. 14 Czerman János str. Gyár nr. 10 Damján Ferenc str. Demeter nr. 88 Einvwag János str. Bercsényi Miklós nr. Farkas Alajos str. Kapa nr. 2–3 Gazsó Pál str. Kápolna nr. 22 Gebey Sándor str. Sina nr. 5 Hack Frigyes str. Zsófia nr. 8a Jungmann János str. Vilmos nr. 2 Lesch Lajos str. Dezső nr. 1a Luffer Károly str. Választó nr. 35 Nagy György str. Sarló nr. 47 Oroszi György str. Sarló nr. 36 Papp István B.- str. Választó nr. 21 Rusz József str. György nr. 102 Schwarz Lajos str. Knézich nr. 14 Szabó János str. Tél nr. 4 Szabó András F. str. Választó nr. 65a Szelelke Rózsa László str. Mikes Kelemen, Szirák György str. Választó nr. 18 Sztojka Tódor str. Trombita nr. 28 Tarnóczy Ferenc str. György nr. 49 Tóth Mihály str. Demeter nr. 44 Tüzes János str. Illés nr. 104 Vlat István str. Leiningen nr. 9 Wollák József str. Radnai nr. 6 Weszely József str. Rákóczy nr. 5 Weszely J. Pál str. Leiningen nr. 11 Winklárek Tamás str. Mikes Kelemen Wurm Lajos str. Kismolnár nr. 7 

Meşteri în tablă Baricsik Imre str. Radnai-ut 51 Bauman Fülöp piața Hal nr. 1 Csóthy Etelka ut. str. Knezich nr. 2 Diamant Jenő str. Kazinczy nr. 1 Göncző és Katona str. Kossuth nr. 3 Guttmann József str. Weitzer nr. 2 Gyuris János és Tsa str. Radnai nr. 1 Hannaur- Mihály str. Deák Ferenc nr. 23 Huszerl Manóné özv. piața Árpád nr. 5 Kálmán György str. Weitzer János nr. 19 Kocsi Ferenc B-dul József főh. nr. 1 Kohn József Palatul minoriților Kőszeghy Sándor piața Bonos Béni nr. 16 Limbeck János Clădirea teatrului Martini József piața Tököly nr. 7 Mayer Antal str. Forray nr. 4 Mártonfy Viktor piața Boros Béni nr. 22 Nagy Adolf B-dul József főherceg nr. 8 Román József str. Vendel nr. 5 Simon József str. Weitzer János nr. 10 Spitz Gyula str. Simonyi nr. 12 Scheibel Vilmos piața Szabadság nr. 10 Schwitzer Rezső str. Flóriáu nr. 13 Wégh István piața Boros Béni nr. Weil Alajos piața Szabadság nr. 8 

Curăţători de maţe Bosnyák Péter str. Választó nr. 1 Kiss János str. Vágóhíd nr. Pitár Pál str. Vágóhíd nr. Szőllősi Istvánné özv. str. Vágóhíd nr. 35

Proprietari trăsuri de închiriat Alexa Jefta str. Választó nr. 59 Barcza Mihály Bálint Imre str. Rákóczy nr. 1 Bartók Mihályné str. Mihály nr. 97 Bauer József str. Fejsze nr. 24 Biris György str. Kasza nr. 35 Biris János str. Illés nr. 92 Bogdán György str. Illés nr. 23 Bogya Ferencné özv. str. Fejsze nr. 31 Bosnyák Marku str. György nr. 90 Bota Jánosné str. Kapa nr. 20 Brunnenschenkel Ferenc Brunnenschenkel Gyula str. Lipót nr. 12 Buha János str. Mihály nr. 18c Burger János str. György nr. 126 Bűn Lajos str. György nr. 14 Czenker Nándorné str. Kasza nr. 30 Dobos József str. Desewffy nr. 2 Dobró József str. György nr. 42 Elias Lipót str. Radnai nr. 5 Farkas Károlyné str. Kapa nr. 2–3 Farkas Lajos str. Illés nr. 115 Forgó Sándor str. Választó nr. 24 Garagoj Sándorné özv. str. Vágóhíd nr. 7 Gligoreszku Jánosné Gluvák Vince str. Választó nr. 59 Gyarmathy János és neje str. Miklós nr. 52 Harzsa Péter str. Illés nr. 77 Házi József str. György nr. 42 Heim János és neje str. Csutora nr. 5 Herló János str. György nr. 60 Hodacsek Sámuel Ilyés Mihály és neje Ev. str. Választó nr. 61 Jankovics György str. Választó nr. 26 Jankovics Péter S. str. Választó nr. 26 Kallós József str. Választó nr. 60 Kele András str. Fejsze nr. 8 Kertész István és neje E. str. Választó nr. 64 Kérity Milos és neje str. Demeter nr. 129 Kling Jánosné B-dul Erzsébet nr. 24 Kutyik György str. Választó nr. 57 Kuzmann Péter és neje, Lázár Jmre str. Borona nr. 44a Lehócz Sándor str. György nr. 97 Lovas András str. Fejsze nr. 8 Lőrinczi Károly str. Gyár nr. 9 Lup Sándorné str. Kelemen nr. 2 Makay József str. Fejsze nr. 6 Máté József str. Zsidótemető nr. 8 Megyesi Mihály str. Wesselényi nr. 24 Mladin György str. Kosár nr. 4 Nagy László str. Illés nr. 10 Nagy Miklós és neje E. str. Választó nr. 64 Nagy Mihály str. Kiskarika nr. 12 Papp Miklós str. Vendel nr. 7 Papp Péter str. György nr. 12a Pálinkás Mihály str. Illés nr. 18 Pálinkó István és neje str. Kosár. Pászkán János str. Miklós nr. 61 Popa Lázár (Gáj) str. Tehén nr. 6 Radoszav Angyelkó str. György nr. 6 Rottenbacher György str. Fürj nr. 3 Simandán Tódor str. Mikes Kelemen 21 Szabó Mihály str. György-nr 17 Szekeres Lajos str. Sarló nr. 40 Szlankó György str. György nr. 18 Szőrffy József str. Aulich nr. 1 Tenczlinger Pálné özv. str. Kapa nr. 12a Tokay Mihály str. Mihály nr. 24 Tolán Péter str. Illés nr. 112 Trutz Lajosné özv., str. Fejsze nr. 13 Vacsora János str. Fejsze nr. 8 Weisz Antal str. Választó nr. 62 Zavoda János Zurtek Károly str. Fejsze nr. 13 Zsiva Pável str. György nr. 115 

Fabrica de cordoane de siguranţă, tabliere şi ţigle pentru acoperişuri Dobiaschi J. és Dörner T. str. Holtmaros- sor 

Bodegi Korányi Józsefné str. Asztalos Sándor-u. 6–7 Kudlik István str. Zrínyi nr. 2, Löwy Hermann str. Szent Pál nr. 1 Szabadai Pálné piața Tököly nr. 1 Sziszka Imréné str. Weitzer János nr. 

Rotari Bertus László str. Radnai-ut 12 Eberlein str. Károly Illés nr. 133a Farkas Hermann str. Weitzer János Fóris József str. Oláh nr. 13 Geiszl Mihály str. Miksa 2–3 Jalkóczy Alajos B-dul József főherceg nr. 10 Kiss Ödön str. Kossuth nr. 18 Lucsán Tódor str. Pécskai-ut 9 Madár András str. Pécskai-u 7 Aladár József str. Fejsze nr. 37 Muszka József ifj. str. Borona nr. 10 Néczin István (Gáj) str. Templom nr. 2 Polonyi Lajos str. Fejsze nr. 46 Schamberger László str. Kossuth nr. 48 Sulyok István str. Kasza nr. 55 Szemerédi József str. Varjassy nr. 12 Tary Béla piața Boros Béni-ter 10 Timoitity Izidor str. Csorda nr. 8 Tomes István str. Thököly I. nr. 6 Zimmermann József str. Lövész nr. 6 

Frizerii şi saloane de coafură Adusz Lázár str. Weitzer János nr. Antonovits Péterné özv str. Bercsényi Ádler János str. Kosár nr. 2 Bábits Nedelykó str. Damjanich nr. 1 Behabitz György str. Csernovits Péter nr. 27 Beniung Ferenc str. Fejsze nr. 7 Birkenheier Péter (vár) Blum György B-dul József főherceg nr. 12 Czimmer Miklós piața Andrássy nr. 4 Dugonics Bona str. Aulich nr. 2 Ehling Henrik (Gáj) str. Templom nr. 2 Ernst Miklós str. Kossuth nr. 54 Firneisz Hermann str. Deák Ferenc nr. 11/12 Frey Gáspár str. Erzsébet nr. 13 Gelcz Fülöp str. Koszoru nr. 20 Fischer János str. Weitzer János nr. 2, Gelcz György str. Kossuth nr. 6 Glück Manó str. Hunyadi nr. 1 Grosz Bálint str. Kossuth nr. 59 Gruber Itván piața Andrássy nr. Haschka Ádám ut. str. Lázár Vilmos Hentz Mihály str. Kapa nr. 2 Hercz János str. Weitzer nr. 8 Jäger János piața Tököly nr. 8 Jovanov Marinkó str. Aulich Lajos nr. 19 Jovanov Szlavkó (Gáj) str. Szeglet Jung Miklós str. Sarló nr. 1 Kampián Pál str. Bercsényi-u. 15 Karagyena János piața Boros Béni nr. 3 Keli Miklós piața Boros Béni nr. 16 Özv. Kemény Ferencné str. Weitzer nr. 2 Kirsch Zachariás (Gáj) str. Orovil nr. 12 Kelin S. piața Indóház nr. Korcsog Balázsné str. Kossuth nr. 35 Kornett Gerard B-dul József főherceg nr. 2 Kornett Péter str. Forray Köves József str. Kossuth nr. 66 Kristóf György piața Boros Béni nr. 2 Lapuska Demeter str. Pécskai-ut 6 Lekó Mihály str. Miksa nr. 1 Lórencz Márton S. str. Választó nr. 24 Markovits Dezső str. Nagyváradi nr. 16 Madi Ádám piața Árpád nr. 5 Mergl Mihály str. Wesselényi nr. 4 Mihájlovits Dezső str. Forray nr. 8 Milinavics Miksa str. Fábián nr. 9 Milos Mihály piața Tököly nr. 7 Müller József str. Radnai nr. 11 Nemes András str. Kossuth nr. 1 Nagy János str. Borona nr. 49/a Papp Izidor str. Hunyady nr. 2 Pausenwein Jánosné özv. str. Kossuth nr. 65 Popovits Tivadar str. Salac nr. 1 Reinhart Antal str. Deák Ferenc nr. 42 și str. György nr. 62/a Reinhart József str. Miksa nr. 13 Rettinger Antal Clădirea teatrului Rochen Péter str. Petőfi nr. 1, Sajti Etelka str. Fábián nr. 1 Özv. Schankula Györgyné str. Bercsényi nr. 13 Scharle József piața Hal nr. 3 Schleifer Antal str. Kápolna nr. 14 Szablity Zsivkovné str. Weitzer nr. 10 Szeicz György piața Boros Béni nr. 1 Sztóján György str. Mikes Kelemem nr. 3 Tasch Miklós str. Deák Ferenc nr. 30 Tóth Jenőné str. Borona nr. 10 Turóczy Elek str. Salacz nr. 1 Urs Radó str. Deák Ferenc nr. 2 Váry János str. Kossuth nr. 3 Wexelbaum András piața Hal nr. 1 Woicz József piața Tököly nr. 6 Wolf Ferenc piața Tököly nr. 6/c Wolf Miklós str. Orczy nr. 19 Zsuman Mihály str. Mikes Kelemen nr. 28 Zipfel János str. Magyar nr. 12 Zombory Gyula str. Forray nr. 2 Zikics Vladimir piața Andrássy 

Fabricanţi de cufere Kramarovits József piața Szabadság nr. 3 Bérczy Pál piața Andrássy nr. 

Fabricarea produselor din ciment şi a dalelor din piatră Kemény Manó str. Batthyány nr. 

Operator cimentări şi asfaltări Pavlicsek Konrád str. Ilona nr. 21 

Fabrici de ciment Kotsis Lajos és Társa piața Béla nr. 4 Pagura Sebestyén és Tsa str. Flórian nr. 7 

Antreprenori cimentări Dávid Péter str. Gyár nr. 5 Kemény Manó B-dul József főherceg nr. 11 Pellegrini Dávid str. Simonyi nr. 11 Bossi és Pellegrini str. Kossuth nr. 28 Szirmai Antal piața Szabadság nr. Wágner Peter piața Süveg nr. 6 

Preparator de îndulcitori Petróczky Lajos piața Hal nr. 9

Pictori-decoratori Czeiler István str. Weitzer János nr. 8 Fejér Antal str. Rákóczy nr. 10 Kobza Imre, str. Orczy nr. 19 Kondorossy Imre str. Battyány nr. 38 Lenkey György str. Petőfi nr. 4 Nádor József str. Hunyadi nr. 8 Nelsz Lajos str. Hunyadi nr. 6 Schindlberger és Fia piața Andrássy nr. 20 Sonnenwirth József str. Deák Ferenc nr. 30 

Fabrici de pantofi Cooperativa de producţie a pantofarilor arădeni piața Szabadság nr. 15 Bolezni Antal str. Salacz nr. 2 Czernóczky Mihály str. Kossuth nr. 66 

