Gabriel Roman
Project Manager

Project Manager

Fiind pasionat de geografie, istorie, limba engleză - și pentru că cea mai apropiată facultate de profil la vremea respectivă se afla la Cluj; am hotărât să urmez cursurile Facultății de științe juridice din Arad, fiind licențiat în anul 2000.

Dar pasiunea inițială a rămas; ca urmare în 2005-2006 am urmat cursul de Management în Turism organizat de THR-CG București la Timișoara. În 2010 am obținut Diploma de master la specializarea Limbi moderne aplicate în afaceri.

În 2017 la Biblioteca Județeană Cluj am participat la cursurile de specializare în domeniul biblioteconomiei (modul II) care urmau să se încheie cu un examen de absolvire constând în trei probe, dintre care una era scrierea unei lucrări pe un subiect ales de candidat.

Animat fiind de un patriotism local nedisimulat, după studiul mai multor cărți de specialitate am ales să abordez istoria Aradului și să o prezint foarte succint în lucrarea cu titlul "Arad - multiculturalitate și model de conviețuire".

Provenind dintr-o familie mixtă româno-maghiară, am crescut într-un cartier al Aradului în care cvasitotalitatea locuitorilor vorbeau cursiv limbile română, maghiară și germană, iar unii dintre ei chiar sârba; fără să facă prea mult caz din această stare de fapt care era considerată un lucru comun în viața cotidiană. Astfel am învățat din copilărie că respectul mutual și cunoașterea reciprocă erau cheia bunei conviețuiri între persoane aparținând diverselor naționalități, culturi sau confesiuni. Am realizat în anii maturității că Aradul avea o tradiție multiculturală puternică care merita promovată și continuată. Astfel am decis să public online lucrarea menționată, la care prin studiu, multa muncă, pe cheltuială proprie și cu ajutorul colaboratorilor mei am adăugat noi capitole în ultimii doi ani și jumătate.

Fără lipsă de modestie, consider că prezentul blog constituie o resursă valoroasă accesibilă și pusă gratuit la dispoziția celor interesați de orașul Arad, multe din subiectele prezentate nefiind publicate până acum în limba română.