Pantofari Adamik József str. Dezső nr. 3 Adamovits Milán str. Fejsze nr. 29 Altacher Lajos str. Csiky Gergely nr. 6 Altschul Jakab piața Kelemen nr. 7 Ambró János str. Választó nr. 37 Argyelán Demeter piața Andrássy nr. 14 Argyelán György piața Süveg nr. 3 Baboczai István str. Fejsze nr. 9 Badalik Sándor str. Teleky nr. 15 Bakó József str. Atzél Péter nr. 2 Beslity Hilorád str. Csatorna nr. 4 Blázy Mátyás piața Szabadság nr. 10 Borbély József str. Kossuth nr. 18 Braun Miklós str. Heim Domokos-nr 2 Bartlenczky József ifj. piața Boros B. nr. 29 Békés Ferenc str. Közép nr. 9 Bilich József str. Weitzer János-u. 23 Bodor Béla B-dul József főherceg nr. 18 Boksán Károly str. Török Ignác nr. 3 Bolezny Antal str. Salac nr. 2 Bolezny Károly str. Forray Bonka Izidor str. Gyár nr. 11/a Boros Imre str. Nagyváradi nr. 10 Bosnyák János str. Csutora nr. 8 Brandstädter János str. Mikes Kelemen Brecska Károly piața Szabadság, Brückler Jakab str. Illés nr. 49 Czernóczky Imre ifj. piața Boros Béni nr. 3 Czernóczky Mihály str. Kossuth nr. . 66 Csabay Mátyás str. Nagyváradi nr. 42 Dandi Mihály piața Boros Béni nr. 19 Dávidházy István str. Flórián nr. 10 Demeter Lajos str. Kapa nr. 69 Derestye Száva str. Árok nr. 5 Deutsch Jakab str. Hunyadi. Dezső Lajos str. Kossuth u. 18. Déver Henriette str. Kosár nr. 4 Dokopil Lajos B-dul Erzsébet nr. 21 Drastyil Ferenc piața Süveg nr. 6 Drucker Ádám str. Aulich Lajos nr. 14 Dugács Aladár str. Sina nr. 3 Dupcza Márton piața Bála nr. 1 Duschl Ferenc str. Deák Ferenc-u. 10 Elekes Károly str. Lövész nr. 5 Engelsz Mihály str. Angyal nr. 7 Erbeszkern János piața Boros Béni nr. 16 Erdődy Lajos piața Andrássy nr. 13 Fábián Ferenc str. Deák Ferenc nr. 42 Fehér János str. Teleky nr. 22 Fehér Imre piața Andrássy nr. 16 Ferenczy György str. Orczy nr. 21 Ficzay Ferencz str. Orczy nr. 17 Ficzay József str. Szél nr. 1/b Ficzay Pál str. Csíky Gergely nr. 17 Fischer Samu str. Weitzer János nr. 25 Fodor Gyula Ev. str. Választó 39 Forgách József B-dul József főherceg Frenner Márton piața Bocskay nr. 4 Fürbacher Ferenc str. Thököly Imre-nr, 41 Fürchbauer Konrád S. str. Választó nr. 5 Galló István str. Magyar nr. 18 Glut János str. Deák Ferenc nr. 16 Glücklich F. str. Part nr. 13 Goletz Henrik str. Hunyadi nr. 6 Groszmann Mayer str. Határ nr. 11 Grünstein Dávid piața Hal nr. 5 Gyárfás László str. Mocsár nr. 4 Hadady Sándor str. Révay nr. 2, Hajós András str. Koszoru nr. 6 Haizer György str. Forray nr. 8 Haupt János str. Határ nr. 6 Hegedűs János str. Angyal nr. 8/a Hegedűs Mihály str. Deák Ferenc nr. 23 Hegyi Imre str. Kossuth nr. 48 Rezső Béla piața Hal nr. 5 Hoffenpradl Frigyes str. Kossuth nr. 32 Hoffing János str. Bercsényi M. nr. 11 Horváth Mihály str. Választó nr. 53 Hovarcsok Lajos str. Választó nr. 21 Hubert Antal str. Fáczán nr. 4 Ignátz József str. Deák Ferenc nr. 11 Jankovits István str. Lövész nr. 5 Jankura Ferenc str. Közép nr. 22 Jáhn Antal str. Mihály nr. 42 Özv. Jung Antalné str. Fürj nr. 2 Jung Testvérek str. Deák Ferenc nr. 2 Kaiser Antal str. Borona nr. 34 Kakas Mihály str. Kossuth nr. 58 Katona Lajos str. Leiningen nr. 9 Katzelhoffer József str. Kasza nr. 34 Kaupert Ádám str. Deák Ferenc nr. 30 Kállay Nándor str. Kossuth nr. 26 Kálmán József str. Kasza nr. 9 Kemény Bernát Béláné str. Hunyadi nr. 3 Kencse Józsefné str. Angyal nr. 29 Kimpián Péter piața Bocskai nr. 3 Kirsch János str. Radnai nr. 20 Kiss József str. Schweidel nr. 16 Kiss Ferenc str. Zsófia nr. 9 Kiss Károly str. Gyár nr. 1/a Kiss Pál str. Fejsze nr. 7 Klein József str. Petőfi. Knie Károly str. Kazinczy. Kohlhammer Ferenc str. Deák Ferenc nr. 24 Koncsek Lajos piața Boros Béni nr. 16 Kondorosi Mihály str. Hunyadi nr. 6 Kosek Lajos str. Széchenyi nr. 9 Krausz Károly str. Rákóczy nr. 20 Krizsán Dezső str. Sarló nr. 5 Krizsán Péter str. Választó nr. 21/a, Landauer Sámuel str. Salacz nr. 1 Langecker Károly str. Vörösmarty nr. 2 Ifj. Leitner Jánosné str. Csernovics nr. 29 Lőrincz Lajos str. Orczy nr. 6 Luck Áron str. Tököly Imre nr. Márián Pál str. Weitzer nr. 2 Markovits Mihályné str. György nr. 28 Markovics Simon str. Miklós nr. 66 Marzsinyán Lázár str. Határ nr. 5 Márton György str. Széchenyi nr. 9 Márton János str. Boczkó nr. 8 Medek Ferenc Hugó str. Kapa nr. 7 Mihalek Ferenc str. Demeter nr. 128 Mócz Péter str. Batthyány nr. 30 Molnár József str. Hunyadi nr. 3 Molnár László str. Boczkó nr. 1 Molnár Mihály str. Ilona nr. 10 Moravcsek József str. Fáczán nr. 2 Münz Ignác str. Petőfi nr. 1 Münz Mór piața Bocskay nr. 5 Nagy István str. Petőfi nr. 11 Neisz József str. Legelősor 18 Nyáry András str. Forray nr. 8 Nyiri Csatár str. Veitzer János nr. 2 Ollár Jusztin piața Szabadság nr. 14 Orosz János str. Csernovits P. nr. 1 Palóczy János str. Mihály nr. 34 Panyitzki I. str. Aranykéz nr. 8 Papp János str. Fejsze nr. 10 Papp Sándor piața Hal nr. 22 Papszt Rezső str. Választó nr. 38 Pardy Vilmos piața Tököly nr. 6/a Paulik András str. Orczy. Pág Miklós str. Wesselényi nr. 48 Pászthy Tibor str. Bercsényi M. nr. 23 Pente Lajos str. Kossuth nr. 22 Polyáky Mihály str. Rákóczi nr. 15 Popeszku Patrik str. Fejsze nr. 45 Popovits Tódor str. Deák Ferenc nr. 11/12 Poszt Antal piața Tököly nr. 7 Pothof Ádám str. Angyal nr. 22 Princ Jakab str. Chorin Áron nr. 2, Reich Herman str. Szt. Pál nr. 3 Renner József str. Deák Feren nr. 42 Rennyé Jakab str. Borona nr. 42 Réder Jakab str. Bercsényi Miklós Rogneán Ferenc str. Kossuth nr. 30 Rózsahegyi István str. Rákóczi nr. 16 Schelb Mátyás str. Kosár nr. 8 Schelb Vilmos str. Gyár nr. 8/a Scherfer Hermann str. Szent Pál nr. 1 Schmalcz József str. Wesselényi nr. 53 Schmidt Ferenc str. Fácán nr. 2 Schmidt János str. Pécskai nr. 6 Özv. Schőn Mártonné str. Mikes K. nr. 8 Schropp Róbert str. Kapa nr. 2 Schröder Mihály str. Batthyány nr. 17 Sigra Ignác str. Bercsényi Miklós Schink Antal str. Csiky Gergely nr. 14 Selymes Mihály str. Deák Ferenc nr. 24 Stefáni György piața Tököly nr. 8 Stuber István str. Radnai-ut 15 Süveges József str. Wesselényi nr. 47 Szablóczky Kálmán piața Süveg. Szántó Imre str. Damjanich nr. 5 Szerinka Vilmos piața Szabadság nr. 15 Szilvásy Henrik str. Weitzer János nr. 19 Ifj. Szirbik János str. Kismolnár nr. 2 Szuhanek Antal str. Radnal nr. 9 Tamás János str. Tököly Imre nr. 3 Todoreszku Mihály str. Miksa nr. 1 Tóth Ferenc str. Fejsze nr. 1 Tóth László str. Magyar nr. 2 Tóth Mátyás str. Weitzer János nr. 20 Török Károly str. Lázár Vilmos nr. 8 Tremmer Márton piața Bocskai nr. 4 Trifunácz Miklós str. Kosár. Ursz Mihály str. Fejsze nr. 30 Usztohál Nándor str. Demeter nr. 54 Varga Gyula piața Boros Béni nr. 19 Várhol László str. Kazinczy nr. 1 Vedres Józsefné str. Radnai nr. 21 Végh Gyuláné str. Dessewffy nr. 7–8 Viday Márton str. Weitzer János nr. 5–6 Vince Péter str. Trombita nr. 33, Wogel János str. Csíki Gergely nr. 17 Wagner István str. Nagyváradi nr. 3 Waltrich Ignác str. Demeter nr. 80 Weisz Ignác str. Csernovics Péter nr. 6 Weisz János str. Mikes Kelemen nr. 20 Weisz Márton str. Deák Ferenc nr. 9 Wolf János str. Zrínyi. Wolf György str. Deák Ferenc nr. 23 Zachalka József str. Szarvas nr. 3 Zimmermann János str. Péter nr. 2 Zsán Lajos piața Szabadság nr. 22 Zsuráfi Sándor str. Vécsey nr. 11 

Fabrici de bomboane, lichioruri şi rom Beck József str. Forray nr. 2/b Özv. Bing Edéné és Bing János B-dul József főherceg nr. 5 Nyári Testvérek str. Salacz nr. 2 Weisz Mór és Fiai str. Tabajdi nr. 

Producători de bomboane Anasztáz János str. Csutora nr. 2 Dávidovits Lipót str. Rákóczi nr. 14 Kiss Miklós str. Árok nr. 10 Kreinszki Mihály str. Péter nr. 3 Krisztovits Radován str. Angyal nr. 3 Kodreán Györgyné str. Aranykéz nr. 16 Reszeb Demeter str. Varjassy nr. 13 Stefzsche Anton str. Csatorna nr. 2 

Cofetari Dimon Antal str. Árok nr. 8 Dirnbeck György str. Trombita nr. 25 Matzky Károly piața Andrássy (Palatul Neuman) și str. Forray nr. 1 Mihályi Gyula str. Deák Ferenc nr. 32 Varga N. András, urmașul lui piața Szabadság nr. 21 și str. Forray nr. 1 Wild Ferenc Boros Béni nr. 1 Wollfmann József str. Lujza nr. 1 

Meşteri acoperişuri şi operatori ţiglărie Klaity Dusán str. Angyal nr. 24 Komor József str. Új nr. 8 Kuzmann Illés É. str. Választó. Mittner József B. str. Választó nr. 17 Petrán Illés str. Válásztó nr. 14 Stiller Jenő str. Csernovits Péter nr. 12 Ungureán Lajos str. Óvár nr. 1 Wandracsek Károly S. str. Választó nr. 62 

Cizmari Adamik József str. Szent István nr. 9 Adusz Berti str. Kossuth nr. 20 Ament János str. Kapa nr. 40 Babóczay József str. Fejsze nr. 1 Id. Bartlenszky József piața Boros Béni nr. 26 Bosnyák József str. Illés nr. 16 Brandt Mihály str. Lahner nr. 1 Bulyáky Mihályné str. Rákóczy nr. 18 Burnácz Mihály str. Csorda nr. 34 Burnácz Demeter str. Radnai nr. 13 Czibula Mihály str. Sarló nr. 48 Czirmer József str. Kasza nr. 13 Dandi János str. Kasza nr. 12 Dobrovszky Antal G. str. Temető nr. 4 Ékes Imre str. Illés nr. 78/a Fejes János str. Kasza nr. 13 Földi Imre str. Illés nr. 69 Földi István B. str. Választó nr. 27 Gergely Ferenc ifj. str. Sarló nr. 6 Gid Samu str. Választó nr. 20 Gid Sándor str. Tököly Imre nr. Gid Tivadar str. Sarló nr. 6 Göncző András ifj. str. Vécsey nr. 2 Göncző András legifj. str. Schweidel nr. 11 Göncző Ferenc str. Vécsei nr. 9 Halga János str. Erzsébet nr. 11 Harangozó Péter str. Batthyány nr. 37 Hegedűs Mihály str. Közép nr. 3 Hegedűs Mihályné str. Deák Ferenc nr. 14 Hegyi Imre str. Demeter nr. 68 Hegyi István str. Kasza nr. 13 Hell Frigyes str. György nr. 104 Horváth Lajos str. Radnai-ut 4 Horváth Miklós str. Demeter nr. 44/a Jankura János str. Erdélyi-ut 11, Jankura Sándor str. Sarló nr. 56 Kaiser Antal str. Borona nr. 38 Karcagi Sándor str. Kasza nr. 53 Kádár Demeter str. Teleky nr. 20 Kimpián Péter str. Határ nr. Koncsek András str. Pöltemberg nr. 14. Koncsek Gerge y piața Boros Béni nr. 16 Koncsek Jakab str. Edelspacher nr. la Koncsek Károly str. Virág nr. 23 Koncsek Lajos piața Boros Béni nr. 16 Kósa Antal str. Illés nr. 94 Krécz János str. Kossuth nr. 35 Krizsán István str. Választó nr. Krizsán János str. Csiky Gergely nr. 10a Krizsán Péter str. Választó nr. Krizsán Dezső str. Sarló nr. 55 Krizsán Tamás str. Illés nr. 111 Kulcsár Lajos str. Illés nr. 83 Kundicz József str. Sarló nr. 3 Lengyel Ferenc E. str. Választó nr. 34 Lengyel György str. Demeter nr. 32 Lengyel János str. Demeter nr. 62 Lengyel Péter E. str. Választó nr. 3 Lorch Mátyás str. Fatelep 22 Lőrinczi Mihály str. Kassa nr. 39 Lukács Bálint E. str. Választó nr. 37 Lump Jakab B-dul Erzsébet nr. 7 Markovics Mihály str. György nr. 27 Markovich Miklós str. Kápolna nr. 5 Matyók Pál str. Vécsey nr. 3 Márton Jánosné str. Magyar nr. 9 Medgyesi István str. Illés nr. 111 Medve Imre str. Lövész nr. 2 Melics István str. György nr. 22b Melik János id., str. Demeter nr. 54 Kelik János ifj., E. str. Válásztó Molnár László piața Arpád nr. 4 Muzslay Imre E. str. Választó nr. 8 Nitics Száva str. Demeter nr. 89 Palotay Mihály piața Szabadság nr. 10 Pasku Száva str. Flórián nr. 8 Pataki Ferenc str. Választó nr. 53 Perv Tivadar str. Fejsze nr. 5, Pin nr. Antal str. Demeter nr. 79 Popa Flóra (Gai) Popovics József E. str. Választó nr. 71 Puskel János str. Választó nr. 41 Rácz Károly str. Erzsébet nr. 6 Rucsek György str. Kasza nr. 10b Seiczner Sándor str. Lázár Vilmos nr. 3 Sonkovits János str. Kápolna nr. 21 Stark Sándor str. Fejsze nr. 5 Szabó Dávid str. Sarló nr. 55 Szabó György S. str. Választó nr. 21 Szász Pál str. Kossuth nr. 38 Szentes Antal str. Demeter nr. 41 Szélpál Gáspár str. Aranykéz nr. 14 Szivolics János str. Tabajdy K. nr. 1 Szklenár György str. Borona nr. 45 Sztojku Vikentie str. Sarló nr. 56 Szuszán Konstantin B-dul József főh. nr. 6 Szücs István str. Szeglet nr. 17 Szűcs Károly S. str. Választó nr. 55 Takács Ignácné str. Trombita nr. 15 Tanaszku István str. Mikes Kelemen nr. 1 Tausch József str. Sarló nr. 54 Táfrov József str. Schweidel nr. 2 Táfrov Sebestyén str. Pécskai nr. 11 Till József str. Kasza nr. 36 Todoreszku Mihály str. Zsófia nr. 9 Tóth István str. Batthyány nr. 9 Tóth József E. str. Választó nr. 11 Triton Nika str. Bercsényi Miklós Tuka János str. Kossuth nr. 48 Undi Antal str. Kasza nr. 47 Undi Ferenc str. Kasza nr. 53 Velcs János str. Legelősor 14 Vidák Pál str. Kasza nr. 3 Vuk Athanáz str. Demeter nr. 104 Wintoch Sándor József str. Radnai-ut 20 Zelemjánszky Mihály str. Pécskai nr. 9 Zombori Lázár piața Szabadság nr. 22 

Producători de curele Fock Mária str. Weitzer nr. 6 Lőwy Emma piața Szabadság nr. 11, Neustadt Róza és Herczog Laura str. Salacz nr. 1 Pilcz Irma str. Deák Ferenc nr. 30 

Producători de cutii Sárosi Istvánné str. Szekeres nr. 2 Schattelesz Fülöp str. Forray nr. 8 

Fabricanţi de oţet Altmann Ede str. Wesselényi nr. 48 Riesz Mór és fia piața Boros Béni nr. 12 Tedeschi Viktor piața Szabadság nr. 13 Weisz Mór és fiai str. Tabajdy nr. 2 

Tehnician electrotehnică Tivadar Sándor str. Alsómarospart nr. 4 

Reparatori umbrele Goldstein Katalin piața Szabadság nr. 21 Kohn Hermann str. Forray nr. 4 Schwartz Adolfné Özv., str. Határ nr. 17 

Strungari Binder Károly str. Weitzer nr. 12 Fock Gábor str. Weitzer nr. 6 Hafner Péter str. Vilmos nr. 3 Havetics János B-dul József főh. nr. 8 Helmy Ádám piața Szabadság nr. 8 Jäger József str. Mikes Kelemen nr. 11 Manics Flórián piața Kelemen nr. 6 Ruhm Bálint str. Demeter nr. 89 Rusz Pál str. Fejsze nr. 1a Steiner S. Sándor str. Szt.-Péter 5 Takács Benő piața Szabadság nr. 11 Varga János Winterkorn János str. Aranykéz nr. 7 Zavadovits János str. Kápolna nr. 16 

Zidari, arhitecţi şi antreprenori în construcţii Asociaţia arădeană a zidarilor şi dulghe- rilor Babócs István B-dul Erzsébet nr. 32 Bachner Miklós str. Demeter nr. 47 Bozsik Ernő B. str. Választó nr. 22 Csépai István str. Flórián nr. 5 Csobán Tivadar és Tsa str. Deák F. nr. 34, Danszky Lajos str. Ilona nr. 2 Fábián József str. Deák Ferenc nr. 25 Fenyves Károly Fodor és Reisinger B-dul József főh. nr. 12 Frick József str. Heim Domonkos nr. 3 Gábor András B-dul Erzsébet nr. 13 Giller Ferenc str. Választó nr. 35 Groszmug János str. Illés nr. 73 Halmai Andor B-dul József főh. nr. 10 Horváth József str. Bercsényi Miklós Kádár és Böhm str. Kossuth nr. 68 Kállay Ernő str. Kossuth nr. 26 Kállay Nándor ifj. str. Kossuth nr. 27 Kondorossy Kálmán str. Batthyány nr. 28 Kuntzl Ernő str. Kossuth nr. 20 Lesch Lajos str. Thököly Imre nr. 22 Maszni János piața Andrássy nr. 8 Mihályi Illés str. Aulich nr. 19 Pfeiffer Sándor str. Török Gábor nr. 2 Pepoli és Eberlein str. Kasza nr. 45 Probst Mihály str. Ferdinánd nr. 1a Román József str. Török Ignác nr. 18 Román Róbert str. Közép nr. 25 Rozvány Pál str. Zrínyi nr. 4 Schmidt Lajos str. Közép nr. 12 Steiner József str. Szent László nr. 7 Szappanos Lajos str. Schweidl J. nr. 2/3 Szántay Lajos str. Aulich Lajos nr. 1 Tabakovits Emil str. Heim Domokos nr. 2 Vollák József és Tsai B-dul Erzsébet nr. 59 

Turnători în fier şi minereu Societatea arădeană pe acţiuni de indus- trializare a fierului str. Mikes Kele- men Hendl Ödön str. Kossuth nr. 47 Hőnig Frigyes str. Rákóczi nr. 28 Román Vilmos str. Kapa Rudkovszky Ferenc str. Kis Ernő nr. 5 Solymos Testvérek str. Kölcsey nr. 9 Weitzer-féle waggongyár str. Pécskai 

Operator anvelopare în lemn Avram Mihály str. Illés nr. 124

Sculptori în lemn Ábrahám József S. str. Határ nr. 9 Fülöp Béla str. Páter nr. 2 Markovits József str. Mikes Kelemen nr. 52 Sztraszky István str. Kápolna nr. 3 

Olari Hammer János str. Mikes Kelemen. Huszti Lajos str. Virág nr. 14 Konstantin Imréné és Tsa Kun András str. Magyar nr. 5 Zacharie János str. Fejsze nr. 1/a 

Fabricant seringi Hőnig Frigyes str. Rákóczi nr. 22 

Fabrică de produse din metal şi nichelări Kohn József str. Batthyány nr. 32 

Turnătorie metale Ifj. Magyary Ferenc (inginer diplomat) str. Zrínyi nr. 6 

Tehnicieni lustruire Mandl Ferenc str. Boczkó nr. 11 Moldován Béla str. Edelspacher nr. 7 Thomay Pál str. Kossuth nr. 2 

Producător de glazură Braun N. Antal piața Boros Béni nr. 7 

Fotografi Balassa Ernőné str. Weitzer nr. 2 Kinaszt János str. Bercsényi Miklós Kalmár J. piața Szabadság nr. 16 Klein Aladár piața Andrássy nr. 8 Kossák József, urmașul lui str. Weitzer J. nr. 3 Özv. Mannheim Zsigmondné piața Bocskay nr. 3 Ravasz Imre piața Andrássy nr. 15 Rutkai Fülöp str. Atzél Péter nr. 2 Urai Zoltán str. Forray nr. 1 Weisz Hugó piața Andrássy nr. 16 

Croitorii pentru bărbaţi Adamovits Dragutin str. Aranykéz nr. 22, Árvay József str. Széchenyi nr. 2 Balla Simon str. Weseelényi nr. 43 Basztián József str. Weitzer János nr. Bátorfy Imre str. Deák Ferenc nr. 42 Belgya Pál S. str. Választó nr. 24 Bogdán Miklós str. Trombita nr. 18 Boka Kálmán ifj. str. Eötvós nr. 1 Bonka György str. Pécskai-ut 6 Bonta N. str. Pécskai-ut 6 Bozsidár Miklós str. Határ nr. 4 Bozsi k János piața Szabadság nr. 12 Braun Bernát str. Bercsényi Miklós nr. 1 Braun János, urmașul lui str. Salacz Czeppert János str. Batthyány nr. 15 Cziráky Alajos str. Tabajdy nr. 1 Dehelán György str. Illés nr. 10 Dengelegy Ferenc str. Zrínyi nr. Dermencsin Antal str. Deák Ferenc. Dokupil Ferenc str. Borona nr. 1 Dudás Imre str. Csernovics Péter nr. 4 Engel Bernát str. Deák Ferenc. Fábián Sándor str. Széchenyi. Fekete Árpád E. str. Választó nr. 38 Ferencz Áron piața Szabadság nr. 17 Frank Leó piața Andrássy nr. 9 Garai és Tsa str. Salacz nr. 2 Gárdia Lajos str. Csatorna nr. 3/a Gepert János str. Forray nr. 2 Georgiades József str. Luther Márton Goldner Mór str. Karolina nr. 3 Goldstein Berta str. Rákóczi nr. 20 Grünfelder János str. Vécsei nr. 4 Hangay M. B-dul József főherceg nr. 8 Hauszler János str. Választó nr. 32/c Herzfeld Gyula str. Árpád nr. 1 Herman János str. Kazinci nr. 9 Hetessy István str. Nagyváradi nr. 10 Hirsch Antal piața Szabadság nr. 18 Hoits Lajos str. Pécskai nr. 1/1. Holländer Illés str. Batthyányi nr. 21 Holleiter Ferenc piața Boros Béni nr. 29 Holtzer József str. Vörösmarty nr. 1 Horacsek V. str. Wesselényi nr. 43, Hubert Ferenc S. str. Bercsényi Miklós u. 6 Hunyadi Mátyás str. Kossuth nr. 64 Özv. Inokai Tóth Lajosné Palatul Neuman Jakabffy és Tsa Palatul Minoriților Joszif Miklós str. Deák Ferenc Kadinszky Gáspár str. György nr. 46 Kadinszky János str. Magyar nr. 21 Karácsonyi Márton str. Weitzer János Karpelesz Zsigmond str. Weitzer János Katona László Piaţa Szabadság nr. 1 Kádár István str. Salacz nr. 2 Kiss Sándor str. Leiningen nr. 7 Klaváts F. str. Perényi nr. 4 Klár Lajos str. Tabajdu Klein Adolf str. Bercsényi Miklós nr. 15 Knecht Vilmos Piaţa Árpád nr. 5 Kocsis Erzsébet str. Kápolna nr. 14 Kocsis Pál str. Görbe nr. 1 Kohut Ferencz str. Dessewffy nr. 7 Kosminszky Károly Piaţa Szabadság nr. 7 Kovács Miklós str. Bercsényi M. nr. 3 Köteles János str. Mocsár nr. 2 Kremmmer Antal str. Magyar nr. 23 Krunzel József str. Rákóczi nr. 18 Lilienberg Gyula str. Teleky Lingsch Jakab str. Kápolna Luppert János str. Aranykéz nr. 1 Mandl Ignácz str. Chorin Áron nr. 2 Madarász József str. Maros nr. 3 Martics és Pák Piaţa Andrássy nr. 8 Martini János str. Hunyadi Mayer Ferenc str. Sárosy nr. 1 Mayer József str. Mikes Kelemen nr. 49 Mayer Lajos Piaţa Bocskay nr. 3 Martini Lipót Piaţa Tököly Márton Herman str. Vadászkürt nr. 7 Márton Jakab str. Simonyi nr. 1 Meisl Ádám str. Aulich Lajos nr. 17 Meissl Ármin Piaţa Andrássy nr. 8 Menczer Márton str. Petőfi nr. 7 Mitron Tódor str. Angyal nr. 2, Moskovitz Zsigmond str. Vörösmarty Mózes János str. Trombita nr. 9 Nemes Géza Károly str. Török nr. 6/a Pasch Vencel Piaţa Kelemen nr. 6 Papp Lajos str. Csiky Gergely nr. 19 Pálfy Sándor str. Kossuth nr. 40 Pick Samu str. Kápolna nr. 5 Pollák Ármin str. Petőfi nr. 11 Printz Jakab str. Asztalos Sándor nr. 2 Potin János str. Mikes Kelemen nr. 17 Rácz István str. Mikes Kelemen nr. 26 Román György str. Kossuth nr. 49 Rosenberg N. Ferenc str. Vörösmarty Rosenberg Herman Piaţa Szabadság nr. 16 Rubinstein Géza str. Forray. Schäffer Henrik Piaţa Andrássy Schmiedt Manó str. Weitzer János nr. 15 Schneider János str. Lázár Vilmos Schneider József str. Vendel nr. 3 Schwartz Fridolin str. Deák F. nr. 14 Simon Imre str. Kápolna nr. 8 Singer Lázár Piaţa Andrássy nr. 20 Steingenberger Vilmos Piaţa Andrássy nr. 18 Stein József str. Kasza nr. 32 Stern A Piaţa Boros Béni nr. 2 Sugár József Piaţa Andrássy nr. 20 Szabó Gábor Piaţa Süveg nr. 5 Szatrán János str. Aulich Lajos nr. 7 Szetczer Erzsébet Piaţa Tököly nr. 2 Szimán Ignác B-dulJózsef főh.nr. 14 Sztranda József str. Bercsényi M. nr. 13 Szukop János str. Kölcsey nr. 6 Taglicht Gyula str. Weitzer nr. 15 Todorovits György str. Trombita nr. 14 Tóth Ferenc B-dulJózsef főhercegnr. 2 Tóth Samu Piaţa Tököly nr. 2 Unterstein Mihály str. Vécsei nr. 12 Valentiny Endre str. Fábián nr. 2 Valentiny József str. Pöltenberg nr. 5 Valentiny József ifj., str. Deák F. nr. 30 Valentiny Lajos str. Szent Pál nr. 3, Varga Árpád str. Forray nr. 7 Weinberger Árpád str. Forray nr. 7 Weinberger Testvérek str. Hunyadi Wilheim Jakab Piaţa Andrássy nr. 17 Wolster Izsó str. Csernovics nr. 1 Zab Lászlóné (Gai) 

Pieptenari Müller János str. Mikes Kelemen nr. 21 Riedl Edéné id. str. Nagy Sándor nr. 8 

Saloane coafură F. Langer Fanny Palatul Neuman Steiner Henrikné str. Halász nr. 14 

Producător soluţie de igienizare dantură Nadler Lajos str. Varjassy József nr. 12 

Curăţătorii de pete Eberstarck Fülöp str. Rákóczi nr. 14 Fried Sámuel str. Weitzer nr. 21 Müller József és fia str. Thököly Imre nr. 30 Teitelbaum Ede Piaţa Hal nr. 8 

Antreprenor lucrări drumuri şi terenuri Kemény Manó str. Batthyány nr. 32 

Mecanici Armatzki János str. Szerb nr. 36 Borsi József str. Trombita nr. 23 Fekete Bálint str. Révai nr. 5 Weisz János str. Batthány nr. 31 

Lăcătuşi de maşini Assael Jakab Fiai Piaţa Andrássy nr. 17 Hendl Ödön str. Kossuth nr. 47 Vesper Oszvald str. Demeter nr. 

Turnători în ghips Ferarin Domonkos str. Darányi János Wagner Károlyné özv., str. Csiky G. 

Năsturari şi garniturieri Fuchs Adolf Piaţa Szabadság nr. 17 Mertl Cecília str. Flórián nr. 2/a Piláth Ferencné özv. Piaţa Andrássy nr. 17, Seiler Bertalan str. Weitzer nr. 13 

Băi cu abur şi băi orăşeneşti cu vane „Diana” str. Thököly Imre „Katalin” (dr. Opre Péter) Piaţa Tököly nr. 1 „Maros” (Simay István) str. Petőfi nr. 7/b „Neptun” (băile sezioniere Mureș) „Vasfürdő” (Szathmáry L.) Piaţa Árpád nr. 2 

Gatere acţionate cu abur Fabrica arădeană de gatere S.A. str. Radnai nr. 2 Laendler Aladár Piaţa Boros Béni 

Mori cu abur Neuman Testvérek Arad-Gai Saeckl W Antal str. Fa nr. 1 Szegő Sándor str. Demeter nr. 42/a Széchenyi-gőzmalom Piaţa Boros B. nr. 26 Tittizer és Matyók G str. Templom nr. 49 

Matlasator şi plisator Kopetkó Károly ifj. str. Weitzer nr. 2 

Turnător clopote Hőnig Frigyes str. Rákóczi nr. 28 

Împletitori ciorapi Braun Ignáczné str. Rákóczi nr. 10 Első  aradi     harisnyakötöde    Piaţa Andrássy- tér 22 Ecker Fülöp str. Thököly Imre. Fischer Miksáné Piaţa Andrássy nr. 20 Helfer Ferenc str. Thököly Imre nr. 30 Klein Ignác str. Lázár Vilmos. Krigleder Vilmosné str. Deák Fer nr. 11/12 Kugel Regina Piaţa Bocskai nr. 1 Molnár Kálmánné str. Kasza. Stern József B-dulJózsef főhercegnr. 11 Szálassy Aladár str. Forray. 

Măcelari Argyelán Ferencz str. Kasza nr. 8 Balogh Mihály str. Sarló nr. 13 Baráth László str. Eötvös nr. 21, Biraucz György str. Deák Ferenc nr. 2 Blaboli és Neczkó str. Borona nr. 50 Bogdán György str. Vadászkürt nr. 2 Boka Károly str. Simonyi nr. 1 Buchauer Fábián str. Illés nr. 60 Buday Mihály Piaţa Boros Béni nr. 8 Csokány Ernő S. str. Határ nr. 21 Denczig Béla kisk. str. Radnai nr. 4 Dégen Koszta str. Csutora Dohány Piros Piaţa Tököly nr. 7 Dombi János B-dul József főhercegnr. 12 și str. Varjassy nr. 22 Döme Lajos str. Leiningen nr. 6 Éhek István str. Szt-Péter 6 Farkas János Piaţa Tököly nr. 8 Feichthaller Mártonné özv. str. Thököly Fekete Sándor Piaţa Árpád nr. 4 Ferdinánd Szvetozár str. Trombita nr. 4 Fischer Adolf Piaţa Boros Béni tér 6 Fischer Samu str. Hunyadi nr. 3 Freisinger Lénárd, str. Sarló u. 13. Gábor József str. Thököly Imre. Gábor György str. Thököly Imre. Glück Károly és Testv. Piaţa Szabads. nr. 11 Gutier Rezső str. Kápolna nr. 8 Henegár György str. Szt.-István nr. 7 Hofstetter Györgyné str. Fejsze nr. 44 Holczer János str. Fácán nr. 1 István Antal str. Csutora. Joó Károlyné str. Angyal nr. 21 Juszt Ádám str. Kossuth nr. 35 Jozanov Prebó str. Forray nr. 7 Kelemen Pál str. Fábián nr. 12 Kiss László str. Széchenyl nr. 1 Koch Mór Piaţa Szabadság Koch Samu str. Hunyadi nr. 1 Koncz István Piaţa Hal Kovács Máté str. Fábián nr. 1 Kozák József str. Hunyadi nr. 4 Kruppa Károly str. Kossuth nr. 10 Lénárt András Piaţa Szabadság nr. 13 Lipován Péterné S. str. Határ nr. 21 Marx János str. Hunyadi nr. 6, Mányi M és Társa B-dul József főherceg nr. 12 Morschl György str. Legelősor 18 Murg György (Gai) str. Templom nr. 54 Nyeczkov Antal str. Szt. Péter 7 Papp István str. Koszorú nr. 2 Pataki Ármin str. Kossuth nr. 66 Pál Lajos str. Sarló nr. 1 Popovics Koszta str. Virág nr. 9 Pribán Miklós str. Mikes Kelemen Prokopetz József Piaţa Andrássy nr. 14 Prokopetz József str. Eötvös nr. 11 Rácz János Sebestyén str. Kazinczy nr. 1 Rum Márton str. Magyar nr. 1 Sári Ferenc str. Hunyadi nr. 3 Schneider Ferenc str. Nagyváradi nr. 10 Sváb Karoly str. Sarló. Simandán György str. Flórián nr. 13 Skriba Antalné str. Angyal nr. 1 Sonkovits Demeterné őzv. str. Angyal nr. 24 Stefán János str. Csiky Gergely nr. 4 Steinbrecher János str. Teleky nr. 14 Sztojákovits Milán str. Forray nr. 2 Szabados Gyula Piaţa Boros Béni nr. 15 Szabó Györgyné str. Mikes Kelemen nr. 7 Szida Lázár str. Weitzer nr. 2 Tschenka Ágoston str. Deák Ferenc nr. 10 Vank Károly str. Sarló nr. 40 Záray Géza Piaţa Andrássy nr. 18 Zurek Károly Piaţa Tököly nr. 8 

Institutul de apă rece Posch Károly str. Deák Ferenc nr. 2 

Broderii Grünberger R (Tisch Mnr.) str. Weitzer nr. 3 Klein Sándor str. Forray nr. 7 Müller J. és Fia str. Forray Széll József Piaţa Szabadság nr. 12 

Antreprenor afişaje Ceiler és Glück str. Weitzer János nr. 8 

Reparaţii maşini de scris Ziffer és Molnár Piaţa Szabadságtér 16

Pălărieri Bittenbinder Konrád str. Deák F. nr. 42 Eberlein József str. Görbe nr. 11 Eberlein Ferenc str. Radnai nr. 18 Mály Albert Piaţa Boros Béni nr. 8 Mányitz János str. Hunyadi nr. 2 Szuhanek Lajos str. Radnai nr. 10/a 

Operatori cantine Bozsidár Szvetozár Arad Cetate Gruber Lajos cazarma honvezilor husari Lefhovits Náthán cazarma comună a husarilor Wittenberger Ármin Fabrica de vagoane 

Producători de troiţe Csóky János str. Deák Ferenc nr. 14 Demelle Ignác Piaţa Andrássy nr. 8 Stiasznyi József Piaţa Andrássy nr. 4 

Dogari Amtmann Mihály B. str. Választó nr. 3 Bayer József str. Illés nr. 39 Berger Ferenc str. Bockó nr. 13 Berta Ignácz str. Szekeres nr. 3 Drensz Mihály str. Thököly Imre nr. 22 Gartner Hermann ifj., str. Wesselényi nr. 1 Gartner Lipót str. Bem nr. 2 Goldschmidt Mihály Piaţa Boros Béni nr. 23 Grünwald Ferenc str. Magyar nr. 25 Helik József str. Miklós nr. 63 Luffer Antal ifj., str. Mikes Kelemen Wagner Antal str. Radnai út 20 

Meşteri ornatori şi producători de carpete Berán Antal és fia (Béla) str. Forray nr. 6 Csizmás Mihály str. Akác nr. 17 Dániel Dávid str. Hunyadi nr. 6 Dulka György str. Illés nr. 49 Edl Lőrinc Piaţa Andrássy nr. 6 Flaschner György str. Atzél Péter nr. 3 Frank István str. Deák Ferenc nr. 33/34 Lengyel Lőrinc Piaţa Andrássy tér 21, Molnár György str. Rákóczy nr. 19 Pávek István str. Deák Ferenc nr. 24 Politzer Ignác Piaţa Szabadság nr. 3 Reiner Gyula str. Lázár Vilmos Reinhart Fülöp Piaţa Andrássy nr. 17 Rosmanith Albert és Fia Piaţa Andrássy nr. 9 Schreier Jónás str. Határ nr. 1 Uhereczky Géza str. Vörösmarty nr. 3 Varga János str. Deák Ferenc Verbos Ádám fiai Piaţa Andrássy nr. 6 Weisz Farkasné str. Boczkó nr. 11 

Cafenele Abbázia (P-ţa Szabadság nr. 10) Kovács A. Baross (str. Weitzer nr. 2) Faber Herman Erdélyi (str. Szent Pál nr. 10) Fülöp Károly Fehér    Kereszt-Crucea   Albă    (Piaţa Andrássy nr. 12) Braun Gusztáv Fiume (Piaţa Szabadság nr. 16) Geller L Gally Ferenc Piaţa Boros Béni nr. 11 Hazám (str. Battyány nr. ) Havancsák J Hungária (Palatul Neuman) Pölzl Miksa Kaiser Lipót str. Deák Ferenc nr. 29 Iparkávéház-Cafeneaua industriilor (str. Szt.-Pál nr. 10) Koch Józsefené (str. Nagyváradi nr. 5) Központi-Central ( Piaţa Andrássy nr. 12) Rónai A. János Korona (Herceg G) Árpád nr. 2 Láng Ferencné str. Eötvös u. 18 Löwy Hermann str. Szt.-Pál nr. 1 Motor kávéház Piaţa Boros Béni nr. 16 Otthon-Acasă      (str.      Hunyadi) Grünwald S. Polgári kávéház-Cafeneaua cetăţenească str. Szt.-Pál nr. 18 Rákóczi (str. Boczkó nr. 2) Weisz Márton Schwarcz, Gáborné str. Szt.-Pál u. 13 Velence kávéház (str. Pécskai nr. 1) Lukács Sándor Vas (str. Deák Ferenc nr. 1.) Vass Mátyás Vasúti kávéház – Cafeneaua feroviară Calea Pécskai, Városi kávéház-Cafeneaua orăşenească (Clădirea teatrului.) Fürst J. 

Măsurări şi vânzări cafea Barra Etel Piaţa Tököly nr. 1 Csík Vincéné özv. str. Lázár Vilmos nr. 3 Francz Karolin str. Boczkó nr. 11 Gál Károlyné str. Zrínyi nr. 4/b Gáspár Jenőné str. Lázár Vilmos nr. 3 Horváth Gézáiné Piaţa Tököly nr. 8 Kovács Sándor Piaţa Tököly nr. 7 Maksay Lajos str. Rákóczi nr. 23 Moldován Illésné str. Forray nr. 7 Pavola Józsefné Piaţa Tököly nr. 1 Tar Jánosné str. Forray nr. 8 

Împletitori de perii Ditrich Domokos str. Bercsényi Miklós Dubcza Ferenc str. Weitzer János nr. 2 Egartner Ferenc és Fia Piaţa Szabadságtér 17 Hechtmann Márton str. Kossnth nr. 64 Kubát Antalné és Fia str. Weitzer János Kunszt József str. Aranykéz nr. 16 Szablóczky László Piaţa Szabadság nr. 9 Szánthó Romulus str. Darányi J nr. 5 Tapolcsányi Gyula (Palatul Neuman) 

Vopsitorii şi curăţătorii chimice Eckert Fülöp str. Asztalos Sándor nr. 6 Hermann Miklós str. Csernovits Péter nr. 19 Kuhl Mihály str. Aulich Lajos nr. 13 Meixner Sándor Piaţa Tököly nr. 1 Müller József és Fia str. Tököly Imre, B-dul József főherceg nr. 11 și str. Forray nr. 4 

Florării şi grădinari Balogh József str. Demeter nr. 3 Csavar Dániel str. Virágh nr. 30 Friedman Juliska str. Forray nr. Kadinszky Gáspár és Tsa Piaţa Andrássy nr. 13 Kollmann Villibaldné str. Közép nr. 20, Lacina Vencel str. Török Gábor nr. 7 Máthé Ferenc Piaţa Boros Béni nr. 11 Papp Samu Piaţa Tököly nr. 8 Pauzár Sándorné str. Weitzer nr. l9 Rutkay Dániel str. Varjassy nr. 7 Scherhag Testvérek Piaţa Andrássy nr. 18 Ötvös Péterné str. György nr. 32 Ungermann Józsefné str. Pöltenberg nr. 2 Vettorell Jánosné str. Trombita nr. 10 

Producători de mănuşi Albrecht Ágoston str. Salacz nr. 2 Szuppy Lajos Piaţa Andrássy nr. 20 

Hornari Kaltenhuber József str. Sechweidel József Özv. Riemer József str. Vadászkürt nr. 6 Özv. Szász Dénesné str. Kasza nr. 1/a Schmitzer Ferenc Walcher Ferencné str. Kinizsi nr. 1 

Cuţitari kisk. Náder Gyula și Oszkár Palatul Minoriţilor Turtueren Fülöp str. Asztalos Sándor nr. 10 

Producători de funii Hídvéghy Pál str. Nagyváradi nr. 4 Illés Sándor str. Kossuth nr. 2 Jalkóczy Alajos B-dul József föherceg nr. 11 Knitzky Ignác B-dul József főherceg. Kiss Ödön str. Kossuth nr. 18 Kovács Ferenc str. Kossuth nr. 2 Nádasi és Mészáros Piaţa Boros Béni nr. 2 Olasz Lajos str. Könyök nr. 2 Schamberger László str. Mikes Kelemen. Szilágyi Sándor Piaţa Boros Béni nr. 10 Szkorczár György str. Fejsze nr. 2 Tary Béla Piaţa Boros Béni nr. 10 Thomay Pál str. Kossuth nr. 2 

Hangii şi birtaşi Aichler Anna str. Dohány nr. 5 Andrássy Ferencné str. Sarló nr. 11, Balog Jakab str. Boczkó nr. 8 Barta Józsefné str. Fejsze nr. 26 Burger Jakab str. György nr. 108 Czirok József Piaţa Tököly nr. 4 Csungán Arzén str. Fejsze nr. Donawell Fülöp str. Fácán nr. 7 Fehér Lajos str. Sarló nr. 2 Fischer Nándor str. Kossuth nr. 13 Fister János (Makk alsó) str. Radnai nr. 11 Friedmann József str. Radnai nr. 2 Fritz József (Mókus) str. Választó nr. 16 Gruber Joachimné Piaţa Boros Béni tér 23 Gruber László str. Vásárállás 2 Grüner Gyula Piaţa Andrássy nr. 4 Hajdú József str. Kossuth nr. 39 Havancsák József (Hétvezér) Hídvéghi Pál Piaţa Boros Béni nr. 2 Gyurits, str. Magyar nr. 10 Keresztes János str. Nagyváradi nr. 4 Kocsis Ferenc str. Weitzer János nr. 7 Kohn József Piaţa Boros Béni nr. 8 Ifj. Krétz János str. Kápolna Molnár Albert str. György nr. 108 Nagy János str. Pécskai nr. 1 Nagy Mélykúti Mihályné str. Vas nr. 1 Papp Demeter str. Fejsze nr. 13 Papp Krisztina str. Kápolna nr. 8 Popper Károly str. Pécskai nr. 4 Régi Városház-pince Piaţa Szabadság nr. 16 Scheiber Lajos str. Pécskai nr. 2 Schliffert József str. Kapa nr. 1 Schmidţ János str. Pécskai nr. 3 Schneider Katalin str. Miksa nr. 1 Spádi Manó str. Pécskai nr. 12 Szabó György (3 csikó) str. Fábián nr. 1 Szekeres István str. Aulich Lajos nr. 20 Szinnyei Sándor str. Deák Ferenc nr. Ungureán János str. Leiningen nr. 1 Walenta András Piaţa Thököly tér 3 Wanacsek Mátyás Piaţa Boros Béni nr. 16 Zöldfa korcsma str. Varjassy nr. 2

Împletitori coşuri Faller Béla Piaţa Kelemen nr. 6 Hrizsovszky Ferenc str. Schweidel. Molnár Imre Piaţa Szabadság nr. 11 Redermacher József str. Kossuth nr. 64 Vörös Ferenc str. Forray nr. 5 

Fierari Arató Lájos str. Borona nr. 6 Balogh József str. Fejsze nr. 34 Basch József str. Kossuth nr. 15 Béládi Lajos str. Illés nr. 68 Boldizsár Szilárd Gai str. Templom nr. 43 Ehling Lajos str. Nádor Faur János S. str. Választó. Hídvéghy Pál str. Nagyváradi nr. 3 Illics Lajos str. Csalán Illics Sándor str. Csalán. Kohn Lajos str. Boczkó nr. 8 Kováts Ferenc str. Kossuth nr. 2 Kőműves Mihály str. Krivabara-düllő 2 Lucsán Tódor str. Pécskai nr. 9 Majoros János str. Fejsze nr. 30 Nagy Sándor (Gai) str. Templom nr. 43 Olasz Lajos str. Könyök nr. 2 Oroszi Károly str. Csutora nr. 28 Papp András (Gai) str. Templom nr. 43 Pfeiffer József str. Pécskai nr. 4 Rezik Albert (Gai) str. Templom nr. Scherer János str. Rákóczi nr. 15 Schreiber Ferenc str. Nádor nr. 4 Stern Zsigmond (Gai) str. Csorda nr. 15 Szelesty Sándor (Gai) Szepesi István Piaţa Boros Béni nr. 3 Szkorczár György str. Fejsze nr. 2 Timotity Izidor str. Csorda nr. 8 Trutza Péter str. Szerb nr. 38 Ujj Lajos str. Borona nr. 46 Werlein Ferenc str. Borona nr. 46 Zombori Gyula str. Kasza nr. 53 

Cioplitori în piatră Dolinay Szilárd str. Magyar. Frankné özv., Piaţa Boros Béni nr. 4, Mairovitz Emil str. Kossuth nr. 4 Savino Calvasina ut. str. Wesselényi nr. 33 Stark Vilmos B-dul József főhercegnr. 12 

Zidari, meşteri construcţii Angyal Szinay Károly str. Választó nr. 39 Adám Károly str. Demeter nr. 75 Bahner Miklós str. Demeter nr. 41 Balázs Péter B. str. Választó nr. 16 Bozsik Ernő B. str. Választó nr. 22 Berecz István str. Demeter nr. 43 Czenner Ágoston str. Kiskarika nr. 2 Danszky Lajos str. Ilona Dávid Péter Piaţa Süveg Fábián Vince str. Széchenyi nr. 1 Frick József str. Heim Domokos nr. 3 Gábor András és neje B-dul Erzsébet nr. 1 Gábor István str. Rákóczi nr. 6 Giller Ferenc E. str. Választó nr. 35 Groszmug János str. Illés nr. 73 Groszmug Albert str. Kasza nr. 33/a Gurka Antal str. Rákóczi nr. 23 Gyapjas Lajos str. Illés nr. 31 Heim Ferenc str. Ilona nr. 36 Horváth János str. Demeter nr. 75/a Horváth József str. Bercsényi Miklós Kállay Nándor ifj. str. Kossuth nr. 27 Kerekes Lajos str. Demeter nr. 65 Kohut Gábor str. Lahner nr. 12 Kővári Pál str. Ilona Linhart Ferenc Mihály Illés str. Deák Ferenc Mindszenti Lajos Mnelu László str. Demeter nr. 95 Nádra Mihály str. Lipót nr. 3 Nyiga György str. Trombita nr. 26 Ott János str. Új nr. 7 Pellegrini Dávid str. Simonyi nr. 11 Risztin Demeter str. Töltés nr. 8 Busz Károly str. Fejsze nr. 31 Sapp Ferenc Szabó Ágoston str. Magyar nr. 7 Szabó Sándor str. Fejsze nr. 45 Szerandán Miklós str. Csernovics nr. 13 Vándracsek Ignác str. Választó nr. 62, Weszely István str. Liget Weszely Károly str. Közép nr. 19 Zavada János str. Illés nr. 21/a Zetyik Károly str. Választó nr. 62 

Inscripţii în piatră Kállai Miksa str. Weitzer János nr. 

Tipografii de carte şi presă Institutul cu tiparniţe acţionate cu mo- toare pe gaz al Tipografiei Arădene S.A.: B-dul József főherceg nr. 12 Bloch Henrik Piaţa Andrássy nr. 18 Kalmár Nándor és Társai str. Lázár V. Kepich Zsigmond Palatul Neuman Nichin György és társai str. Deák F. nr. 20 Réthy Lipót és Fia Piaţa Andrássy nr. 9 Institutul tipografic al Eparhiei Române Weisz Félix str. Weitzer János nr. Zlinszky István és társa str. Deák F. nr. 2 

Legătorii carte Tipografia arădeană S.A. B-dul József főherceg nr. 22 Ardeleán Jusztin str. Weitzer nr. 17 Kosminszky Lipót str. Weitzer nr. 8 Mayerhoffer Adolf str. Weitzer nr. 2 Schäffer József Piaţa Andrássy Weiser Alajosné özv. Piaţa Szabadság nr. 3 Zlinszky István és társa str. Deák F. nr. 2 

Meşteri polizatori Borsos Fábián str. Simonyi nr. 12 Jelinek János str. József György nr. 15 Kisk. Náde Gyula és Oszkár Nemetz Kazimir str. Tököly Imre nr. 23. Potoczky József Piaţa Szabadság Recsky Antal Piaţa Szabadság nr. Spitz Antal str. Deák Fererenc nr. 10 Kisk. Szeltmann Károly str. Ilona nr. 23 Turtueren Fülöp str. Asztalos Sándor nr. 10 

Producători frângii Henrich Béla, str. Tököli Imre nr. 6 Lorencz Miklós str. Thököly Imre nr. 25/27, Mattuschek János Piaţa Andrássy nr. 8 Pozsár Imre str. Radnai nr. 11 Schuppán József str. Kasza nr. 39 

Fabrici de tricotaje Helfer Ferenc str. Halász nr. 40 Kosárszky József, str. Szét nr. 1 

Pietrari Botta Péter str. Illés nr. 5 Sztanity György str. Csernovics nr. 14 Sztanity Mátyás str. Csernovics nr. 14 Tischler Vazul str. Radnai nr. 24 Tornya Demeter str. Radnai nr. 24 

Foratori fântâni Medveczky János str. Trombita nr. 1 

Lăcătuşi Assael Jakab Fiai Piaţa Andrássy nr. 17 Balaton János str. Révay nr. 4 Balázs Antal Piaţa Boros Béni nr. 15 Balczer György str. Fejsze nr. 34 Balczer Béla str. Pöltenberg nr. 19 Barchel János str. Rákóczi nr. 3 Baksa József str. Wesselényi nr. 34 Burza és Permoser, str. Radnai nr. 23 Czigler I. str. Deák Ferenc nr. 38 Gártner Márkusz str. Rákóczi Gásza Károly str. Teleky nr. 6 Gerőcs Benjámin S. str. Választó nr. 12 Hammer Mór str. Vadászkürt nr. 8 Hammer Zsigmond Piaţa Boros Béni nr. 1 Hendl Ödön str. Kossuth nr. 45 Hopp Károly str. Széchényi nr. 5 Illés Sámuel Piaţa Boros Béni Juhász István str. Simonyi nr. 7 Kiss Ernő str. Szt. István nr. 9 Komjáthy István str. Vécsey nr. 6 Kovács Pál str. Magyar nr. 26 Ifj. Krebs József Piaţa Szabadság nr. 17 Lenkei Ferenc str. Közép nr. 12 Lengyel Gyula str. Szent Pál Ludig József str. Wesselényi nr. 1 Majer József B. str. Választó nr. 30, Müller E. str. Könyök Müller Ferancz str. Bockó nr. 10 Panker János str. Eötvös nr. Panker Ferenc Viktor str. Akác nr. 6 Polom István str. Töltés nr. 9 Schwartz József str. Vörösmarty nr. 3 Spanlang Jánosné str. Flórián nr. 6/c Steiner Jakab Piaţa Szabadság nr. 17 Stoll Béla str. Csernovics nr. 22 Szontagh Gusztáv str. Pécskai ut 17 Vulcu Maxim str. Miksa nr. 2–3 Weisz Jenő str. Szent Pál nr. 1 

Intermedieri imobiliare Lovas Károly Piaţa Tököly nr. 2 

Opticieni Kováts Lajos Piaţa Andrássy nr. 21 Kun József Piaţa Andrássy nr. 17 

Constructor de mori Säckl W. Antal str. Fa. 

Maseuri Mossbauer Róbert str. Forray nr. 8 Posch Károly str. Deák Ferenc nr. 2 Poleretzky Dániel str. Heim D. nr. 2 Ujváry Árpádné str. Lipót nr. 12 

Platformă şi depozit de marmură şi industrializare a lemnului Mairovitz Emil str. Deák Ferenc nr. 3 

Atelier reparaţii cântare Gartner Márk Piaţa Szabadság nr. 11 Hammer Zsigmond Piaţa Boros Béni nr. 1 

Producători de turtă dulce Bara Jánosné str. Rákóczinr. 15 Barthel Ernő str. Szent Pál nr. 6 Kallap Jánosné özv., str. Deák F. nr. 30 Krebsz Károly str. Rákóczi nr. 17 Oertl Károly str. Angyal u. 3 Weichelt Alfréd Piaţa Szentpéter nr. 6 Weichelt János str. Thököly Imre nr. 14 

Spălătorii şi călcătorii Baralovits Mihályné str. Hunyadi nr. 3, Berta Antal Piaţa Boros Béni nr. 3 Autringer Teréz str. Batthyányi nr. 30 Demetrovics István str. Miksa nr. 5 Fischer A. Lipótné str. Aulich Lajos nr. 2 Gáspár Alojza Piaţa Tököly nr. l Grósz Ferenc str. Deák Ferenc nr. 23 „Hófehérke” intézet str. Weitzer János. Kiss Józsefné Piaţa Andrássy tér 17 Láda Mihály str. Wesselényi nr. 47 Ludig János Piaţa Boros Béni nr. 4 Marksteiner Júlia str. Weitzer J. nr. 19 Morucz Tamás str. Hunyadi nr. 3 Nagy Józsefné str. Deák Ferenc nr. 24 Nádor Tódorné str. Weitzer nr. 17 Strajanek Mária Piaţa Tököly nr. 8 Szálas Józsefné str. Weitzer nr. 8 Szirmai nővérek str. Szent László nr. 8 Szentz Gusztávné str. Chorin nr. 2 Triebl Mihályné, Piaţa Bocskai nr. 3 Turszky Lajosné str. Kossuth nr. 66 

Mozaicari Dangelo Dominik str. Bercsényi M. nr. 10 Rossi és Pellegrini str. Szent István nr. 3 Savino Calvasina ut., str. Wesselényi nr. 33 

Producător de roţi şi articole din lemn Geiszl és Eich str. Miksa nr. 2—3 

Birou tehnic Hopp Károly str. Széchenyi nr. 5 

Mecanici instrumente Diamant Ferenc str. Kazinczy nr. 1 Molnár József Piaţa Szabadság tér 16 Gartner Samu str. Weitzer nr. 42 Hammer Vilmos Piaţa Szabadság nr. 7 Hauser Vilmos str. Deák Ferenc nr. 3 Kalmár József str. Salacz nr. 2 Koch Dániel str. Deák Ferenc nr. 42 Sammtag Adolf B-dul József főhercegnr. 7 

Producător de cărămidă de artă Filiala arădeană a primei fabrici de cărămidă și var din Periam Piaţa Óvár nr. 3

Producător de prese pentru pantaloni Major L. Sándor str. Flórián nr. 10 

Producători de pălării pentru femei Amtmann Anna str. Deák Ferenc nr. 3 Gruber Edéné Piaţa Szabadság nr. 22 Grünbaum Mórné özv. Piaţa Szabadság nr. 10 Grünblatt Antónia Piaţa Szabadság nr. 11 Jasper Alahna str. Deák Ferenc nr. 33–34 Kabdebo Miklósné Clădirea teatrului Krausz Benjáminné Piaţa Széntpéter Lázár C Irén Palatul Minoriților Lichtig H.-né Piaţa Andrássy nr. 16 Major Julia Palatul Minoriților Malovich Adél str. Lázár Vilmos. Pavicsics Mária str. Atzél Péter nr. 2 Reingruber Hermina str. Forray. Wolf Jozefin és Teréz Piaţa Szabadság nr. 2 

Croitorii pentru femei Allesz Ferencné str. Közép Balla Franciska str. Forray Berta Gizella str. Deák Ferenc nr. 6 Blum Györgyné B-dul József főherceg Blum Missa str. Weitzer János nr. 2 Borbás Matils str. Weitzer nr. 12 Bogár Anna str. Mikes Kelemen nr. Bozda Jánosné str. Deák Ferenc nr. 20 Brüller Lajos Piaţa Szabadság nr. 20 Csejthei Katica str. Batthyány Dick Sarolta str. Kápolna nr. 29 Ehrenfeld Anna str. Petöfi nr. 1 Engelhardt J. str. Revay. Erdélyi Andorné str. Rakóczi Farkas Zsigmondné str. Nagyváradi-út 6 Fischer Jánosné str. Weitzer nr. 2 Fock Adolfné str. Miksa Kelemen nr. 30 Foit F str. Atzél Péter nr. 2 Folcz Jozefin Piaţa Szabadság nr. 2 Frankl C. Piaţa Szabadság nr. 2 Freimann Lipót Piaţa Boros Béni nr. 7 Friedmann Eszti Piaţa Szabadság nr. 10 Frölich Lujza str. Heim Domokos nr. 2, Garai Berta Piaţa Tököly nr. 7 Gauser Márii str. Fábián nr. 1 Gebei Mihályné str. Erzsébet nr. 6/a Gencsi Kálmánné str. Deák Ferenc nr. 37 Grósz Gizella str. Hunyadi. Grünberger B és Tsa str. Forray. Hacker Jakabné özv. str. Lövész nr. 1 Hanna Gusztávné str. Kazinczy. Hanzli János str. Weitzer nr. 14/a Havas Sándorné str. Salacz nr. 4 Hell Fáni str. Petőfi nr. 11 Hermann János str. Kazinczy nr. 9 Hindl Pálné str. Hunyadi nr. 1 Hirschler Karolin str. Vörösmarty nr. 1 Hoffirek Vancsura Mária str. Miksa nr. 7 Horovitz Samuné Piaţa Boros Béni nr. 4 Hudák Katica str. Tököly Imrr nr. 36 Hugyetz Róza str. Kápolna nr. 2 Huppert Henrik Piaţa Szabadság nr. 12 Kaiser Ferenc Piaţa Andrássy nr. 6 Kaiser Lipót str. Fábián nr. 11 Kárász Dezsőné Piaţa Andrássy nr. 8 Kaupert Mária B-dul József főhercegnr. 8 Kell Ignác str. Atzél Péter nr. 2 Kertész Katalin str. Simonyi nr. 2 Kertai Júlia B-dul József föhercegnr. 7 Kohn Jozefin str. Asztalos Sándor nr. 8 Konschitzky Józsefné B-dul Erzsébet nr. 20 Kotecki A. Piaţa Süveg tér 6 Kotsis Ferencné str. Chorin Áron nr. 2 Kövesdi Lajos str. Deák Ferenc nr. 9 Krausz Hermina str. Boczkó nr. 1 Krebsz József str. Rákóczi nr. 14 Kulcsár Teréz B-dul József főhercegnr. 6 Kurczer Bertalanné str. Forray nr. 4 Lackner Teréz str. Görbe nr. 2 Lanbach Antónia Piaţa Boros Béni nr. 29 Lineberger Paula str. Zrínyi nr. 4/c Lövensteín Károlyné str. Weitzer nr. 14 Lux Hugóné Piaţa Andrássy nr. 20 Majoranovszky Vera Kelemen nr. Mayerhoffer Ilona str. Weitzer nr. 10, Markovits Berta Piaţa Amdrássy nr. 3 Márkus Anna str. Csiky Gergely nr. Máté Jánosné Piaţa Boros Béni nr. 8 Miklósi Amália str. Deák Ferenc nr. 39 Molitor nővérek str. Csiky Gergely nr. 9 Moskovitz Ernma str. Rákóczi. Muskát Szida str. Simonyi nr. 12 Nagy Rózsi Palatul Minoriților Neidenbach Vilma str. Perényi nr. 5 Nyemetz Gyula B-dul Erzsébet nr. 20 Orth Julianna Bv. str. Választó nr. 5 Pálfy Sándor str. Forray. Paschek Ottokárné str. Asztalos S. nr. 2 Pató Etelka B-dul József főherceg nr. 7 Popovits Lilla str. Weitzer János nr. 1 Raab Vilmos str. Választó. Reiner Gyuláné str. Weitzer János nr. 17 Reisz Lőrincné str. Teleky nr. 7 Robitsek Johanna str. Tököly. Rosenberg és Társa str. Rákóczi nr. 5 Rügner Róza str. Eötvös nr. 11 Salzer nővérek str. Szt. István. Scheer Szeréna Piaţa Szabadság nr. 17 Schwarcz Katalin és Aranka str. Chorin nr. 9 Schwarcz Lujza str. Petőfi. Schwarcz Nándorné Piaţa Andrássy. Schwarcz nővérek str. Bercsényi M.. Steiner Adolf Vilmosné str. Weitzer nr. 15 Stern Cili str. Forray nr. 2 Stern Hajnal B-dul József főhercegnr. 7 Susa Lajos str. Határ nr. 6 Szabó Ilona str. Miksa nr. 2 Szalkai nővérek str. Weitzer János nr. 13 Szerinka Ilona str. Simonyi nr. 13 Szöllősi Janka B-dul József főhercegnr. 18 Toncsics Jolán és Társa Clădirea teatrului Tóth Jozefa Piaţa Bocskay nr. 3 Varga Kálmán str. Atzél Péter nr. 2 Vetel Jozefa str. Szt. István nr. 9 Vuk és Beck Piaţa Tököly nr. 7 Wallinger Irén str. Kápolna nr. 6, internitz Jenő Piaţa Szabadság nr. 3 Weisz Helén Piaţa Tököli Weisz Róza str. Deák Ferenc nr. 33 Weisz Sámuel str. Weitzer János nr. 11 Weltner Józsefné str. Deák Ferenc nr. 4 Wolf nővérek Clădirea teatrului 

Producător de ulei Drecsin Illés (Gai) str. Iskola. 

Ceasornicari Ascher Ferenc és Tsa str. Deák Ferenc nr. 30 Assael H. és Fia str. Atzél Péter nr. 1 Baumann József str. Erzsébet nr. 18 Bogcha Károly H. str. Választó nr. 13 Czéh Gusztáv str. Hunyadi nr. 6 Deutsch Izidor str. Weitzer nr. 2 Dick Regina Piaţa Boros Béni nr. 1 Fränkl Leó str. Hunyadi nr. 1 Giller Róbert str. Vágóhíd nr. 34 Grallert J. és Fia Piaţa Andrássy nr. 22 Hirsch Jenő str. Rákóczi Igaz Sándor Piaţa Szabadság nr. 8 Kintzler Zoltán Piaţa Andrássy nr. 10 Kovács Lajos Piaţa Andrássy nr. 21 Kun József Piaţa Andrássy nr. 17 Lohser Vilmos str. Wesselényi nr. 45 Losonczy Lajos és Társa str. Vörösmarty nr. 1 Moravetz Árpád Piaţa Boros Béni nr. 15 Örményi Gyula str. Lázár Vilmos Reiner Ede ut., str. Salacz nr. 3 Váradi János Piaţa Boros Béni nr. 16 Walenta Gyula str. Deák Ferenc. Weinberger Ferenc Piaţa Andrássy nr. 19 Zinner Vilmos Piaţa Szabadság nr. 20 

Producători de plapume Domán Sándor Piaţa Szabadság nr. 2 Haubenreich Mihály Piaţa Andrássy nr. 22 Kincses József str. Hunyadi. Popovits Ferenc Piaţa Andrássy nr. 17 Vörös József str. Deák Ferenc nr. 6

Producători de papuci din lemn Hegedűs Mihály str. Kápolna nr. 27 Kencse Józsefné str. Angyal nr. 29 Krizsán István str. Angyal nr. 25 Szirbik József str. Mocsár nr. 2/a 

Fabricanţi de palincă Mannheim Pál str. Pécskai nr. 5 Pollák Vilmos str. Nagyváradi 

Fabrică de şampanie Adrényi Kálmán utód, str. Eötvös nr. 9 

Institut de plasare pentru ospătari Kozma György str. Salacz nr. 3 

Armurieri Knizse Ignác Poligonul de tragere din Pădurice Müller Ferenc str. Boczkó nr. 10 

Tăietor-pilitor Sztrigán Ferenc str. Radnai nr. 7 

Meşteri în cupru Maresch Hugó str. Batthyány nr. 36 Mittelmayer J. és Fia str. Kiss Ernő nr. 5 Román Vilmos str. Kapa nr. 2 Rudkowski Ferenc str. Kiss Ernő nr. 5 Solymos Testvérek str. Salacz nr. 7 

Fabrică de explozivi Dobiaschi József és Dörner Testvérek str. Holtmaros 

Fabrică de capete pentru sifon Fabrica de capete de sifon a antrepreno- rilor arădeni în ospitalitate S.A. str. Batthyány nr. 22 

Ţesăror-filator Fischer Testvérek B-dul József főherceg nr. 8 

Brutari, patisieri Alexó Mihály str. Csernovits Péter nr. 20 Bauer András str. Szt-Pál nr. 1 Böhm Áron str. Erdélyi nr. 12 Böhm Sámuel str. Kasza nr. 8, Ehleiter Jánosné özv., B. str. Választó-u. 16 Fischer József str. Erzsébet nr. 2 kisk. Fischer Irén és Felice Margit str. Kossuth nr. 37–38 Fext János str. Kossuth nr. 21 Frank Ferenc str. Kiss Ernő nr. 13 Hoffmann János str. Erdélyi nr. 12 Hoffmann Viktor str. Révay nr. 8 Hora Nándor str. Chorin Áron nr. 1 Jane Antal piața Szt.-Péter nr. 2 Jeck György piața Tököly nr. 4 Koller Maró str. Csernovits P. nr. 26 Kotilla József piața Hal nr. 4 Kotilla Ferenc str. Magyar nr. 20 Kristyóri János és Fia str. Batthyány nr. 18 Labdás Péter piața Boros Béni nr. 15 Lehótzky Ágoston str. Csernovics-u. 4 Leicher János str. Fejsze nr. 41 May János str. Eötvös nr. 15 Manyász János str. Mocsár nr. 3 Martincsek Dániel str. Miksa nr. 4 Matheisz Györgyné str. Kossuth nr. 21 Miskovits Balázsné (házi kenyér) str. Szt- Péter nr. 7 Petrovits Sztankó str. Demeter nr. 107 Seich Béla str. Kossuth. Richter János str. Deák Ferenc nr. 18 Serelisanu János str. Lujza nr. 2 Spitäler Rudolf str. Lipót nr. 2 Staudt Miklós str. Bocskai nr. 4 Stengl Dávid str. Radnai nr. 1 Ternay Ernő str. Választó nr. 63 Tittizer András (Gáj) str. Templom-u. 51 

Fabricant de carcase din paie Klein Bernát str. Hunyadi nr. 1 

Fabricanţi de săpun Badalik Arpádné str. Sarló nr. 40 Belgrader K. és Társa piața Andrássy nr. 3 Brassoványi Endréné özv. str. Magyar-u. 26 Freimann Ede str. Lenkey nr. 20, Hubert József piața Szabadság Lorencz Károly Halász str. Thököly I. 25 Medgyes Veron str. Széchenyi nr. 9 Ries J. és Társa piața Szabadság nr. 10 Szarvadi Istvánné B. str. Választó nr. 8 

Cărăuşi Amigó és Társa str. Vörösmarty nr. 2 Eliás Lipót Fia str. Petőfi nr. 4 Flamm Lípót özv str. Tabajdi nr. 1 Pollák Arnold str. Petőfi nr. 1 Róth József str. Eötvös nr. 3 Rubinstein Mór piața Szabadság nr. 3 

Hoteluri şi hanuri „Arany Csillag” („Steaua de aur”) str. Boczkó nr. 8 „Arany Kerék” („Roata de aur”) str. Nagyváradi nr. 16 „Arany Szarvas” („Cerbul de aur”) str. Boczko nr. 5 „Fehér Kereszt” („Crucea albă”) piața Andrássy nr. 12 „Fekete Sas” („Vulturul negru”) str. Boczkó nr. 5 „Három Király” („Trei regi”) piața Andrássy nr. 5 „Központi Szálloda” (Hotel „Central”) piața Andrássy nr. 19 „Magyar Király” („Regele maghiar”) str. Boczkó „Pannónia” piața Andrássy nr. 4 „Vas” str. Deák Ferenc nr. 2 „Vashíd” („Podul de fier”) str. Boczkó nr. 8 „Vaspálya” („Calea de fier”) str. Pécskai- ut 2 „Vörös Ökör” („Boul roşu”) str. Boczkó 

Fabricanţi de cuie Eliász Gergely str. Borona nr. 15 Faur János S. str. Választó nr. 16 Faur Tódor str. Választó nr. 16 Gencs Józsefné özv. str. Csalán nr. 3 Gyukovits Károly str. Csalán nr. 3 Hegedűs János str. Csalán nr. 2, Illics Lajos str. Csalán nr. 5 Illics Sándor str. Trombita nr. 12 Král József str. Csalán nr. 6 Lingurar Tódor str. Csalán nr. 3 Lipován Mihály str. Csalán nr. 5 Mánics Mátyás str. Péter nr. 9 Mánics Pál str. Gyár nr. 8 Mánics Száva str. Görbe nr. 3 Nagy János str. Csutora nr. 8 Nedelkó Jakab str. Trombita nr. 11 Nedelkó János str. Trombita nr. 11 Opritz Pál str. Virág nr. 21 Szánthó István str. Illés nr. 49 

Gunoieri Boden István S, str. Választó nr. 61 Hodozsén János str. Csutora nr. 16 Hadik Antal Ev. str. Választó nr. Illés Lajos Illés Mihály str. Kosár nr. 4 Kercs Demeter str. György nr. 28 Lukucza János str. Mihály-u. 93 Mladin Milliós str. Koszorú nr. 33 Serb György str. Illés nr. 126 Szabó Ferenc és neje Ev. str. Választó nr. 61 Szűcs János str. Kosár nr. 30 Tősér Pálné str. Kosár nr. 4 Vékony József str. Borona nr. 38 Zopota János str. Milós nr. 82 

Meşteri şi producători de hamuri şi şăi Bérczy Pál piața Andrássy Hably József str. Nádor nr. 4 Knitzky Ignác B-dul József főherceg nr. 11 Radocsányi János id. piața Árpád nr. 4 Radocsányi János ifj str. Vörösmarty nr. 1 Szilágyi Sándor str. Hunyadi. Tokai Lajosné piața Boros Béni nr. 28 Titizer és Társa piața Andrássy nr. 4 Várkövy József str. Széchenyi nr. 1 

Producători de site Blazics Ferenc str. Rákóczy nr. 24 Fischer Testvérek B-dul József főherceg nr. 8, Kelemen József str. Kiskarika nr. 8 Rácz Sebestyén str. Angyal nr. 25 Rieger Sándor str. Határ nr. 12 

Producători de pompe Hőnig Frigyes str. Rákóczi nr. 28 

Zugravi şi tencuitori Bizam Gyula str. Görbe. Rraun Samu str. Forray nr. 7 Braun Antal str. Forray nr. 7 Bräuner Vilmos str. Deák Ferenc Büchler Dávid str. Chorin Áron nr. 2 Czeiler István str. Weitzer János nr. 8 Czigler Ignácz str. Eötvös nr. 12 Dick F. Lajos str. Hunyadi nr. 4 Fejér Antal str. Rákóczi nr. 10 Fischer Ármin str. Vörösmarty Fischer Béla str. Sarló nr. 56 Glück József B-dul József főherceg nr. 7 Hegyesy Géza str. Alsómarospart-sor 2 Holló Árpád str. Pöltenberg nr. 17 Irmer Henrik str. Damjanich nr. 3 Kempf Emil piața Szabadság nr. 5 Klein Rudolf str. Petőfi nr. 7 Kiss Lajos str. Kossuth nr. 14 Kohn Jakab piața Szabadság nr. 12 Kohn Vilmos piața Andrássy nr. 8 Kondorossy Imra str. Batthyány nr. 38 Kucsera József str. Kiskarika nr. l0 Kulcsár Péter str. Wesselényi nr. 5 Ladics Pál str. koszorú nr. 1 Lenkey György str. Petőfi nr. 4 Lusztig Ignácz str. Határ nr. 18 Mandlklein Vilmos str. Halász nr. 4 Marianeszku János str. Bercsényi nr. 21 Mautner Márkus str. Koszorú nr. 6 Neisz Lajos str. Hunyadi nr. 6 Orrsz István str. Farkas nr. 4 Parragi Mihály str. Illés nr. 62 Preiszler János str. Aranykéz nr. 20 Ritter Dániel str. Csernovics Páter. Rubits Gyula str. Szt.-Pál nr. 8 Schmidt Lajos B-dul József főherceg nr. 10, Simon József str. Thököly Imre nr. 44 Vágó József B. str. Választó nr. 10 Végh István str. Weitzer J. nr. 17 

Sculptori şi cioplitori în piatră Czink József str. Csernovics nr. 25 Deutsch Fülöp piața Andrássy nr. 20 Haubenwirth Mih. ifj. piața Andrássy nr. 22 Hirsch Mihály str. Szt.-Péter 5 Koller József str. Kápolna nr. 2 Kreinicker Sándor str. Mocsár nr. 2 Levitter Jenő str. Teleky nr. 11 Mucsi Lajos str. Csernovics Péter nr. 17 Somogyi János str. Magyar nr. 5 Szeifert János str. Magyar nr. 29 Titeltoker Vilmos str. Deák Ferenc Wagner Károlyné özv. str. Csiky G.-u 23 

Fabricanţi de sifon Fabrica de ape a hangiilor arădeni S.A. str. Batthány nr. 22 Hirt Antalné özv. str. Lípót. Petrovics István és Tsa str. Salacz Tóth István özv. str. Magyar. Ungár József str. Gyár nr. 7 Winkler Sándorné özv. str. Magyar nr. 4 

Reparatori şi curăţători de covoare Schwarcz József B-dul József főherceg nr. 8 

Cojocari Beregszászi Lajos str. Sárossy nr. 2 Burnác Sebő (Gáj) Ferdinánd Demeter str. Trombita nr. 6 Ferdinánd Szvetozár str. Trombita nr. . 3 Gyukics Száva str. Akác nr. 18 Illmann Laura str. Petőfi nr. 5 Jancsin Miklós str. Trombita nr. 2 Jenni Béla str. Magyar nr. 11 Joanovits Antal str. Tabajdi nr. 1 Joanovits Izidor E. str. Választó nr. 67 Kiss Janos str. Deák Ferenc-nr 33/3 Kiurszky Helén és Társa str. Bocskay nr. 2 Mayer Miklós str. Salacz nr. 1, Seidl Ottó és Társa piața Andrássy nr. 8 Sonkovits Demeterné str. Határ nr. 4 Sztruhár Testvérek str. Deák Ferenc Zsivojnovits Dusán str. Közép nr. 26 

Croitori de pelerine Jäger György str. Választó nr. 45 Molnár Károlyné özv. E. str. Választó nr. 45 

Ţesător Tóth Bernáth str. Fejsze nr. 8 

Lăptărie Aradi Tejcsarnok str. Széchenyi nr. 9 

Reparator de tacuri şi de mese de biliard Hartmann János str. Kazinczy. 

Institute de pompe funebre Kézsmárki István str. Weitzer János nr. 2 Limbek János és Fia (Érckoporsó-gyár) str. Vörösmarti Varga Imre piața Szabadság nr. 20 

Cărămidari Prima fabrică arădeană de cărămidă, țiglă și lut. str. Radnai Fabrica arădeană de căi ferate, drumuri şi cărămidă str. Cserép Kirle Antal str. Flórián nr. 6/b Fabrica de cărămidă şi ţigle din Micălaca str. Karolina Nacht Viktor str. Sörház nr. 3 Nikolics Sándor str. Kossuth nr. 7 Novák Péter str. Alsómarospart Probst Mihály str. Ferdinánd 

Tăbăcari Jaszlics Alajos str. Miklós nr. 48 Székely Sándor str. Gyár nr. 13 

Fabrică de îngrăşământ natural Neuman Testvérek Arad-Gai 

Platformă pentru tăierea şi mărunţirea lemnului de foc Özv. Kovács Istvánné Gara Acsev. (Gara electrică)

Organizator jocuri de artificii Novák Gusztáv Pădurice 

Sticlari Berkovits Béla str. Pécskai-ut 17 Birkás Gyula str. Fejsze nr. 45 Hajek Antal, urmașul lui, str. Forray nr. 7 Rauch és Szatmári B-dul József föherceg nr. 9 Özv. Sütő Józsefné str. Forray nr. 22 Schattelesz Zsigmond str. Bockó nr. Szabó Albert piața Andrássy nr. 16 Urbán Endre piața Kelemen nr. 6 

Pictor pe sticlă şi porţelan Perlmutter és Bahnert str. Weitzer J. nr. 17 

Fabricant de mobilier metalic Fleischer Testvérek str. Lázár V. 

Antreprenori Böhm Géza str. Batthyány nr. 38 Steinhausz Dávid str. Weitzer János nr. 1 

Restaurante şi berării Abend György str. Tököly Imre nr. 12 Árva Henrik (Gai) str. Templom nr. 1 Balázs Antal str. Luther Márton nr. 2 Bartalos Lászlóné str. Nagy Sándor nr. 7 Bleiziffer Vilmosné str. Gr. Leiningen nr. 12 Boros Mihály str. Asztalos Sándor nr. 2/3 Budai László piața Boros Béni nr. 8 Bem László piața Szabadság nr. 20 Boronkai Ferenc piața Târgului-Vásár nr. 3 Czitrom piața Janka str. Boczkó nr. 8 Csizmás Lázár (Gai) str. Templom nr. 28 Dani Sándorné str. Aulich Lajos nr. 20 Dávid Vilmosné str. Erdélyi nr. 11 Özv. Duffner Vilmosné str. Bercsényi nr. 1 Dovrek Imre str. Erzsébet nr. 7 Engi Pálné str. Radnai nr. 12 Égető Jánosné piața Boros Béni nr. 2 Ékes József str. Kápolna nr. 19, Faragó Béla str. Mikes Kelemen nr. 71 Fistiag Mihály Arad Cetate Friedmann Jakab str. Szent Pál nr. 2 Fülöp Béla str. Deák Ferenc nr. 2 Fülöp Sámuel str. Weitzer János nr. 13 Gehl Károly str. Radnai-ut 13/a Grünhut Sámuel str. Radnai nr. 1 Havancsák József str. Batthyány nr. 33 Halász Miklósné str. Leiningen nr. 12 Havicza Rezső str. Varjassy József nr. 2 Hermann Antal str. Bercsényi H nr. 1 Himmelsbacher György str. Pécskai nr. 6 Horváth Sándor str. Pécskai-ut 2 şi 2/a Izsák Adolf str. Fejsze nr. 26 Kánya Géza piața Szabadság nr. 19 Klein Ignác str. Deák Ferenc nr. 2 Kellner Ignác str. Radnai nr. 9 Kohn Izidorné piața Boros Béni nr. 23 Korom Lajos str. Sarló nr. 3 Kravár Imre piața Szabadság nr. 20 Kun Imre str. Radnai nr. 12 Kurunczi János str. Simándi nr. 3 Özv. Krausmann Sámuelné str. Asztalos Sándor nr. 6 Lőrinczi József str. Zrínyi nr. 1 Lőwy és Pollák B-dul József főherceg nr. 1 Lukács Fülöp Pădurice Mikuska Imre str. Szerbegyház dűlő 1 Mojsza János str. Koszorú nr. 34 Mihályi Gyula chioşcul din parcul Baros Mucsi Sándor str. Borona nr. 53 Muszkán Döme str. Csutora nr. l Novotny I.  Károly Lajosné             piața Szabadság nr. 19. Petykó Pálné str. Kossuth nr. 11 Pósta Mihály str. Deák Ferenc nr. 12 Propst Viktorné str. Akác nr. 10 Reiter Miklós piața Tököly nr. 4 Riszterer Rezső str. Kossuth nr. 5 Rónay A. János piața Andrássy nr. 19 Ruhm Mihály str. Cserép nr. 6 Spielman Adolf str. Karolina nr. 5 Szabadi Pálné piața Tököly nr. 1, Szabó Gusztáv str. Varjassy nr. 36 Szabó Kálmán piața Andrássy nr. Szeitz Péter (Cetate) Szente Karola str. Aulich Lajos nr. 20 Szemann Ábrahám str. Simonyi-u. 1 Werkmeister János Piaţa Boros Beni nr. 21 Schubkegel Ádám str. Kapa nr. 33 Schultz Lajos str. Kápolna nr. 8/a Schwarz Gáborné piața Hal nr. 13 Tabakovits Sándorné str. Lipót nr. 11 Werner Dánielné özv., str. Karolina-u. 1 Arany Szarvas – Cerbul de aur (str. Boczkó) Restaurantul Tessits S de la Ceala (Pădurea mare) Szida Milán Gambrinusz (piața Szabadság nr. 19) Novotny J. K. Lajosné Fehér Kereszt – Crucea albă (piața Andrássy nr. 12) Braun G. Három király – Trei regi (piața Audrássy nr. 5) Gavrilette Miklós 888 ( str. Bercsényi M. nr. 5) Répásy P. Jó pásztor – Păstorul cel bun ( str. Bercsényi Miklós.) özv. Duffner Józsefné Magyar király – Regele maghiar (str. Boczkó) Porczán L. Millenium (B-dul József fgh) Schuch F. Vadászkürt – Cornul vânătorilor (str. Zrínyi nr. 1) Lőrinczi J. Vas (str. Deák Ferenc nr. 2) Vasúti étterem – Restaurantul feroviar- Schreiber Lajos Városi sörcsairnok – Hala berăriei orășenești (clădirea Teatrului) Kánya Géza Városligeti vendéglő (Restaurantul din Pădurice) Vörös Ökör – Boul roşu (str. Boczkó) Waszits György 

Meşter gravură Schubauer János piața Andrássy nr. 6

Proprietari de mori pe apă Blaha Ede piața Tököly nr. 1 Csalagovits B. str. Weitzer nr. 1 Gelcz Konrád str. Sina nr. 5 Herold Antal str. Asztalos Sándor nr. 9 Horn Nándor str. Bercsényi Miklós nr. 2 Kolb Valentin piața Tököly nr. 8 Lui János str. Forray nr. Menrath József str. Deák Ferenc. Pelcz Nándor str. Tököly Imre nr. 27 Róth Samu piața Szabadság nr. 20 Záray Ödön str. Deák Ferenc. 

Meşteri instalatori de conducte şi canalizări Uzinele de apă din Arad S.A. str. Flórián nr. 13/a Frank János str. Csiky Gergely nr. 6 Guttmann József str. Weitzer János nr. 2 Özv. Huszerl Manóné piața Árpád nr. 5, Klein Testvérek str. Bercsényi Miklós nr. 17 Kohn József Palatul minoriților Kőszeghy Sándor piața Boros Béni nr. 16 Magyar benoidgáz r. t. str. Pécskai Mokos Márton str. Petőfi nr. 4 Panker János str. Eötvös nr. 8 Polgár Gyula str. Deák Ferenc 10 Reinguth István str. Kazinczy nr. 9 Rosenberg Mór str. Bercsényi M. nr. 12 Rosenthal Antal piața Szabadság Schäffer Richard str. Batthyány nr. 17 Scheibl Vilmos piața Szabadság nr. 10 Spitzer C. piața Tököly. 

Fabricanţi de piane şi meşteri în acordarea pianelor Faix Jaques str. Batthyány nr. 35 Krispin József str. Deák Ferenc nr. 28 Neuman Antal str. Deák Ferenc nr. 36

 


reclama aradeana


BÁRSONY ANDOR

 DEPOZITUL FABRICII DE CIORAPI, BUMBAC, TRICOTAJE ȘI ȚESĂTURI ARAD, PIAȚA SZABADSÁG NR .17. 

TELEFON LOCAL SI JUDEȚEAN NR. 642 – CEL MAI MARE DEPOZIT Colanți pentru dame, barbați și copii. Lenjerie originală Benger și dr.Jäger, mănuși, veste tricotate. Pantaloni originali Reform pentru damă si copii mici. Toată gama de articole sportive. Vânzări exclusive de articole Crepe de Santé în Ungaria de Sud.
crema Margit Arad farmacia Foldes KelemenPudra pentru femei MARGIT Este alcătuită din cele mai fine și mai delicate ingrediente. Este una dintre cele mai populare pudre pentru femei. Poate fi folosită atât ziua, cât si seara (la serate, spectacole de teatru si petreceri dansante), deoarece aderă perfect pe piele si este complet neobservabilă. Nici pe fața transpirată nu se îngroașă și o acoperă întotdeauna în mod lin. Protejează fața de efectele nocive ale soarelui prea intens, a vântului puternic și prafului. Acele doamne care folosesc Pudra MARGIT se vor putea lăuda cu un ten curat, fără riduri până la bătrânețe, deoarece Pudra MARGIT nu conține componente care ar putea provoca conturarea ridurilor, a dinților sau a orbitelor. Foarte des vedem doamne cu fețele încrețite. dinții lor sunt negri și incompleți, tenul, dar mai ales părțile de sub ochi, sunt de culoare cenușiu-albăstruie; astfel de fețe sunt victimele prafurilor de proastă calitate. Cele mai comune pudre de damă conțin plumb care se depune în piele și provoacă culorarea neagră-albăstruie. Fiecare componentă a Pudrei MARGIT este supusă unui proces chimic înainte de utilizare. – Recomandăm următoarele culori: pentru blonde: trandafirie, iar pentru brunete: în nuanțe albe sau gălbui (chamoa). Prețul Pudrei Margit este de 1 coroană și 20 de bănuți.Pudre pentru femei, clătiri și apă de gură, paste de dinți, periuțe de dinți. 

Pentru a menține dinții sănătoși, vă recomandăm PASTA DE DINȚI MARGIT și APA DE GURĂ MARGIT. Ambele preparate sunt cuceriri ale științei dentare moderne. Periuța Margit efectuează o activitate mecanică prin aceea că eliberează smalțul și gingiile de reziduuri alimentare fără a zgâria smalțul extrem de delicat al dintelui. — Apa de gură Margit dezinfectează, distruge praful, elimină apa sau alte produse patogene (miasme și bacterii) care au pătruns în gură, iar datorită efectului său de dezodorizare, îndepărtează mirosul neplăcut al gurii care apare cu prisosință mai ales la persoanele cu dinți stricați și afecțiuni de stomac. Ambele sunt foarte importante, mai ales pentru copii care pot fi protejati in acest fel de tot felul de boli. Pret pasta de dinti Margit: 1 coroană, Apa de gură Margit preț: 1 coroană – 

Utilizați MIXTURA PENTU PĂR MARGIT împotriva căderii părului și a formării mătreții. Este important de reținut că nu există niciun produs care să facă părul să crească. Orice pretenție contrară este neadevărată. Dacă scalpul este sănătos părul va crește de la sine. Prin urmare avem nevoie de un remediu care să întărească scalpul, să-i evite deteriorarea și să-l protejeze de toate bolile. Un astfel de preparat este Soluția pentru păr Margit care este rezultatul unor cercetări îndelungate. Soluția pentru păr Margit previne formarea mătreții, precum și boala părului, pe care o numim de obicei „căderea părului”. Previne căderea părului, intrucât are un efect benefic asupra scalpului și are o influență directă asupra creșterii părului. Pret: 1 coroană. G. Földes Kelemen - 80 de farmacii și laboratoare de chimie farmaceutică - Arad, strada Deák Ferencz nr. 11—12 

 

 

 

 

    

Lista locuitorilor Oraşului Cameral Arad în 1774 Proprietarii de case în 1774  

1Lakatos Ottó, Arad. II., 1881., 277 p., pag: 221-234. 

2Mai mulţi cetăţeni erau proprietarii a 2-3 case. 

3Semnificaţia cifrelor romane: Cu numele respectiv existau atâţia capi de familie (cu acelaşi nume şi prenume) şi atâtea gospodării câte cifre romane sunt după fiecare nume. 

4) (Ns) Nobil- pentru a reda lista camerală în autenticitatea ei, reproducem prefixul/sufixul care indica rangul nobiliar.


Adamov Javin cojocar, Aichler Ferenc pantofar, Albul Jován, Alettyán Vaszilie, Alocz Ádám, Anbander Mihály olar, Andi Juon, Andray Pera, András Mihály, Andrényi Mihály cojocar, Angyalán Sztán, Angyalán Vaszilie, Annanaczko Gyorgye, Anninger András pantofar, Aptó Róza văduvă, Aradon Juon, Ardelán Jakab, Ardelán Jovan, Aram Kristóf, Ardelán Antonie, Ardelán Irimie, I. II. 3) Ardelán Juon, I. II. Ardelán Makarie, Ardelán Maxa, Ardelán Mitru, I. II. Ardelán Nikola, I. II. Ardelán Simeon, I. II. III. Ardelán Simon I. II. Ardelán Stephan, Ardelán Togyer, I. II. Ardelán Vaszilie, Armuczky Arsza,

Arsits István negustor, Arsza Marián, Arszin Jovan, Arszin Pera croitor, Athan Janin, Athanazie Ann, Azling József dogar, Azling Sebestény şelar Babo Fülöp, Bábocs Vasilie, Babocs András, Batbocs Ferenc, Bebocs Lőrinc negustor, Bács Mihály, Balás Jován, Bálint Fissa, Balog János, Balog Mihály, Balta Petru, Baba Mitru, Barth Sebetyén, Barth Vilmos văduvă, Barth Miklós, Bocsán Pora, Begler György tâmplar, Bolgess János, Beló József, Berarszky Arsza, Berarszky Gyuka, Berber Józsa vraci- chirurg, Borcsán Juon, Beris Alexa,

Beris Luka, Borszák Maxa, Borszák Togyer, Berzoviczky János, Bibics Jakabné, (Ns.) 4)  Birós Juon, Birés Petru, Birés Togyer, Birgés Onya, Biró Laczkó, Blaskó András, Blaskovics Mihály cizmar, Bodobu Pásku, Bodorla Pásku, Bodorla Petru, Bodrosan Nikola, Bog Mihály, Boganisty Nikola, Bogdán Vaszilie, Bogdánovics Lázár, Bogdanovits Nikola croitor, Bognáry Ádám văduvă, Bogye Igda, Bogye Jova, Bogye Toma, Bohosné văduvă, (Ns.) Bokanits Pavao croitor, Boldizsár György, Bombicz János, Borg György, Bosin Arsza,

Bosin Juka, Bosin Pora, Borsa Ilia, Boszoboj Koszta, Bott József, Botta Togyer, Bozoghy Gábor văduvă, Bozoghy Mátyás rotar, Brassován Joano, Brassóván Jován hangiu, Brastval Juon, Braunbock János rotar, Brinheffner György, Buda Flóra, Buda Mihály, Bugariu Ignaty, Bugariu Mia, Bukur Ardeleanu, Bureczky Károly hangiu, Buttarity Gyuka, Buttin Pera, Cantana Sándor, Constantin Niga, Constantin Nikola cojocar, Csatáry Sebestény, Csavint Zubin Jovan, Csákó József, Csernovicsné (Ns.) Csernye Toma, Csimpojás Dragoj, Csimpojás Nikola, Csintyián Pável, Csizmás Gligor cizmar, Csoacsin Mia, Csobán Koszta, Csobán Togyer, Csokán Gergely, Csokovszky Gája, Csősz Szima, Czoll Burghard rotar, Czenger Márton, Czibula Márton cizmar, consilier,

Czirkin Pavao, Dacsaty Konstántin, Damianov Jova, Damianov Laza, Damianov Mitár, Damianov Vasza, Dann Antal, Dancsa Ilia cizmar, Dann Mitru, Dehelán Dimitru, Dehelán Pál, Demeter Alexa, Demeter János cizmar, Derecsin András, Derecsin Gyorgye I. II. Derecsin Jován, Derecsin Mihály, Derecsin Togyer, Deván György, Deván Vaszilie, Dieser Tádé tăbăcar, Dobra András, Dobra István, Dobra Juon, Dobra Marián, Dobra Pál, Dobra Vaszilie, Dobricza Josza, Donschachner Jakab morar, Dracsin Jova, Dragity Jova, Dragity Láza, Dragojlovits Jakab, Dragojlovits Lázár, Dragojlovits Marko, Dragojlovits Zima, Dudán Simeon, Dumitrov Száva cojocar, Dumitru Mihály, Eberlein Borbála văduvă, Eberlein Sebestény vraci- chirurg,

Eckmüller Lőrinc croitor, Edelspacherné (Ns), Edelspacher hangiu la „Zöld koszorú” (“Coroana verde”), Edlmüller János dogar, Einzinger Sebestény văduvă Englin Éva, Englisch Antal, Erdész văduvăe, Eremics Mihály negustor, Etlinger Illés hornar, Etschner Erzsébet văduvă, Faberhofer György pantofar, Falvaya úrnő, (Ns.) Farkas Demeter, Farkas Jószef cizmar, Farkusán Juon, Farno Franciska văduvă, Fehér Magdolna, Fekete Pál, Feldmann Lipót, Felia Mátyás cuţitar, Felkerer Mátyás morar, Ferber Antal hangiu, Ferber Frigyes, Ferlentusza Anna văduvă, Ficzkovler Milán, Finger Károly dogar, Flóra Gligor, Flóra Toma, Fogl Farkas văduvă strungar, Foltán Samu, Forgan Károly rotar, Forray András subprefect, (Ns.)

Freitag Nándor, Frics Ferenc vraci- chirurg, Frics Mihály văduvă, Fridrich Jószef zidar, Fruscha Nikola negustor, Gaál Mihály rotar, Gaban György, I. II. Gajcsán Petru, Gajnov Jova, Galiczky János văduvă, Gallinovics János văduvă, Galomojti Ilia, Gavrillo Ardelleanu, Gavrilovics eovra văduvă, Gazda Ferenc văduvă hangiu, Gebauer Pál negustor, Gecsán Jocza, Gecsán Toda, Guczeján Mihály, Georgie Nikola, Georgiev Jankó, Gligor Joano, Gligor Katalin cojocar, Gligorin Pavao, Gligorestye Gligor, Gligorestye Ongya, Gligorestye Pável, Grabacher György lăcătuş, Gracsanin Péra, Graack Jankó negustor, Granatirov Arsza, Grószáv Gyermán, Gruber József, Gruber Mihály croitor, Gruin Mája văduvă, Gruin Stefán, Gruja Marczik, Grujty Pauli văduvă, Grujty Száva cojocar, Grujtyo Pára,

Grün Luka văduvă, Grünwald Mátyás zidar, Gudlén Mátyás tâmplar, Gulyás Gligor, Gulyás Péter, Guzmanov Maxa, Gyeorgyev Pava negustor, Gyerman Nasko, Gyermokov Maxa, Gyermokov Száva, Gyorgev Nikola negustor, Gyuragy Stefanov, Gyurgyev András arămar, Gyurim Ábrahám croitor, Gyurkin Láza cojocar, Hackl János văduvă, Hacsia Pável negustor, Hagen György, Hager János pălărier, Hajka Józsof, Hajvaty Jora, Halmasán Daniló, Halmasán Mihály, Halmassányi István, Halovszky Andrea văduvă, Hancz Pál zidar, Harsán Gavrila, Hassia József, Hatzl Tamás, Hausl Frigyes, Hausleitner András negustor, Három korona hangiu, Heim Antal pantofar, Heincz Henrik, Heller Ernhardt rotar, Henity Manda văduvă, Herczegán János, Hermann Márton fierar, Hesz György, Hibásfalván Juon, Hlin Jovan croitor,

Hochmeyer József negustor, Hocsin Konstántin negustor, Hojek Vencel zidar, Hubschner Keresztély, Hübner Mátyás pantofar, Hüll Gábor, Igniatov Péra, Ignya Ferdinánd, Ignyat Pánim croitor, Ikszin Péra văduvă, Ilka Lázár, Ilka Mitru, Ilosvay György, Incze György, Iszakov Mia, Ivanov Alexa, Ivanov Gyugja croitor, Jaksin Pava, Jancskin Radivoj, Jancsó Ferenc, Janin Pera negustor, Jank Aga, Jankov Ilia, Jankov Jován, Janosev Mihály, Jámbor Lőrinc, Jánosy Jova, Jenovay Egyed zidar, Jeremicseva Márta văduvă, Jeremin Péra, Jereminszky Jova, Jereminszky Száva, Jeszdin Ilia, Jeszdin Péra, Jeszdivoj Jova cizmar, Joan Togyer, Joanovics Demeter, Joanov Mátyás, Joon Jován,

Jorga Dolcsán, Jova Andrea, Jova Zsiván, Jovanka Andrina, Jovanov Péra, Jovanov Péra cojocar, Jovanov Szima, Jovanucseva Jova, Jovicsin Száva, Jujlobov Pana, Juris János măcelar, Jurisin Jozsa, Kaal Mártonné morar, Kafecsiae Alexa văduvă, Kalaicsia Tódor, Kallinger Antal hangiu, Kallinger Gáspár pantofar, Kallinovics György, Kalmár Dávid cizmar, Kammer Simon rotar. Karavla Radul, Karácsonyi János, Katona Gyorgye, Kazancsia István, Kazancsia Jován, Kazancsia Láza, Kászonyi András notarul- şef al comitatului (Ns.) Keller Gáspár pescar, Keller János, Kerekán Kriszta, Kerekán Tyityó, Keresztes Ferenc, Keresztes Páter, Kerety Láza, Kernevlen András, Keszler Dorottya, Kevery István, Kiriákovics Varsán, Kirfén Nika arămar, Kiss Ferenc, Kiss István croitor,

Kiss Tamás, Kiss Tódor és Nepos, Klaity Lázár, Klyity Száva, Klyity Taxa cojocar, Klaityeva Anna, Klee Mihály, Klein Ignác croitor, Klein Lőrinc rotar, Klein Sebestény tâmplar, Klempay Márton subprefect, (Ns.) Klimpfinger Rozina, Klugovics Péter bărbier, Knobloch Jeremiás, Kocsis István, Kollár Maxa, Kollár Gyurka rotar, Kolorov Pára, Konrd György zidar, Konrád Mihály olar, Koppán György, Kosló Simon, Koszta Szabulov, Kosztyin Atyim, Kosztin Jova, Kosztin Jován, Koszula Koszta, Kovinan Mojsza, Köll Antal sticlar, Krajlev Nikola, Krausz György, Krautwaschel Nándor producător de turtă dulce, Krbald Jovan, I. II. Krbald Vasza, Krecz Joan, Krecza György, Krocza Kittó, Krecza Mihály, Krekics Petru văduvă, Krekita Lázár,

Krenauer József, Kreszta Jonathán, Kreszta Mihály, I. II. Kreszta Toma, Krisztin Péra, Krisztin Toma, Krizsán Juon, Krizsán Onu, Krizsán Péra, Kronrr György, Kuhtreiber György morar, Kuk Petru, Kupil Vaszilie, Kurják Péra, Kurticsán Tóda, Kuzman Gyorgye, Kuzman Laczkó, Kuzman Leonárd, Kuzmanov Katalin, Kuzmanov Pana cizmar, Küll András zidar, Lăcătuş Péra, Lapadát Gligor, Lapadat Gligorestye, Lazaroff Jefta croitor, Lazarov Gligor negustor, Lázár Palkov, Lob Péter cizmar, Leffler Ferenc şelar, Lehomulszky Ádám hangiu, Lekin Péra, Lengyel István, Lengyel Mária, Lengyel Miskó, Lenner Tamás, Lepajla Miajló, Leucsán Péter, Liebenrock Bonifác croitor, Linger József dogar, Litricsin Pavao,

Lochner Lipót, Lonczor Péra, Lorencz Mátyás, Lovász György, (Ns). Lőkés Gábor cizmar, Lőrincz János, Luka Szabin, Lukin Mitya, Lupardity Martin, Lupp Gábor, Lnpp Miksa, Lupp Péra, Lupp Percza, Lupp Vaszilie, Lupsity Ilia croitor, Lupsity Jova cojocar, Lusznyek Antal, Macsán Ilia, Marsán Juon, Macsán Urszán, Magyar András colector taxe (Ns), Magyar György, Magyar István, Mahler István pictor, Mainhardt Pál hangiu, Májtényi János, Makai Ferenc, Manderlokán Joane, Manojlov Gyorgye negustor, Manojlovics Péra, Marczikov Jankó, Marinko Trifán, Marinkov Arsza, Marinkov Marko, Marján Lusza, Mark Onu, Mark Petru, Marko Jovanov, Marko Pavlov, Marko Szabulin, Markov Mia,

Marosán Alexa, Marosán Georg, Marosán Jakab, Marosán Koszta, Maxa Gligorestye, Maxin Jova, Mayer Albert, Mayer Togyer, Mátyás Nándor croitor, Majer András, Menner Leonárd brutar, patiser, Menschenkind Jakab, Miaszto Tomin, Miatityev Péra negustor, Miatov Jesza, Miatovics György cojocar, Miatovics Péter cojocar, Mihajlo Jeromin, Mihajlov Jova, Mihajlov Szíván cojocar, Mihajlovits Axentie croitor, Mihajlovits Manojlov săpunier, Mihajlovits Toda văduvă, Mihaleszku Jován, Miin Gyorgye, Miin Jován, Miin Pava, Miin Sztoján negustor, Mikolaku Ouya, Milonkov Todor, Milics Antal văduvă, Milosev Ársza, Milovánov Jován, Mirkov Jankó, Mirkov Sima, Miskova Anna văduvă, Miskov Vasza, Missin Demeter cojocar, Missin János, Mitrov Jova cizmar,

Mitrov Lázár, Mitrov Pava, Mitrov Sztoján, Mitrova Jelka văduvă, Mitni Szavul, Mladenova Jella, Mocz Mihály, Modrosan Pável, Moimrov Szuba, Mojsza János, Mojsza Juon, Mojszin Száva, Moldován Irimie, Moldován Iván, Moldován Jován, Moldován Juon, I. II. Moldován Niszczul, Moldován Tógyer I. II. Morar András, Morar János cizmar, Morar Tógyer, Momcsilov Jova, Momirov Mitár, Morár Dániel, Morár Toda zidar, Moreli Georga văduvă, Moszburger Péter pălărier, Mrazek Ferenc hangiu, Mundicza Juon, Mundru Manán, Mundrucza Ilia, Muntyán Anucza, Muntyán Battyul, Muntyán Dávid, Muntyán Konstántin, Muntyán Manán rotar, Muntyán Mersza, Muntyán Radul, Muntyán Sideon, Muntyán Stefán, Muntyán Tógyer, Muszkán Onul,

Muszkán Onya, Muszkán Toma, Müller Domokos brutar, patiser, Müller Ferenc farmacist N. Rókus, Nagy Antal, (Ns.) Nagy István, Nagy János, Nagy János bărbier, Nagy Péter văduvă, Nanin Szima negustor, Naskó Tógyer, Nasztih Jankó arămar, Nedolkov Jován, Nedelkov Juka, Nedelkov Szima, Nedin Mia, Nemecz Jakab zidar, Neskov Joca, Nestorov Zsiván, Neszity Jova, Neszity Osztoja, Neszity Pava, Neumann György văduvă, Niedermayer Ferenc măcelar, Nika Konstantin, Nikolaev Dima, Nikolin Jova, Nikolin Jován negustor, Ninkov Todorov, Ninkov Péra, Noalidity Anna văduvă, Nosko Onya, Novakov Iván, Novák Teréz, Nováky Anna văduvă, Nováky kapitány, Nunu Dávid croitor, Nyegru Nikola, Nyiga Iván,

Nyiga Josza, Nyiga Vaszilie, Oberst Ferenc, Okalovics Konstántin cojocar, Olgyán Gavrilu, Omisza Joszia, Oncsa Pask, Opitz Jakab dogar, Orga György, Oriecska Károly, Orlov Dávid, Orlov Marko, Orlov Száva, Oroli János cizmar, Oroli Pál cizmar, Orosz János, Orvillán Josza, Orvillán Milutin, Osztermayer Ferenc pictor de tablouri, Osztoin Jova, I. II. Osztoin Jovan săpunier, Osztoin Lola, Osztoin Manán, Osztoin Pavao, Oszvald Antal ţiglar, Oszvald Bonaventura, Oszvald Zsuzsánna văduvă, Ottlakán András, Ottyán Onn, Örmény János, Örmény Mihály, Ősz József dogar, Panin Andrea, Pánin Jona, Pankov Koszta negustor, Pantilia Ardeleanu, Parth Mihály lăcătuş, Parti Tamás rotar, Pask Jeremia, Paska Miklós,

Pauer őrnagy, (Ns). Pauer Sándor, Pava György, Pava Ilia, Pava Ivanov, Pava Jovan, Pava Kláity, Pavao Lazarov, Pavao Marinkov, Pavao Perár, Pavics József, măcelar, Pavin Ursula văduvă, Pálinkás Dimitru, Pálinkás Józsa, Pálinkás József, Pálinkás Juon, Pálinkás Mojsza, Pálinkás Onul, Pálinkás Péter văduvă, Pálinkás Tógyer, Pecskánin Pavao, Pecskán István, Peier Ignác zidar, Pein Jankó, Pekár Andrea, Pekurár Athanasie, Pekurár Attyim, Pekurár Dávid, Pekurár Gligor, Pekurár Manyutz, Pekurár Marián, Pekurár Simon, Pekurár Szima, Pekurár Tódor, Pekurár Tógyer, Pekurár Vaszilie, Pora Gyorgye, Pora Nestor, Pora Zima, Perár Gavrila, Perár Stefán, Perár Tódor, Pergauer Mátyás lăcătuş,

Perger Leontin rotar, Pergwein József, Peszkó Mihály cizmar, Peszrán Mihály, Petengraber Borbála văduvă, Petkov Iván, Petkov Jován brutar, patiser, Petranov Markó cojocar, Petvity Vaszó, Petrov Ilia, Petrov Jankó, Petrov Jován cizmar, Petrov Mia, Petrov Száva, Petrov Vásza negustor, Petrovics Gyorgyie cojocar, Philipp Peni, Pintye Mihalesko, Piperszky Juka, Piringer György dogar, I. II. Piros Simon, Pittner Dani producător de ciorapi, Pivoda János producător de nasturi, Pizekin Gyura, Pochmauer József, Pochner Bernát zidar, Podinity Petri văduvă, Pogondorffner János rotar, Pokanity Tódor, Poller András zidar, Poller János judecător, Pontyán Fülöp, Pontyán Onya, Popagyukin Pál, Popagyukin Péter, Popoda Jakab,

Popov Attyim, Popov István, Popov Jefta negustor, Popov Josza, Popov Mileta, Popov Nikola, Popovics Damaszkin cojocar, Popovics István, Popovics István săpunier, Popovics Iván croitor, Popovics Kuzman, Popovics Mihajlo cojocar, Popovics Pável săpunier, Popovics Stal, Pop Rada, Praedity Sztoján, Prekuf Juon, Prekuf Vaszilie, Prenczin Mátyás pantofar, Prindl János croitor, Provoda Péter, Prudnyay Zsigmond rotar, Pujka Marka, Punin Pavao, Puskás András, Puskás Antal, Puskás Dimitru, Puskás Imre, Puskás Pavao, Racsán András, Racsán Tódor, Racsán Tógyer, Radivoj Jován, Radivoj Maxa, Radován Jankó, Rakin Gyurka, Ray Péra, Rácz András (Ns). Rácz Jova, Rácz Márton curelar, Rock Antal hangiu,

Rock József tăbăcar, Rocsnyi János zidar, Reczenfinger János zidar, Reichhardt József dogar, Reingruber Jakab pantofar, Reische János morar, Reityán Toma, Remenyik József (Ns). Ridl Mátyás, Rimboner Károly morar, Ritter János hangiu, Ritter János lăcătuş, Rodivoj Pera, Rohács Ferenc, Romin Jován negustor, Romin Josza văduvă, Rossin Nisza, Rossu Jankó, Rossu Opre, Rummel Mátyás curelar, Rusz András, Busz Juon, Rusz Péter, Ruttar Alexa, Saidl Ferenc dogar, Saly Márton dogar, Sandicsov Jova, Sándor Demeterné văduvă, Sándor Fülöp cizmar, Sándor Márton, Sándor Mihály, Schiauer János brutar, patiser, Schek György negustor, Scheindl Vilmos văduvă, Schempauer József hangiu, Scherfeneder György, Schillinger Jakab croitor, Schippl György,

Schmiringer Ferenc, Schneider György zidar, Schneider János rotar, Schonád György dogar, Schondl Egyed zidar, Schönbauer Adám morar, Schulz János rotar, Schuszky János tâmplar, Schuszter János, Schvale Bertalan negustor, Schwarz Mátyás zidar, Schwriger Rozália, Senoner György zidar, Siklován Gyorgye, Siklován Nikola, Soklovár Vászilie, Sipos Péra, Soldat Száva, Söress (Ns). Stadler Konrád văduvă, Stanko Missin, Stefanov István, Stefanov Jankó, Stefanov Jován, Stein Masa, Stein Száva, Stein Zsiván, Steiner György, Stengler Henrik cărămidar, Stoján Bosin, Stojánov Láza, Stojánov Mia, Stojánov Rista negustor, Stojkova Anna văduvă, Straub József, Straubinger György pălărier, Stumpf József pantofar, Stückmeister Mihály vraci-chirurg, Sulticz András cizmar,

Susan Zsiván, Sutovszky Gyorgyi producător de nasturi, Sünd Konrád lăcătuş, Sütö Jáncs judecător adjunct, Sütö Mátyás, Svirácz Gyura, Croitor Ferenc, Croitor József (Ns.) Szak Ferenc curelar, Szaka Gyorgye, Szaka Ignya, Szakaty Iván, Szakács Mihály, Szalay István (Ns). Szalay Péter bărbier, Szandity Markó, Szandityev Ilia văduvă, Szandityev Pavao, Szaolity Stefán văduvă, Szapunczia Janka, Szapunczia Jova, Szara Damianov, Szara Lázár, Szarandán Mikula, Szarandán Tógyer, Szarod Simon, Szava Gyorgye, Szava Tógyer, Szavulin Flóra, Szász Pistre, Szávits Gyorgye negustor, Szávicseva Alka văduvă, Szebenyi Jova negustor, Szebenyi Juon, Togyer Szavulin, Topolovity Péra, Tornyán Lázár, Tornyán Nenád, Tornyán Száva, Tornyánin Gyuka,

Tornyánin Tassa, Tóth Jankó, Tököly Anna Doamnă (Ns). Tököly János Domn (Ns). Török Mihály judecător adjunct, Triff György, Tsintyán Onu, Tsintyán Onya, Tucsán Iván, Tungyerin Trifon, Tupsin Péra, Tyirity Fülöp, Tyirita Milo, Tyirity Ninko, Tyukin Száva, Uczul Kresztin, Ulasky Gája, Ummerl József rotar, Unterfeller Katalin, Untersteller Péter cojocar, Ursz István, Vaczadás Ilon, Vandrák András, Varjasán Bogdán, Vaszits Péter cojocar, Vazilia Izak, Várady János, Voliszkov Gája, Voliszay Száva văduvă, Venetzia ház, Veszin Nenád, Viczkó András curelar, Vidulov Jakov, Visnyay György cizmar, Vissoda Józuf croitor, Viszárszky Utina, Vlajkov Mia cojocar, Vlajkov Necza, Vlajkov Szavao,

Vynovits Szura văduvă, Vörös Pál, Vragyila István cizmar, Vuics Szavao negustor, Vuka Markova văduvă, Vukodlak Jankó, Vukovics procuror domnesc, Waigler József zidar, 


  • Zilieri 


Alexa N., András Juon, Arady József,  Argyelán Alexa, Argyelán Rossa, I, Argyelán Rossa, II, Argyelán Mária, Argyelán Anucza, Argyelán Mihály, Argyelán Péter, Algyelán Toma, Balog Mihály, Barborovics János cizmar, Bassovszky János, Baumgartner Ádám, Bess János, Bildhauer János sculptor, Szecsánszky Arsza, Szecsánszky Szima, Szeczer Cecília văduvă, Szeczer János, Szedin Miailo, Szedin Nikola, Szedin Péra, Szekeres Gyuragy, Szekeres Onya, Szekulin Arsza, Szekulkan Gligor, Szerak Ilia, Szerb Athatnasie, Szerb Juon, Szerb Tóda,

Waldszeiner András zidar, Waldvogel János tâmplar, Weinhardt György, Wimmer József, Wimmer József producător de nasturi, Wimmer Sebestyén morar, Szerb Tógyer, Szerdán Attyim, Székely András, Székely János, Székely Mihály, Szibián Juon şi Genere aurari, Szigedán Attyim, Szigedy András, Szigedy Mikura, Szigedy Ursz, Szika N., Szikra Mihály, Szilágyi András, Szilágyi László cizmar, Szimandán Márk, Szinislai György, Szirti Vida împletitor de frânghii, Szitterné, Sziván Alenton, Sziván Milosev, Szivánov Jócza, Szivánov Mia, Szivánov Száva, Szivojnov Juka, Szlatinácz Péra, Szorg Antal măcelar, Szojadin Markov, Szokodorán Mihály, Szokodorán Onu, Szokodorán Petru,

Winkler Károly zidar, Wirtl Tádé hangiu, Woltor Ádám, Wűrfi Keresztély Fierar, Zajty Pavao, Zolovszky Flóra văduvă, Zimeonov Jova croitor, Zivan Mackov, Zivanov Szintilia cojocar, Szokority Iván, Szolák Péra, Szombethelyán Stefán, Sztanko Mia, Sztankov Gyuka, Sztankov Jeszta cojocar, Sztankov Péra, Sztarisko Misko, Sztojanov Riszta, Sztojkova Uka văduvă, Szubin Alexa, Szubin Jova, Szvalicz Antoni, Takács procuror domnesc, Telecsán Jócza, Telecsánin Jován, Temmer Antal producător de nasturi, Tenkovics Josza şambelan, Terenicsné, Ternován Irimie, Ternity Zifhó, Tesity Mihálo, Tirszin Nesza, Tischler Antal zidar, Thoacsia Tosa, Thoda Gligorestye, Thodor Pavlo, Thodorov Zsiván pescar, Thodorov Gyuka

cojocar, Thodorov Jován, Thodorov Nikola, Thodorov Ninkó, Thodorov Péra cizmar, Thoma Vaszilie, Tlocsin Jocza, Tocsa János, Todorov Láza, Todorov Miailo, Todorov Nika negustor, Todorov Pera, Moser János negustor, Muntyán Jakab, Muntyán Marián, Muntyán Tódor, Murk Attyim hangiu, Murka Flóra, Müller Krisztián morar, Mülner Krisztián, Nagy András, Neumann József pieptenar, Nikola Onna, Nikolau Marko pălărier, Novák Flórián, Novák János olar, Nováky Ferenc hangiu, Oncsa Mihály, Orga Fülöp, Ott Mihály împletitor de frânghii, Ozol Mihály negustor, Palis Nikola,

Papp János cizmar, Pauer János rotar, Pauer Sebestény fierar, Pavlov Marko, Pálinkás Joan, I. Pálinkás Joan, II. Pechler György zidar, Pecser Pál zidar, Pekurár Daniló, Pekurár Fülöp, Pekurár Jován, Peszkár Juon, Pettler János, Piringer Antal morar, Pleyer Ferenc negustor, Pozsonyi József, Purech Lőrinc, Rada Ádám croitor, Rausch János pantofar, Rausch Szibilla văduvă, negustor, Revsz Mihora, Ribnyánszky János croitor, Rodnery Fülöp rotar, Rossu Onu, Sajer Márton, Schippl Gaudentius pictor de portrete, Schleiffer Domokos, Schmidt Henrik, Schlögl István negustor, Schuszky György armurier,

Soldat Jován judecător adjunct, Spitzenberger Mátyás rotar, Stotz Mátyás, Croitor István, Szabathy Ferenc, Szavority Miklós producător de nasturi, Szedin Nikola, Szikra Ferenc, Szirti Vitus împletitor de frânghii, Szladicsek Mátyás meşter în tăblărie, Sztanko Mia, Tettler József, Tocsa Péter, Todorovics Mihály, Treszler András zidar, Trieb Zakariás, Undrád József tâmplar, Varsandán Onu, Várkonyi Ferenc croitor, Vojnics Vencel, Weber József, Wegmann Gallus legător de cărţi, Wegmann József, Wittmann Mihály hangiu, Zajty Záva.